بررسی بخش‌های مختلف وب‌سایت و نرم‌افزار دیوار

بررسی بخش‌های مختلف وب‌سایت و نرم‌افزار دیوار

سایت یا به عبارتی نرم فزار دیوار یکی یکی از محبوب ترین نرم افزارهای پایگاه خرید و فروش بی‌واسطه‌ است که کاربران زیادی را به خود جلب کرده است و روزانه از آن استفاده می کنند.در این نرم افزار شما می توانید علاوه بر خرید اجناس موردنیاز خود اجناسی را که دیگر احتیاج ندارید آگهی کنید و به فروش برسانید

177