آدرس و تلفن شعب بیمه تامین اجتماعی اهواز و کارگزاری‌های مربوطه


آدرس و تلفن شعب بیمه تامین اجتماعی اهواز و کارگزاری‌های مربوطه

آدرس اداره کل بیمه تامین اجتماعی اهواز امانیه، شعبه 1 کیانپارس، شعبه 2 امانیه، شعبه 3 سی‌متری، شعبه 4 فلکه فرودگاه و... است.ستاره | سرویس عمومی - سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرفه و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است. در این مطلب قصد داریم اطلاعات شعب بیمه تامین اجتماعی اهواز را در اختیار شما قرار دهیم.

اداره کل بیمه تامین اجتماعی اهواز
شعبه یک بیمه تامین اجتماعی اهواز شعبه دو بیمه تامین اجتماعی اهواز
شعبه سه بیمه تامین اجتماعی اهواز شعبه چهار بیمه تامین اجتماعی اهواز
شعبه پنج بیمه تامین اجتماعی اهواز شعبه شش بیمه تامین اجتماعی اهواز

شعب بیمه تامین اجتماعی اهواز

با آدرس و اطلاعات ادارات بیمه تامین اجتماعی شهر اهواز با ما همراه باشید:

توجه: پیش شماره شهر اهواز ۰۶۱ است.

اداره کل بیمه تامین اجتماعی اهواز

آدرس: اهواز، امانیه، خیابان شهید سپهری، کدپستی ۶۱۳۳۸۸۳۱۱۶ تلفن مستقیم: ۳۳۳۶۵۷۸۴، ۳۳۳۳۰۴۱۷ بازرسی: ۳۳۳۳۴۳۰۳ تلفنخانه: ۳-۳۳۳۶۵۷۵۱

شعبه یک تامین اجتماعی اهواز

آدرس: اهواز، کیانپارس، خیابان دانشور شرقی، روبروی بیمارستان مهر، کدپستی ۶۱۵۵۶۳۵۷۴۴ تلفن مستقیم: ۳۳۳۳۵۷۵۱ نمابر: ۳۳۳۳۵۷۱۴ تلفنخانه: ۳-۳۳۳۳۵۶۷۱

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی اهواز

آدرس: اهواز، امانیه، خیابان سقراط، بین عارف و انقلاب، کدپستی ۶۱۳۳۸۸۳۱۱۶ تلفن مستقیم: ۳۳۳۶۵۵۲۴ نمابر: ۳۳۳۶۷۲۹۹

کارگزاری ۶۵ بیمه تامین اجتماعی اهواز

آدرس: اهواز، امانیه، خیابان مدرس، تقاطع منصفی، ساختمان خورشیده تابنده تلفن مستقیم: ۳۳۳۶۰۵۱۵ تلفنخانه: ۸-۳۳۳۶۷۲۹۶

شعبه سه بیمه تامین اجتماعی اهواز

آدرس: اهواز، سی‌متری، خیابان رضوی، نبش مهدوی، کدپستی ۶۱۹۴۷۹۶۱۹۱ تلفن مستقیم: ۳۲۲۳۸۵۶۵، ۳۲۲۱۶۱۴۸ نمابر: ۳۲۲۳۸۵۶۶

کارگزاری ۸۰ بیمه تامین اجتماعی اهواز

آدرس: اهواز، خیابان ادهم، نبش شهید اهوازیان، پلاک ۹۰ تلفن مستقیم: ۳۲۲۲۴۲۸۰ تلفنخانه: ۴-۳۲۲۳۸۵۶۱

شعبه چهار بیمه تامین اجتماعی اهواز

آدرس: اهواز، فلکه فرودگاه، بلوار پاسداران، نبش خیابان زمرد، کدپستی ۶۱۶۳۸۱۳۸۶۳ تلفن مستقیم: ۳۴۴۳۷۰۷۵ نمابر: ۳۴۴۳۷۰۷۴ تلفنخانه: ۴-۳۴۴۳۷۱۲۲
کارگزاری ۱۵۵ بیمه تامین اجتماعی اهواز
آدرس: اهواز، زیتون کارمندی، خ. زاهد، بین بندر و هدایت، پلاک ۴۲ ، کدپستی: ۶۱۶۳۸۳۶۸۶۱ تلفن: ۰۶۱۳۴۴۹۱۹۳۱ فکس: ۳۴۴۹۱۹۳۱ ۰۶۱

شعبه پنج بیمه تامین اجتماعی اهواز

آدرس: اهواز، کوی گلستان، میدان کارگر، کدپستی ۶۱۳۴۹۳۷۳۳ تلفن مستقیم: ۳۳۳۴۸۲۰۱ نمابر: ۳۳۳۴۸۲۰۲ تلفنخانه: ۳۳۳۴۶۳۱۹، ۳۳۳۴۶۳۱۸

کارگزاری ۱۹۸ شعبه پنج اهواز

آدرس: گلستان، خ فروردین، نبش اقبال، مجتمع پزشکی نگین، جنب دارو خانه رضائیان شماره تلفن: ۳۳۷۴۳۱۱۸-۰۶۱ و ۳۳۷۴۳۱۱۶-۰۶۱ شماره فاکس: ۳۳۷۴۳۱۱۸-۰۶۱

شعبه شش بیمه تامین اجتماعی اهواز

آدرس: اهواز، بلوار آیت اله بهبهانی، جنب درمانگاه شماره ۴، کدپستی ۶۱۹۵۹۱۴۸۵۴ تلفن مستقیم: ۳۵۵۶۸۴۵۰ نمابر: ۳۵۵۶۸۴۵۱ تلفنخانه: ۳۵۵۶۸۴۵۵، ۳۵۵۶۸۴۵۷

شعبه یک بیمه تامین اجتماعی آبادان

آدرس: آبادان، ایستگاه ۱۲، سایت اداری، کدپستی ۶۳۱۴۷۳۴۸۹۳ تلفن مستقیم: ۵۳۲۶۶۰۲۸ نمابر: ۵۳۲۶۶۰۴۸ تلفنخانه: ۵۳۲۶۴۰۶۰، ۵۳۲۶۷۰۴۲

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی آبادان

آدرس: آبادان، ذوالفقاری، ۳۰ متری، ایستگاه یک، کدپستی ۶۳۱۹۷۵۴۹۹۴ تلفن مستقیم: ۵۳۳۸۴۰۵۸ نمابر: ۵۳۳۸۴۰۵۶ تلفنخانه: ۹-۵۳۳۸۴۰۴۷

شعبه بیمه تامین اجتماعی خرمشهر

آدرس: خرمشهر، بلوار امام خمینی(ره)، جنب اداره پست، کدپستی ۶۴۱۵۹۵۴۵۵۷ تلفن مستقیم: ۵۳۵۲۲۹۰۹ نمابر: ۵۳۵۲۵۰۱۹ تلفنخانه: ۲-۵۳۵۱۳۰۰۱، ۲-۵۳۵۲۹۰۸۱


بیشتر بدانید: راھﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان بیمه تامین اجتماعی

شعبه بیمه تامین اجتماعی دزفول (شهید معتمدی نیا)

آدرس: دزفول، خیابان شهرداری، جنب شهرداری مرکز، کدپستی ۶۴۶۱۶۳۵۵۳۳ تلفن مستقیم: ۴۲۴۲۱۳۷۰ نمابر: ۴۲۴۲۱۱۵۵

کارگزاری ۱۰۹ بیمه تامین اجتماعی دزفول

آدرس: دزفول، خیابان فردوسی، بین سعید و منتظری تلفن: ۴۲۲۷۲۰۴۴

شعبه بیمه تامین اجتماعی هفتکل

آدرس: هفتکل، خیابان سعدی، روبروی اداره برق، کدپستی ۶۴۹۶۱۴۶۷۷ تلفن مستقیم: ۴۳۵۸۴۸۸۷ نمابر: ۴۳۵۸۳۸۵۵

شعبه بیمه تامین اجتماعی رامشیر

آدرس:‌ رامشیر، خیابان ۲۲ بهمن، جنب بانک تجارت، کدپستی ۶۳۸۷۱۴۵۳۹۹ تلفن مستقیم: ۴۳۵۹۴۲۲۲ نمابر: ۴۳۵۹۲۷۵۵ تلفنخانه: ۴۳۵۹۲۷۶۰، ۴۳۵۹۲۹۵۵

شعبه بیمه تامین اجتماعی شادگان

آدرس: شادگان، بلوار فتح المبین، روبروی بنیاد شهید، کدپستی ۶۴۳۱۷۷۳۷۹۴ تلفن مستقیم: ۵۳۷۲۰۲۴۰ نمابر: ۵۳۷۲۳۶۲۰ تلفنخانه: ۵۳۷۲۰۴۱۷، ۵۳۷۲۰۴۱۲

شعبه بیمه تامین اجتماعی شوش

آدرس: شوش، خیابان امام جعفر صادق(ع)، جنب درمانگاه امام علی(ع)، کدپستی ۶۴۷۱۷۷۳۱۶۸ تلفن مستقیم: ۴۲۸۲۷۹۸۰ نمابر: ۴۲۸۲۴۷۶۷ تلفنخانه: ۴۲۸۲۹۹۸۴

شعبه بیمه تامین اجتماعی رامهرمز

آدرس:‌ رامهرمز، میدان ارشاد، کدپستی ۶۳۸۱۸۳۵۸۳۹ تلفن مستقیم: ۴۳۵۲۵۰۷۵ نمابر: ۴۳۵۲۲۷۳۷

شعبه بیمه تامین اجتماعی ایذه

آدرس: ایذه، خیابان امام خمینی(ره)، جنب آتش نشانی، روبروی سازمان آب، کدپستی ۶۳۹۱۸۳۵۹۹۴ تلفن مستقیم: ۴۳۶۲۸۰۰۸ نمابر: ۴۳۶۲۲۸۰۰

شعبه بیمه تامین اجتماعی بندر ماهشهر

آدرس: ماهشهر، بلوار طالقانی، میدان انرژی هسته¬ای، جنب هلال‌احمر، کدپستی ۶۳۵۱۸۸۳۱۱۷ تلفن مستقیم: ۵۲۳۳۲۱۱۸ نمابر: ۵۲۳۳۲۱۱۹ تلفنخانه: ۵۲۳۳۲۵۱۶، ۵۲۳۳۸۳۳۷، ۵۲۳۲۲۶۱۶

شعبه یک بیمه تامین اجتماعی شوشتر

آدرس: شوشتر، میدان ۱۷ شهریور، بلوار شهید شرافت، جنب اداره دارائی، کدپستی ۶۴۵۱۶۸۴۴۸۵ تلفن مستقیم: ۳۶۲۲۲۷۱۰ نمابر: ۳۶۲۲۷۹۸۵، ۳۶۲۱۱۶۹۵ تلفنخانه: ۱-۳۶۲۲۷۰۵۰، ۶-۳۶۲۲۲۵۲۵

شعبه دو بیمه تامین اجتماعی شوشتر

آدرس: شوشتر نو، روبروی دانشگاه آزاد اسلامی، نبش خیابان ۲ دانشجو، کدپستی ۶۴۵۱۷۸۶۵۳۱ تلفن مستقیم: ۳۶۲۷۲۲۴۲ نمابر: ۳۶۲۷۲۲۴۱

شعبه بیمه تامین اجتماعی مسجد سلیمان

آدرس: مسجد سلیمان، خیابان امیرکبیر، مقابل گاراژ شرکت نفت، کدپستی ۶۴۹۱۷۱۴۴۵۹ تلفن مستقیم: ۴۳۲۳۳۶۷۰ نمابر: ۴۳۲۲۲۶۰۶ تلفنخانه: ۴۳۲۳۲۲۴۱، ۴۳۲۳۲۲۴۳

کلام آخر

امیدواریم اطلاعات فوق برای شما مفید واقع شده باشد. لطفا در صورت تغییر در آدرس و شماره تلفن هر یک از شعب بیمه تامین اجتماعی شهر اهواز آن را با ما و سایر همراهان مجله ستاره در قسمت نظرات، به اشتراک بگذارید.

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید

بيشترين بازديد امروز در گروه خوزستان


کامنت‌ها (1)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
This comment was minimized by the moderator on the site

سلام من هر ۲۱ ماه حقوق میگیرم اما این ماه برام واریز نکردن

کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
فیلم سینمایی «هناس» در سینما اکسین اهواز اکران اختصاصی می‌شود