سلام به دوستان عزیز سایت هنربازار.فصل پاییز و زمستان اقبال خانمها به بافتنی بیشتر از فصلهای دیگر است.

درخواستهای زیادی برای انواع بافتنی به ما رسیده که یکی از آنها که بسیار مورد توجه و درخواست عزیزان است،سرهمی کودک است.

امروز می خواهیم یک سرهمی بسیار زیبا را که مناسب بچه های ۲ تا ۶ ماهه (بسته به سایز و وزن کودک،کمی بیشتر یا کمتر) است آموزش دهیم. من که خود عاشق این سرهمی هستم و از بافت آن بسیار لذت بردم.

وسایل مورد نیاز:

۴ کلاف کاموا مخصوص کودکمیل گرد شماره ۳۴ تا ۶ دانه دکمهمتر و سوزن بزرگ

بافتهای مورد نیاز:

کشباف زیر و روبافت رکنپیچ گیس بافتجادکمه(ژوته و کور کردن)

خوب من الگوی این کار را برای شما قرار می دهم که هم تعداد دانه ها در آن مشخص شده و هم اندازه به سانتی متر .با کلیک روی عکس می توانید آنرا بزرگتر ببینید.

در قسمت بالا ی الگو، الگوی کلاه و آستین را می بینید.

برای عزیزانی که به بافت آشنا هستند ،این الگو گویا و کافی است ولی برای عزیزان مبتدی مراحل بافت را توضیح می دهیم.

مراحل بافت:

بافت از پایین شلوار یعنی مچ یک پا شروع می شود.

۴۵ دانه سر انداخته و کشباف یکی زیر ،یکی رو ،۷ سانت ببافید.

حالا ۵ دانه به بافت اضافه کنید که تعداد دانه ها می شود ۵۰ دانه .

وسط این ۵۰ دانه ،خط تای شلوار محسوب می شود یعنی نصف آن جلوی شلوار و نصف آن پشت شلوار است و پیچ باید در نصفه ی جلو بیفتد.پس نصف را که ۲۵ دانه است در نظر بگیرید و چون پیچ ۱۲ دانه نیاز دارد ،پس می ماند ۱۳ دانه که ۷ تادانه را قبل از پیچ و ۶ دانه را بعد از پیچ در نظر بگیرید.

توجه۱: ۷ دانه رکن ،۱۲ دانه از زیر،بقیه بافت هم رکن (۳۱ دانه). ۱۲ دانه که برای پیچ ۴ تایی در نظر گرفته اید ،ثابت است (در رج رفت از زیر و در رج برگشت از رو بافته می شود) و بقیه بافت هم همیشه از زیر بافته می شود که بافت رکن است.

توجه۲: بافت پیچ گیس بافت مانند پیچ معمولی است با این تفاوت که در پیچ معمولی شما یک بار دانه ها را جابجا می کنید و در پیچ گیس بافت دو بار

توجه ۳: در پیچ گیس بافت ابتدا ۴ دانه اول و دوم راجابجا می کنید و دوبار رفت و برگشت می بافید و سپس ۴ دانه دوم و سوم را جابجا می کنید .دقت کنید که همیشه در این جابجایی ،۴ دانه دوم در زیر قرار می گیرد و ۴ دانه اول و سوم روی ۴ دانه دوم می آید.

بافت را تا ۱۵ یا ۱۶ سانت ادامه می دهید و در کل بافت تا فاق ۲ دانه در سمت راست و ۲ دانه در سمت چپ اضافه می کنید که مجموعا ۴ دانه اضافه می شود و تعداد دانه ها به ۵۴ دانه می رسد.(روی الگو علامت + نشان دهنده اضافه کردن دانه است)

۱۵+۷=۲۲ قد پای شلوار تا فاق

پای دیگر را هم به همین ترتیب ببافید.

در این مرحله بایدبدنه لباس را ببافید. پس لازم است که ۲ قسمت بافته شده در یک میل قرار گیرد.

ابتدا باید ۶ دانه به سر میل اضافه کنید و یک پا را ببافید و ۶ دانه به انتهای کار اضافه کنید و پای دوم را ببافید و ۶ دانه هم در انتهای این قسمت اضافه کنید(برای فاق). این اضافه کردن در یک راستا انجام می شود و بافت مدل هم دقیقا مثل قبل است.الان شما جمعا ۱۲۶ دانه در میل دارید.

توجه ۴: دقت کنید که دو طرفی که آزاد است ،جلوی لباس است و سمت راست باید جادکمه بزنید. پس چند رج که بافتید ،اولین جادکمه را باز کنید.

جا دکمه 🙁 ۳ دانه می بافید،یک ژوته می اندازید و دوتای بعدی را دوتا یکی می کنید.در رج برگشت ژوته را طوری می بافید که پیچ نخورد و سوراخ بیفتد)

بافت را به همین ترتیب تا ۱۸ سانت ادامه دهید.

در این مرحله باید حلقه آستین را باز کنید.پس دو طرف جلو را از روی خط تا مانند شکل زیر تا کنید تا جای حلقه مشخص شود.

از هر طرف روی خط تا ( به الگو توجه کنید) ۲ دانه کور کنید.بعد از کور کردن دوباره قسمتهای جلو و پشت از هم جدا می شود و شما باید هرکدام را جداگانه ببافید پس آن قسمتی را که می خواهید ببافید در میل نگه داشته و قسمتهای دیگر را در نخ یا میل دوم قرار دهید .

تعداد کل دانه ها در این مرحله ۱۲۲ دانه است.

بعد از باز کردن حلقه آستین ،۱۰ سانت به بافت ادامه دهید تا به یقه برسید.

حالا ابتدا ۴ دانه کور می کنید .بافت را ادامه می دهید و رج برگشت را هم می بافید و در رج رو دوباره ۳ تا کم می کنید.بعد ۲ تا و بعد یکی کم کنید.طول بافت ۳ سانت می شود و دانه های باقیمانده ۹ سانت .

قسمت دوم جلو را هم به همین ترتیب ببافید.

قسمت پشت را هم ۳ سانت ببافید و دانه ها را کور کنید.

توجه ۵ : سرشانه ها را به هم بدوزید و دور یقه را دانه بگیرید برای بافت کلاه.تعداد دانه ها باید ۶۵ دانه باشد اگر تعداد دانه هایی که گرفتید کمتر بود ،در رج اول بافت به آن دانه اضافه کنید.

کلاه را تا ۱۶ سانت ببافید و کور کنید. دو لبه را به هم بدوزید .لبه جلو هم تا می شود.

نوبت بافت آستینها است.

توجه۶: آستینها را می توانید از پایین ببافید یعنی ۴۰ دانه سر انداخته و ۷ سانت کشباف می بافید .سپس ۸ دانه اضافه کرده و ۴۸ تا را رکن می بافید و در طول بافت هم به مرور ۴ تا در دو طرف بافت اضافه می کنید که می شود ۵۲ دانه و ۱۳ سانت طول آستین است.

دانه ها را کور می کنید و درزآستین را دوخته و لبه آستین را به حلقه لباس می دوزید.

روش دوم این است که از دور حلقه آستین ۵۲ دانه می گیرید و شروع به بافت کرده و در طول کار ۴ تا از دو طرف کم می کنید که ۴۸ تا باقی می ماند وقتی به مچ رسیدید،۸ دانه در کل کار کم می کنید تا دانه ها ۴۰ تا شود و این ۴۰ دانه را ۷ سانت کشباف می بافید و کور می کنید.

در آخر باید درز شلوار و دکمه ها را بدوزید.

برای بالای کلاه می توانید از منگوله های آماده استفاده کنید ولی اگر می خواهید گوش بالای کلاه بدوزید باید ۲ مربع با بافت رکن ببافید و تا کنید و پایین آنرا جمع کنید تا شکل گوش به خود بگیرد و سپس به کلاه بدوزید. تعداد دانه ها به اندازه گوشی که ترجیح می دهید بستگی دارد مثلا ۱۵ دانه یا بیشتر سر بیندازید.

نکته :اگر بافت پیچ گیس بافت برایتان مشکل است می توانید از پیچ ساده استفاده کنید که آنهم قشنگ است.

خوب دیگه به انتهای آموزش رسیدیم .چند نمونه را هم با رنگهای مختلف ببینید.

دقت کرده اید که بلندی کشباف برای این است که مچ دستها و پاها تا می شود.

این مدل با هر رنگی زیباست.اینهم یک ست عالی مناسب سیسمونی.

یکیباگوش خرسیویکیباگوشخرگوشی، تا شما چی بپسندی.

امیدوارم شبهای زیبای زمستانی شما با بافت این سرهمی زیبا رنگ و بوی شادی بگیرد.

موفق باشید:)