با سلام به دوستان هنرمندم که مشتاق یادگیری هرچه بیشتر گلدوزی برزیلی هستند. امروز دوخت عنکبوتی را برایتان در نظر گرفته ایم .البته قبلا یک آموزش به نام رز عنکبوتی داشتیم که کمی با این دوخت متفاوت است.

در شکل زیر نمونه شماتیک و دوخته شده آنرا می بینید.

روش دوخت:

۱) ابتدا پارچه را درون کارگاه قرار دهید.

۲) یک دایره به هر اندازه که می خواهید روی پارچه با مداد یا خودکار پاک شونده بکشید.روی دایره۴ تا ۸ یا بیشتر، نقطه با فاصله های یکسان مشخص کنید .(هرچه دایره کوچکتر باشد باید نقاط کمتری را در نظر بگیرید).در این دوخت زوج یا فرد بودن نقاط مهم نیست.

۳) در این مرحله ،از مرکز دایره به نقاط تعیین شده ،شعاع دایره را بدوزید.

۴) حالا سوزن را از زیر وارد پارچه کنید .در نقطه ای که نزدیک مرکز دایره و بین دو شعاع باشد.شکل سمت چپ

و بعد در جهت حرکت عقربه های ساعت،سوزن را از زیر شعاع رد کنید .در این حالت ،نخ یکبار به دور شعاع پیچیده می شود.شکل سمت راست

۵) در جهت خلاف عقربه های ساعت،شعاع بعدی را در نظر بگیرید( شکل سمت راست) و دوباره سوزن را از زیر شعاع عبور دهید و یکبار در جهت عقربه های ساعت دور شعاع بزنید .دقت کنید که به هیچ وجه سوزن داخل پارچه نمی شود.

۶) این کار را ادامه دهید تا دوخت کامل شود .در رز عنکبوتی شما نخ را از زیر و روی شعاع عبور می دادید ولی در اینجا نخ را یکدور دور شعاع می پیچانید.

اینهم یک نمونه کامل شده دوخت عنکبوتی است.

در این نوع دوخت شما می توانید تغییراتی بدهید .مثلا به جای اینکه شعاع را از مرکز کشیده و دوخت را از مرکز دایره انجام دهید(شکل سمت چپ) می توانید داخل دایره ،یک دایره کوچکتر در نظر گرفته و دوخت را از روی محیط این دایره کوچک شروع کنیدالبته رسم شعاع ضروری است.

در این صورت می توانید وسط کار را با گره فرانسوی پر کنید.

از دوخت عنکبوتی می توانید به این شکل هم استفاده کنید. ابتدا دوخت مرواریدی(زنجیره تک قلاب) را بدوزید و سپس دوخت عنکبوتی را روی آن پیاده کنید. در واقع دوخت مرواریدی حکم همان شعاع دایره را دارد.

در شکلهای زیر ،استفاده دوخت عنکبوتی در گلدوزیها را می بینید .این عکسها به شما ایده های خوبی می دهد.

شکل زیر بخشی از یک تابلو گلدوزی است که کاربرد دوخت عنکبوتی را به شما نشان می دهد.

اینهم یک نمونه دیگر برای شما عزیزان هنرمند

امیدوارم این آموزش هم برای شما مفید بوده و از آن لذت ببرید.

موفق و سربلند باشید:)