در این نشست ‌زهرا محمدی، آبتین گلکار، شهرام همت‌زاده و سیدحسین طباطبایی درباره‌ آثار سولژنیتسین و ادبیات مهاجرت روسیه در ۱۰۰ سال اخیر بحث و گفت‌وگو خواهند کرد. سولژنیتسین به سبب عقاید ضداستالینی خود در زندان و تبعید بود و بسیاری از نوشته‌های او شرح‌حال‌گونه است که در آنها به شدت از نظام حاکم انتقاد می‌کند از جمله «یک روز از زندگی ایوان دنیسوویچ» (۱۹۶۲) که درباره‌ اردوگاه‌های کار اجباری در حکومت استالین است و مجمع‌الجزایر گولاک (۱۹۷۳) که شامل افشاگری کل شبکه‌ اردوگاه‌های کار در شوروی است. علاقه‌مندان برای حضور در این نشست می‌توانند ساعت ۱۰ صبح به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهیدبهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم مراجعه کنند.