عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم


تصاویر پروفایل روز معلم برای تبریک به مناسبت روز 12 اردیبهشت، مصادف با روز معلم، جدیدترین عکسنوشته های تبریک روز معلم، روز معلم مبارک، معلم عزیزم روزت مبارک و … را برای شما همراهان ایران بانو تدارک دیده ایم. با ایران بانو تا انتهای این...

تصاویر پروفایل روز معلم برای تبریک

به مناسبت روز 12 اردیبهشت، مصادف با روز معلم، جدیدترین عکسنوشته های تبریک روز معلم، روز معلم مبارک، معلم عزیزم روزت مبارک و … را برای شما همراهان ایران بانو تدارک دیده ایم. با ایران بانو تا انتهای این مطلب همراه باشید.من تبریک روز معلم را بخوانید و آیا مردانید که امسال روز معلم چند شنبه است ؟

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

اگر داری تو عقل و دانش وهوش / معلم هر چه می گوید بکن گوش !
معلم چون پدر والا مقام است معلم مستحق احترام است
معلم را مرنجان هرگز از خویش / مزن با حرف بی جا بر دلش نیش !

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

ای معلم تو را سپاس : ای آغاز بی پایان ، ای وجود بی کران ،

تو را سپاس .ای والا مقام ، ای فراتر از کلام، تورا سپاس.

ای که همچون باران بر کویر خشک اندیشه ام باریدی
روزت مبارک

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

عکس تبریک روز معلم

آموزش عشقم از همین مکتب توست
اندوخته ی سوادم از این لب توست
گفتم که مریضم و بیا بستر من
چون عامل دردم این غم و این تب توست

معلم اضیظم عذ اینکه به من خاندن و نوشطن عاموختی حذار بار اظط ممنونم

روزت مبارک معلم جان

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

متن کوتاه تبریک روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

تبریک روز معلم

چه کسی هر دو لبم را به الف باز نمود
چه کسی جامه تقوا به تنم ساز نمود
ای معـلم کـه تـو را دانـش بسیـار بـوَد
جان شاگرد بـه فدایت که سزاوار بوَد . . .

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

اندیشه ام از تو سبز و آباد شده / از جهل وغم این فکرتم آزاد شده
در مکتب پاک و شاد استاد ببین / غم رفته زجانم ودلم شاد شده . . .
هفته معلم گرامی باد

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

عکس پروفایل روز معلم

تمام خاطرات زیبای کودکی و نوجوانی ما گره خورده به روزهای خوش مدرسه و نگاه گرم و مهربان معلمای عزیزمون که البته گاهی با چاشنی دعواهای مهربانانه وتذکرات عالمانه شون تکمیل میشد و خلاصه روزهای خاطره انگیزی را برامون رقم زدند یادشون بخیر با متنای گرامی داشت مقام معلم ایران بانو همراه بشید .

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

تبریک رسمی روز معلم

معلمم ای نور اسمانی من ای که درس ایثار و فداکاری وصبر جمیل را از تو اموختم وقتی در

کلاس های درس شلوغ ما ایستادی و اموختی به ما انچه که نمی توانستیم از دیگری بیاموزیم

امروز دستامنت را به گرمی می فشارم و برایت ارزوی بهترین ها را دارم

روزت و مقامت گرامی و راهت پر رهرو

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

تبریک روز معلم برای تلگرام

روز معلم بهانه ایست برای گرامی داشت روز و مقام معلم وگرنه هر روز روز معلم و هر هفته هفته معلم ست و انقدر معلم عزیز و جایگاه او مهم ست که هر زمان می تواند روز بزرگداشت او باشد 12 اردیبهشت روز شهادت استاد مطهری و روز معلم مبارک باد .

معلم پارچه ی لطیف زر بفتی است با تار محبت و پود علم
معلم عزیزم روزت مبارک

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

معلم گرامی از تو تشکر میکنم برای هدایت ما
و از اینکه بهترین راه را برای ساختن امروزمان نشان دادی
تویی که ما را از “هیچ” به “همه چیز” رساندی
شاگرد کوچک شما
روز معلم مبارک باد

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

تبریک روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

متن ترکی تبریک روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

بیاد تموم اون تیکه پروندنا بیاد تموم اون حرفا بیاد صحبت های درگوشی بیاد اذیت کردن

ها بیاد مداد دفتر تخته سیاه و گچ بیاد خط کش چوبی و معلم
روزت مبارک

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

تو همرنگ بهاری ای معلم روح سبزه زاری ای معلم
تقدیم به تمام معلمان ایثارگر کشورم که همچون شمع سوختند و مجلس علم را روشن کردند

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

متن ادبی روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

متن کوتاه تشکر از معلم

در مکتب تو همیشه شاگردم من / دور از رخ تو همیشه پر دردم من
در فصل بهار و روز استاد ببین / بی نور معلم این چنین زردم من . . .

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

متن کوتاه در وصف معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

متن ادبی تبریک روز معلم به استاد دانشگاه

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

تبریک روز استاد

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

متن زیبا در وصف معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم
عکس روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

تبریک روز استاد

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلمعکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

عکس پروفایل روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلمعکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

روز استاد,روز معلم چندم اردیبهشت است؟

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلمعکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

متن روز معلم,روز معلم چند شنبه است

ممتاز و نمونه شدن برای یکسال است
و ماندگار شدن برای یک عمر.
سلام بر معلمی که هر سال نمونه است و یک عمر ماندگار
معلم عزیزم روزت مبارک که جهانی از نورت مبارک گشته است

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلمعکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلمعکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

,کاردستی کارت پستال روز معلم,عکس نوشته معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلمعکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

معلمی شغل نیست عشق است اگر بعنوان شغل انتخاب کردی رهایش کن اگر عشق توست مبارک بادت

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلمعکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

متن زیبا برای تشکر از معلم,جملات زیبا برای معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلمعکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

عکس پروفایل تبریک روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلمعکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

کیا یادشونه وقتایی که معلم میخواست سوال بپرسه پاک کن مینداختیم زیر میز که بریم بیاریمش و تو تیررس نگاه معلم نباشیم؟

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلمعکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

تصاویر جدید روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلمعکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

همیشه معلما میگن چرا وقتی من درس میدم حرف میزنید ؟
اما تا حالا از این زاویه نگاه نکردن که :چرا وقتی ما حرف میزنیم درس میده

از استادی پرسیدند ایا قلبی که شکسته میتواند عاشق شود؟؟؟؟
استاد گفت بله میتواند
پرسیدند ایا شما تاکنون از لیوان شکسته اب خورده اید؟؟؟
استاد پاسخ داد :ایا شما به خاطر لیوان شکسته از اب خوردن دست میکشید؟

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلمعکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم
عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلمعکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم
بوسه میزنم بردستانت
به احترام بهشت که زیر پایت جاری ست
به احترام اندیشه ای که بر تخته کلاس نقش میبندد
سپاسگذار معلمی هستم که اندیشیدن را به من اموخت نه اندیشه هارا
استاد روزت مبارک
عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلمعکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

کارت پستال روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلمعکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

این همه کتکمون زدی؟
این همه بهمون صفر دادی؟
این همه حرصتو در اوردیم؟
این همه صفرامونو کردی بیست؟
این همه راپورتمونو پیش مدیر دادی؟
این همه دیگه بس نیست؛؛؛؛؛؛ها ها ها
ولی باز هم مرسی از روز های خوبی که با تو سر شد
روزت مبارک

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلمعکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

کارت های تبریک روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلمعکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

مدل کارت پستال روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلمعکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

تبریک روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلمعکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

کارت پستال روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلمعکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

متن روز معلم

معلم معلم
شمع شدی شعله شدی سوختی
تا هنرت را به من اموختی
” معلم عزیزم روزت مبارک

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلمعکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

معلم پارچه ی لطیف زر بفتی است با تار محبت و پود علم
معلم عزیزم روزت مبارک

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلمعکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

کارت هدیه روز معلم

عکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلمعکس پروفایل روز معلم | عکس تبریک روز معلم

به علم افزون و والائی معلم
اگر چه بی تمنایی معلم

فضیلت آنچنان اندر وجودت
که گویا چون معمایی معلم

به وقت ساعت تدریس قرآن
رها از قید دنیایی معلم

تو همچون چشمه امید مایی

امید نسل فردایی معلم

محصل چون گل و خود باغبانی
نسیم عطر گلهایی معلم

درون ظلمت و فقر و جهالت
تو شمع بزم شبهایی معلم

ز درد هر دل بیماری آگه
طبیب زخم دلهایی معلم

بگنجد گرچه نامت در الفبا
تو افزون از الفبائی معلم

به امر دانش و علم و فضیلت
محصل را چو بابائی معلم

به دشت خشک جمله بیسوادان
تو جاری مثل دریایی معلم

دل تاریک ما را نور امید
به دلها چشم بینائی معلم

ز قید فتنه ی کوته نظرها
سراسر خود مبرائی معلم

زبانم الکن است از گفتنیها

چو تاجی بر سر مائی معلم

چو انشاء بود درس من امروز
تو خود موضوع انشائی معلم

نوای دلکش صوت مناجات
نثارت باد هر جائی معلم

عجب نبود اگر اینک مرادی
بگوید گل سراپائی معلم

عکس تبریک روز معلم

3.8 / 5 ( 25 votes )


تبليغ
تبليغ

بيشترين بازديد امروز در گروه عکس‌های جالب


کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location