یکی از راه هایی که باعث بروز خلاقیت، آشنایی و یادگیری کودکان می شود نقاشی و تصویر سازی با حروف الفبا به خصوص در سال اول ابتدایی است. در مهد کودک ها برای یاد گرفتن کودکان نیز می توان نقاشی و رنگ آمیزی را با استفاده از حروف الفبا و یا اعداد به صورت بسیار جالبی و با تشبیه کردن به شکل حیوانات و اشیا آموزش داد. در ادامه انواع نقاشی را با استفاده از الفبا مشاهده می کنید.

تصاویر بسیار جالبی از نقاشی با حروف الفبا

با توجه به این که والدین همیشه به دنبال راهی جالب و سریع برای آموزش الفبا به کودکان خود هستند، می توانند با مشاهده این تصاویر از ایده جالب کشیدن نفاشی حیوانات و شخصیت های کارتونی که معمولا بچه ها به آن علاقه دارند برای یاد دادن حروف بهره گیرند.

نقاشی جالب با حرف B انگلیسی

نقاشی زیبا با حروف

نقاشی کودکانه با الفبای فارسی

نقاشی زیبا با حرف S

نقاشی های جالب با الفبای فارسی

نقاشی کودکانه با الفبا

نقاشی با حرف ه برای کلاس اولی ها

نقاشی بسیار زیبا کودکانه با حرف ج

نقاشی بی نظیر با الفبای فارسی

مدل های نقاشی با حروف فارسی

نقاشی موش با حروف انگلیسی

نقاشی های فانتزی با الفبای انگلیسی

نقاشی کودکانه با الفبای فارسی

نقاشی زیبا با الفبا

نقاشی حیوانات با الفبا

نقاشی جالب دلفین با حرف ز

نقاشی کودکانه با الفبا

نقاشی جالب با الفبای انگلیسی

نقاشی در چند مرحله با حرف س

نقاشی بسیار جالب با حرف و

نقاشی قیچی با حرف م

نقاشی بسیار زیبا حلزون با حرف ه

نقاشی حرف ح در چند مرحله

مدلی از نقاشی با حرف ق

نقاشی زیبا کودکانه با حرف ن نقاشی با الفبای فارسی

نقاشی حرف ع برای کلاس اولی ها

امیدواریم که در این مجموعه با انواع مدل های نقاشی با حروف الفبا آشنا شده باشید و والدین از آن برای آموزش بهتر الفبا به کودکان خود بهره ببرند. از این که با ما همراه شدید بسیار سپاس گذاریم.