تغییر username و password مودم D-link

تغییر username و password مودم D-link

در مودم‌های D-link بعداز واردکردن 192.168.1.1 در نوار آدرس و وارد کردن username و password که به صورت پیش فرض admin است وارد تنظیمات مودم می‌شویم پس از انتخاب گزینه setup wizard و زدن next در…

41