تغییر username و password مودم D-link

در مودم‌های D-link بعداز واردکردن 192.168.1.1 در نوار آدرس و وارد کردن username و password که به صورت پیش فرض admin است وارد تنظیمات مودم می‌شویم پس از انتخاب گزینه setup wizard و زدن next در صفحه ای که باز می شود می‌توانیم password را تغییر دهیم.

تغییر usernam و password مودم D-link

به این صورت که در کادر اول admin و در کادر دوم password جدید انتخابی خود را نوشته و در نهایت در کادر سوم password خود را تکرار می‌کنیم با زدن next پسورد مودم شما تغییر یافته است.

در بعضی مودم‌های D-link از منوی بالایی تنظیمات مودم گزینه Tools را انتخاب می کنیم.

 

Tools تغییر usernam و password مودم D-link

و در صفحه ظاهر شده username و password مودم را تغییر می دهیم.

تغییر usernam و password مودم D-link

امارگیر سایت