اطلاعیه


اطلاعیه

به اطلاع جامعه محترم روان‌شناسی و مشاوره می‌رساند؛ ملاحظه می‌شود؛ افرادی با تخصص‌های گوناگون با درج عناوین “غیرواقعی” در فضاهای مجازی بااظهار گواهینامه از مؤسسات خارج از کشور در زمینه‌های روان‌شناسی و مشاوره اقدام به درج آگهی می کنند؛از آنجا مدرک،گواهی ونمایندگی موسسات آموزشی وحرفه ای خارج از کشور زمانی در ایران معتبر است که قبلا وزارت علوم...

به اطلاع جامعه محترم روان‌شناسی و مشاوره می‌رساند؛ ملاحظه می‌شود؛ افرادی با تخصص‌های گوناگون با درج عناوین “غیرواقعی” در فضاهای مجازی بااظهار گواهینامه از مؤسسات خارج از کشور در زمینه‌های روان‌شناسی و مشاوره اقدام به درج آگهی می کنند؛از آنجا مدرک،گواهی ونمایندگی موسسات آموزشی وحرفه ای خارج از کشور زمانی در ایران معتبر است که قبلا وزارت علوم تحقیقات وفن آوری،وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی وسازمان نظام روان شناسی ومشاوره آن را تایید کرده باشد. در غیر از اینصورت جعلی و پیگرد قانونی دارد.

انتظار است؛ قبل از هرگونه اعلان عمومی باارائه مدارک مثبت مجوز درج آگهی یا عنوان مورد استفاده از سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره دریافت شود. در غیراز اینصورت اقدامات قانونی انجام میگیرد.

معاونت انتظامی ورسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه ای

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه روانشناسی

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

افزایش حق عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان کشوری در 1401