آموزش مدل های بافت توری شیک با دو میل (سری 2)


آموزش مدل های بافت توری شیک با دو میل (سری 2)

در این آموزش روش بافت توری مدل های شیک و خاصی مثل مدل توری پلکان به آسمان،مدل توری آگاو، مدل توری زنجیره ای از الماس یاد داده شده است.

ستاره | سرویس خانه داری - بافت های توری برای پیراهن های دخترانه و یا روکش های تزئینی استفاده می شود. برای یاد گرفتن این آموزش ها با ستاره همراه شوید.

۱- بافت توری مدل پلکان به آسمان

برای این مدل بافت توری به تعداد ۸ +۲ دانه سر می گیریم.

رج 1:
یک دانه حاشیه ( ۲ دانه از رو، 2 تا یکی از زیر، یک ژته، ۲ دانه از زیر، ۲ دانه از رو ) داخل پرانتز را تکرار کنید + یک دانه حاشیه .
رج 2 و رج های زوج :
یک دانه حاشیه ( ۲ دانه از زیر ۴ دانه از رو ۲ دانه از زیر ) یک دانه حاشیه .
رج ۳ :
یک دانه حاشیه ( ۲ دانه از رو، ۲ دانه از زیر، یک ژته، یک دانه را از زیر بافته و دانه دوم را به شکل دانه زیر درآورده و نبافته روی دانه اول بیندازید به طوری که دو دانه یکی شود و پیچی نداشته باشد، ۲ دانه از رو ) داخل پرانتز را تکرار کنید + یک دانه حاشیه .

در ادامه رجهای ۱ تا ۴ را ادامه دهید.

بیشتر بدانید:‌ آموزش 4 مدل بافت توری زیبا با دو میل

۲- بافت توری مدل آگاو

برای این مدل بافت توری، به تعداد مضرب ۲۴ + ۵ دانه سر بگیرید.

رج ۱ :
1 دانه زیر، یک ژته، یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. 2 تا یکی از زیر و دانه نبافته را روی آن بیندازید، یک ژته، 1 دانه زیر
( ۵ دانه از رو، ۴ دانه از زیر، ۱ ژته، ۳ دانه از زیر، ۲دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ روا از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و دوتا را با هم از زیر یکی کنید، 5دانه از رو،
1 دانه زیر، یک ژته، یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. 2 تا یکی از زیر و دانه نبافته را روی آن بیندازید، یک ژته، 1 دانه زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید.
رج های زوج :
همه دانه های از زیر بافته را از زیر و همه دانه های از رو بافته و ژته را از رو ببافید.
رج ۳:
1 دانه زیر، یک ژته، یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. ۲ تا یکی از زیر و دانه نبافته را روی آن بیندازید، یک ژته، 1 دانه زیر ( ۴ دانه از رو، 2 تا یکی از زیر، ۳ دانه از زیر، ۱ ژته، ۱ از زیر، یک ژته ۳ دانه از زیر ۲دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ رو از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و دوتا را با هم از زیر یکی کنید، 4 دانه از رو، 1 دانه زیر، یک ژته، یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. 2 تا یکی از زیر و دانه نبافته را روی آن بیندازید، یک ژته، 1 دانه زیر ).
رج ۵ :
1 دانه زیر، یک ژته، یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. ۲ تا یکی از و دانه نبافته را روی آن بیندازید، یک ژته، 1 دانه زیر ( ۳ دانه از رو، 2 تا یکی از زیر، (۳ دانه از زیر، ۱ ژته ) ۲ بار، ۳ دانه از زیر ۲دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ را از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و دوتا را با هم از زیر یکی کنید، 3 دانه از رو، 1 دانه زیر، یک ژته، یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. ۲ تا یکی از و دانه نبافته را روی آن بیندازید، یک ژته، 1 دانه زیر ).
رج ۷ :
1 دانه زیر، یک ژته، یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. 2 تا یکی از زیر و دانه نبافته را روی آن بیندازید، یک ژته، 1 دانه زیر ( ۲ دانه از رو، 2 تا یکی از زیر، ۳ دانه از زیر، ۱ ژته، ۵ دانه از زیر، یک ژته ، ۳ دانه از زیر، ۲ دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ رو از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و دوتا را با هم از زیر یکی کنید، 2 دانه از رو، 1 دانه زیر، یک ژته، یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. ۲ تا یکی از زیر و دانه نبافته را روی آن بیندازید، یک ژته، 1 دانه زیر ).
رج ۹ :
1 دانه زیر، یک ژته، یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. 2 تا یکی از زیر و دانه نبافته را روی آن بیندازید،
یک ژته، 1 دانه زیر ( یکی از رو، 2 تا یکی از زیر، ۳ دانه از زیر، ۱ ژته، ۷ از زیر، یک ژته، ۳ دانه از زیر، ۲ دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ رو از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و دوتا را با هم از زیر یکی کنید، 1 دانه از رو، 1 دانه زیر، یک ژته، یک دانه نبافته به میل راست بگیرید. 2 تا یکی از زیر و دانه نبافته را روی آن بیندازید، یک ژته، 1 دانه زیر ) .

حال رج های ۱ تا ۱۰ را تکرار کنید.

بیشتر بدانید: آموزش مدل های کاربردی بافت با دو میل

۳- بافت توری مدل زنجیره ای از الماس

برای بافت توری این مدل به تعداد مضرب ۸ دانه سر بگیرید.

رج ۱ از سمت راست :
( ۳ دانه از زیر، ۱ ژته، ۱ دانه نبافته به میل راست بگیرید ۲ دانه از زیر و ۱ دانه نبافته را روی آن ۲ دانه بافته شده بیندازید، ۱ ژته، ۲ دانه از زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید.
رج ۲ و همه رج های زوج : تمام دانه ها از رو بافته شود.
رج ۳:
( ۳ دانه از زیر، 2 تا یکی از زیر، ۱ ژته، ۲دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ رو از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و دوتا را با هم از زیر یکی کنید(ssk)، ۲ دانه از زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید.
بیشتر بدانید: آموزش بافت لانه زنبوری و بافت کندویی با دو میل
رج ۵:
۲ دانه از زیر، 2 تا یکی از زیر، ۱ ژته، 1 دانه زیر، ۱ ژته، ۲ دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ رو از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و دوتا را با هم از زیر یکی کنید(ssk)، 1 دانه زیر ) داخل پرانتز را تکرار کنید.
رج ۷:
( 1 دانه از زیر، 2 تا یکی از زیر، ۱ ژته، ۳ دانه از زیر، ۱ ژته، ۲ دانه نبافته به میل راست بگیرید، بعد میل سمت چپ رو از جلو داخل دانه های نبافته میل راست کرده و دوتا را با هم از زیر یکی کنید(ssk) ) داخل پرانتز را تکرار کنید. در ادامه بافت رج های ۱ تا ۸ را تکرار کنید.
امیدواریم از این آموزش لذت برده باشید.

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه بافتنی

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

رعایت ترتیب در نماز قضا مهم است؟