کالری گوجه فرنگی؛ هر 100 گرم گوجه فرنگی چقدر کالری دارد؟


کالری گوجه فرنگی؛ هر 100 گرم گوجه فرنگی چقدر کالری دارد؟

کالری گوجه فرنگی کم است و در عین حال می‌تواند ویتامین‌های مورد نیاز بدن را نیز تامین کند. بنابراین بدون نگرانی از اضافه وزن آن را در رژیم غذایی خود قرار دهید. البته کالری گوجه خام، پخته و سرخ شده بایکدیگر متفاوت است.


ستاره |
سرویس سلامت - گوجه فرنگی سرشار از ویتامین است و به بهبود زخم و استحکام استخوان‌ها کمک می‌کند. ویتامین C گوجه فرنگی جذب آهن را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، لیکوپین (نوعی آنتی اکسیدان) موجود در گوجه فرنگی خطر ابتلا به سرطان پروستات را کاهش می‌دهد. گوجه فرنگی می‌تواند بخشی از یک رژیم غذایی سالم باشد، اما کالری گوجه فرنگی چقدر است و چه میزان از مواد مغذی مورد نیاز بدن را تامین می‌کند؟ در این مطلب به بررسی کالری گوجه فرنگی خام، گوجه فرنگی پخته، گوجه فرنگی سرخ شده و گوجه فرنگی خشک شده می‌پردازیم.

در صورتی‌که بخش خاصی از مطلب کالری گوجه فرنگی مد نظر شماست، با انتخاب عناوینی که در فهرست موضوعی زیر ارائه شده‌اند، به موضوع دلخواه خود برسید:

گوجه فرنگی خام گوجه فرنگی پخته گوجه فرنگی سرخ شده

کالری گوجه فرنگی خام

در ادامه کالری و مواد مغذی موجود در گوجه فرنگی خام بر اساس واحدهای اندازه گیری رایج آورده شده است.


۱. کالری ۱۰۰ گرم گوجه فرنگی خام

هر ۱۰۰ گرم گوجه فرنگی خام ۱۸ کالری دارد.

ارزش غذایی ۱۰۰ گرم گوجه فرنگی خام
چربی کل ۰/۲ گرم
چربی اشباع ۰/۰۴۶ گرم
اسید چرب چند غیر اشباع ۰/۱۳۵ گرم
اسید چرب تک غیر اشباع ۰/۰۵۱ گرم
کلسترول ۰ میلی گرم
سدیم ۵ میلی گرم
پتاسیم ۲۳۷ میلی گرم
کربوهیدرات کل ۳/۹۲ گرم
فیبر رژیمی ۱/۲ گرم
قند ۲/۶۳ گرم
پروتئین ۰/۸۸ گرم

۲. کالری یک عدد گوجه فرنگی خام کوچک

یک عدد گوجه فرنگی خام کوچک ۱۶ کالری دارد.
ارزش غذایی یک عدد گوجه فرنگی خام کوچک
چربی کل ۰/۱۸ گرم
چربی اشباع ۰/۰۴۲ گرم
اسید چرب چند غیر اشباع ۰/۱۲۳ گرم
اسید چرب تک غیر اشباع ۰/۰۴۶ گرم
کلسترول ۰ میلی گرم
سدیم ۵ میلی گرم
پتاسیم ۲۱۶ میلی گرم
کربوهیدرات کل ۳/۵۷ گرم
فیبر رژیمی ۱/۱ گرم
قند ۲/۳۹ گرم
پروتئین ۰/۸ گرم

۳. کالری یک عدد گوجه فرنگی متوسط خام

یک عدد گوجه فرنگی متوسط خام ۲۲ کالری دارد.
ارزش غذایی یک عدد گوجه فرنگی خام متوسط
چربی کل ۰/۲۵گرم
چربی اشباع ۰/۰۵۷گرم
اسید چرب چند غیر اشباع ۰/۱۶۶گرم
اسید چرب تک غیر اشباع ۰/۰۶۳ گرم
کلسترول ۰ میلی گرم
سدیم ۶ میلی گرم
پتاسیم ۲۹۲ میلی گرم
کربوهیدرات کل ۴/۸۲ گرم
فیبر رژیمی ۱/۵ گرم
قند ۳/۲۳ گرم
پروتئین ۱/۰۸ گرم


۴. کالری یک عدد گوجه فرنگی خام بزرگ

یک عدد گوجه فرنگی خام بزرگ ۳۳ کالری دارد.

ارزش غذایی یک عدد گوجه فرنگی خام بزرگ
چربی کل ۰/۳۶ گرم
چربی اشباع ۰/۰۸۴ گرم
اسید چرب چند غیر اشباع ۰/۲۴۶ گرم
اسید چرب تک غیر اشباع ۰/۰۹۳ گرم
کلسترول ۰ میلی گرم
سدیم ۹ میلی گرم
پتاسیم ۴۳۱ میلی گرم
کربوهیدرات کل ۷/۱۳ گرم
فیبر رژیمی ۲/۲ گرم
قند ۴/۷۹ گرم
پروتئین ۱/۶ گرم


کالری گوجه فرنگی پخته

۱. کالری ۱۰۰ گرم گوجه فرنگی پخته

هر ۱۰۰ گرم گوجه فرنگی پخته ۱۷ کالری دارد.

ارزش غذایی ۱۰۰ گرم گوجه فرنگی پخته
چربی کل ۰/۱۳ گرم
چربی اشباع ۰/۰۱۸ گرم
اسید چرب چند غیراشباع ۰/۰۵۴گرم
اسید چرب تک غیراشباع ۰/۰۲۱ گرم
کلسترول ۰میلی گرم
سدیم ۱۲۸ میلی گرم
پتاسیم ۱۸۸ میلی گرم
کربوهیدرات کل ۳/۹۱ گرم
فیبر رژیمی ۰/۹ گرم
قند ۲/۵۶ گرم
پروتئین ۰/۸ گرم


۲. کالری یک عدد گوجه فرنگی پخته کوچک

هر عدد گوجه فرنگی کوچک پخته ۱۴ کالری دارد.

ارزش غذایی یک عدد گوجه فرنگی کوچک پخته
چربی کل ۰/۱۱ گرم
چربی اشباع ۰/۰۱۵ گرم
اسید چرب چند غیراشباع ۰/۰۴۴ گرم
اسید چرب تک غیراشباع ۰/۰۱۷گرم
کلسترول ۰ میلی گرم
سدیم ۱۰۵ میلی گرم
پتاسیم ۱۵۴ میلی گرم
کربوهیدرات کل ۳/۲۱ گرم
فیبر رژیمی ۰/۷ گرم
قند ۲/۱ گرم
پروتئین ۰/۶۶ گرم


۳. کالری یک عدد گوجه فرنگی پخته متوسط

هر عدد گوجه فرنگی پخته متوسط ۱۹ کالری دارد.

ارزش غذایی یک عدد گوجه فرنگی پخته متوسط
چربی کل ۰/۱۴ گرم
چربی اشباع ۰/۰۲ گرم
اسید چرب چند غیراشباع ۰/۰۶ گرم
اسید چرب تک غیراشباع ۰/۰۲۳ گرم
کلسترول ۰ میلی گرم
سدیم ۱۴۲ میلی گرم
پتاسیم ۲۰۹ میلی گرم
کربوهیدرات کل ۴/۳۴ گرم
فیبر رژیمی ۱ گرم
قند ۲/۸۴ گرم
پروتئین ۰/۸۹ گرم


۴. کالری یک عدد گوجه فرنگی پخته بزرگ

هر عدد گوجه فرنگی پخته بزرگ ۲۸ کالری دارد.

ارزش غذایی یک عدد گوجه فرنگی پخته بزرگ
چربی کل ۰/۲۱ گرم
چربی اشباع ۰/۰۳ گرم
اسید چرب چند غیراشباع ۰/۰۸۹ گرم
اسید چرب تک غیراشباع ۰/۰۳۴ گرم
کلسترول ۰ میلی گرم
سدیم ۲۱۰ میلی گرم
پتاسیم ۳۰۸ میلی گرم
کربوهیدرات کل ۶/۴۱ گرم
فیبر رژیمی ‍۱/۵ گرم
قند ۴/۲ گرم
پروتئین ۱/۳۱گرم


کالری گوجه فرنگی سرخ شده

۱. کالری ۱۰۰ گرم گوجه فرنگی سرخ شده

هر ۱۰۰ گرم گوجه فرنگی سرخ شده ۱۶۴ کالری دارد.

ارزش غذایی ۱۰۰ گرم گوجه فرنگی سرخ شده
چربی کل ۱۲/۴۹ گرم
چربی اشباع ۲/۶۶۸ گرم
اسید چرب چند غیراشباع ۳/۷۶۳ گرم
اسید چرب تک غیراشباع ۵/۴۳ گرم
کلسترول ۲۳ میلی گرم
سدیم ۱۷۷ میلی گرم
پتاسیم ۲۰۸ میلی گرم
کربوهیدرات کل ۱۱/۰۱ گرم
فیبر رژیمی ۱/۱ گرم
قند ۲/۶۳ گرم
پروتئین ۲/۷۲ گرم


۲. کالری یک عدد گوجه فرنگی سرخ شده کوچک

هر عدد گوجه فرنگی سرخ شده کوچک ۱۲۳ کالری دارد.
ارزش غذایی یک عدد گوجه فرنگی سرخ شده کوچک
چربی کل ۹/۳۷ گرم
چربی اشباع ۲/۰۰۱ گرم
اسید چرب چند غیراشباع ۲/۸۲۳ گرم
اسید چرب تک غیراشباع ۴/۰۷۲ گرم
کلسترول ۱۷ میلی گرم
سدیم ۱۳۳ میلی گرم
پتاسیم ۱۵۶ میلی گرم
کربوهیدرات کل ۸/۲۶ گرم
فیبر رژیمی ۰/۸ گرم
قند ۱/۹۷ گرم
پروتئین ۲/۰۴ گرم


۳. کالری یک عدد گوجه فرنگی سرخ شده متوسط

هر عدد گوجه فرنگی سرخ شده متوسط ۱۶۶ کالری دارد.
ارزش غذایی یک عدد گوجه فرنگی سرخ شده متوسط
چربی کل ۱۲/۶۲ گرم
چربی اشباع ۲/۶۹۵ گرم
اسید چرب چند غیراشباع ۳/۸۰۱ گرم
اسید چرب تک غیراشباع ۵/۴۸۴ گرم
کلسترول ۲۳ میلی گرم
سدیم ۱۷۹ میلی گرم
پتاسیم ۲۱۰ میلی گرم
کربوهیدرات کل ۱۱/۱۲ گرم
فیبر رژیمی ۱/۱ گرم
قند ۲/۶۶ گرم
پروتئین ۲/۷۵ گرم


۴. کالری یک عدد گوجه فرنگی سرخ شده بزرگ

هر عدد گوجه فرنگی سرخ شده بزرگ ۲۴۴ کالری دارد.
ارزش غذایی یک عدد گوجه فرنگی سرخ شده بزرگ
چربی کل ۱۸/۶۱ گرم
چربی اشباع ۳/۹۷۵ گرم
اسید چرب چند غیراشباع ۵/۶۰۷ گرم
اسید چرب تک غیراشباع ۸/۰۹ گرم
کلسترول ۳۴ میلی گرم
سدیم ۲۶۴ میلی گرم
پتاسیم ۳۱۰ میلی گرم
کربوهیدرات کل ۱۶/۴ گرم
فیبر رژیمی ۱/۶ گرم
قند ۳/۹۲ گرم
پروتئین ۴/۰۵ گرم


کالری گوجه فرنگی خشک شده

هر ۱۰۰ گرم گوجه فرنگی خشک شده ۲۵۸ کالری دارد.
ارزش غذایی ۱۰۰ گرم گوجه فرنگی خشک شده
چربی کل ۲/۹۷ گرم
چربی اشباع ۰/۴۲۶ گرم
اسید چرب چند غیر اشباع ۱/۱۱۵ گرم
اسید چرب تک غیر اشباع ۰/۴۸۶ گرم
کلسترول ۰ میلی گرم
سدیم ۲۰۹۵ میلی گرم
پتاسیم ۳۴۲۷ میلی گرم
کربوهیدرات کل ۵۵/۷۶ گرم
فیبر رژیمی ۱۲/۳ گرم
قند ۳۷/۵۹ گرم
پروتئین ۱۴/۱۱ گرم

گوجه فرنگی و تامین کالری و مواد مغذی مورد نیاز روزانه بدن

میزان کالری مورد نیاز بدن برای افراد مختلف متفاوت است و به عواملی همچون سن، وزن، قد و میزان فعالیت بستگی دارد. اعداد مندرج در جدول زیر بر اساس رژیم غذایی روزانه ۲۰۰۰ کالری است.
گوجه فرنگی خام گوجه فرنگی پخته گوجه فرنگی سرخ شده گوجه فرنگی خشک شده
کالری ۱٪ ۱٪ ۸٪ ۱۳٪
چربی کل ۰٪ ۰٪ ۱۹٪ ۵٪
چربی اشباع ۰٪ ۰٪ ۱۳٪ ۲٪
کلسترول ۰٪ ۰٪ ۸٪ ۰٪
سدیم ۰٪ ۵٪ ۷٪ ۸۷٪
کربوهیدرات کل ۱٪ ۱٪ ۴٪ ۱۹٪
فیبر رژیمی ۵٪ ۴٪ ۴‍٪ ۴۹٪
ویتامین A ۱۷٪ ۲٪ ۱۱٪ ۱۷٪
ویتامین C ۲۱٪ ۱۵٪ ۱۵٪ ۶۵٪
کلسیم ۱٪ ۳٪ ۶٪ ۱۱٪
آهن ۲٪ ۵٪ ۴٪ ۵۰٪


فعالیت های لازم برای سوزاندن ۱۰۰ کالری

برای سوزاندن ۱۰۰ کالری گوجه فرنگی می‌توانید فعالیت‌های زیر را انجام دهید:
بالا رفتن و پایین آمدن معمولی از پله ← ۱۱ دقیقه دوچرخه سواری با سرعت آهسته ← ۲۳ دقیقه یوگا ← ۲۰ دقیقه بسکتبال، پرتاب توپ در حلقه ← ۲۰ دقیقه کوهنوردی ← ۱۵ دقیقه


سخن آخر

از گوجه فرنگی معمولا برای تهیه سالاد، پخت غذا، تهیه سس استفاده می‌شود. گوجه فرنگی کم کالری است و بخش عمده کربوهیدرات آن از فیبر رژیمی تشکیل شده است. سرخ کردن گوجه فرنگی با مقدار کمی روغن مقدار کالری و مواد مغذی آن را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.نظر شما چیست؟ آیا اطلاعات دیگری در مورد ارزش غذایی و کالری گوجه فرنگی دارید؟ فراموش نکنید نظرات و پیشنهادات خود را در بخش "ارسال نظر" با ما و مخاطبان ستاره در میان بگذارید.


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید


کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
بریدن سر والیبالیست زن افغان به دست طالبان + عکس