سلام به عزیزان علاقمند به هنر بافتنی

آموزش بافت انواع یقه را درخواست کرده بودید،برای شروع آموزش دو نوع یقه هفت را انتخاب کرده ایم .با ما همراه باشید.

مرحله اول:باز کردن یقه

توجه:معمولا یقه هفت و حلقه آستین را در یک زمان باز می کنیم .اگر بخواهید بازی یقه کمتر باشد،۲ سانت بعد از اینکه حلقه آستین را انداختید یقه را باز کنید و اگر می خواهید یقه بازتر باشد،۲ سانت قبل از حلقه آستین یقه را باز کنید.

روش باز کردن یقه:

۱) کل دانه ها را تقسیم بر ۲ کنید.مثلا اگر ۴۴ دانه دارید ،تقسیم بر ۲ می شود ۲۲ دانه یعنی هر طرف یقه در ابتدا ۲۲ دانه است.

۲) ۲۲ دانه اول را در نظر بگیرید و ۲۲ دانه دوم را در یک میل دیگر یا در نخ قرار دهید.

۳) از ۲۲ دانه اول ۱۹ تا را ببافید و دانه ۲۰ و ۲۱ را با هم یکی کنید یعنی کور کنید.( دقت کنید تعداد دانه های داده شده فرضی است) .اگر بخواهید بافت تمیزی داشته باشید بهتر است جای دو دانه را عوض کنید یعنی دانه دوم را روی دانه اول بیاورید و سپس کور کنید و بعددانه آخر را ببافید. (یعنی کور کردن در یکی ماقبل آخر است.)

۴) در ۳ رج اول ،هر رج یکی کور کنید .فقط در رج رفت یا رو . در رج برگشت کور کردن نداریم.

۵) در رجهای بعدی ،۳ رج ببافید و در رج چهارم یکی کور کنید.

نکته:هرچقدر دانه هایی که کور می کنید بیشتر باشد،یقه بازتر می شود.یعنی شکل V بازتر می شود.

وقتی به سرشانه رسیدید ، در دو مرحله دانه های سرشانه را کور کنید.

حالا باید سمت دیگر یقه را ببافید.

۶) نخ را در پشت کار از همانجایی که می خواهید بافت را شروع کنید، گره بزنید.

۷) دانه اول را نمی بافید. دانه دوم و سوم را جابجا کنید طوری که دانه دوم روی دانه سوم بیاید.سپس دو دانه را یکی کنید.

۸) به همان شکل سمت راست، سمت چپ را هم ببافید حتما دقت کنید که تعداد دانه هایی که کور می کنید و جای کور کردن دقیقا مثل سمت راست باشد.

مرحله دوم :دانه گیری دور یقه

نکته: برای دانه گیری دور یقه هفت شما باید قسمت پشت لباس را هم ببافید. برای پشت یقه می توانید همه دانه ها را صاف کور کنید.(منظور قسمت یقه است نه سرشانه) یا کمی گود کنید .مثل شکل زیر.

مدل اول:

نخ را از پشت به وسط یقه هفت گره بزنید.(پایین همان نقطه V شکل ) شروع به دانه گیری کنید.برای دانه گرفتن مثل وقتی که می خواهید دانه را ببافید ،میل را در دانه لبه یقه فرو برده و نخ را می گیرید و بیرون می کشیدو بعد دانه بعدی.

بعد از هر دو دانه که از لبه یقه می گیرید یک ژوته اضافه کنید که یقه تنگ نشود.

البته می توانید به شکل ساده تر هم دانه بگیرید .یعنی دانه های لبه یقه را داخل میل بگیرید . در اینصورت زمانی که شروع به بافت رج اول می کنید باید بعد از هر دو دانه یکی اضافه کنید.

دانه های یک طرف یقه را که گرفتید به پشت لباس می رسید،دانه های پشت یقه را هم می گیرید ( اضافه کردن نمی خواهد فقط تمام دانه های لبه یقه را بگیرید)

به سمت دوم جلو می رسید.دانه های این سمت را هم به همان شیوه در میل بگیرید.توجه کنید که تعداد دانه های دو طرف یقه یکی باشد.

نکته:در بافت دور یقه از میل گرد یعنی سیم دار استفاده کنید.

دانه ها را یکی زیر و یکی رو ببافید. به انتهای کار که رسیدید ، برگردید و رج پشت را به همین ترتیب ببافید.

دقت کنید که در این مدل ،شروع بافت از همان پایین V یقه است.

وقتی به پهنای دلخواه رسیدید،دانه ها را کور کنید. برای اینکه لبه لباس خوب بافته شود ،دانه های رو را از رو و دانه های زیر را از زیر کور کنید.

در این مدل ،پایین کار چهار گوش است که باید با نخ همرنگ و سوزن از پشت روی هم دوخته شود.(جایی که با خط مشکی مشخص شده.)

مدل دوم:

در این مدل از یکی از سرشانه ها دانه گیری را شروع می کنیم.

نخ را به پشت کار گره بزنید و شروع به بافت یکی زیر و یکی رو (کشبافت )کنید.

وقتی به قسمت هفت یقه می رسید ، باید دانه ای را که درست در وسط V قرار گرفته ،با دانه ی قبل و بعدش (۳ دانه) یکی کنید. اگر دانه وسط نداشتید ،یک دانه از متن کار بگیرید.

توجه:می خواهیم یک خط بافت صاف روی یقه بیفتد. برای اینکار باید جای دانه وسط را با دانه اول عوض کنید به طوری که دانه وسط روی دانه اول قرار گیرد.بعد سه تا یکی می کنیم.

رج پشت را کم نمی کنید.ولی سه دانه وسط همه از رو بافته می شود.

به رج رو که رسیدید باز در همان نقطه قبلی ،۳ تا یکی می کنید تا پهنای بافت به اندازه کافی برسد و سپس دانه ها را کور می کنید.

اینهم دو روش برای بافت یقه هفت .

بافت لباس جلو باز هم به همین ترتیب است.

موفق باشید:)