سلام عزیزان

می خواهیم آموزش کلاه قلاب بافی به شکل حیوانات را شروع کنیم .قبل از آن لازم است که کلاه ساده قلاب بافی را یاد بگیرید.چون بیس اصلی این کلاهها می تواند یک کلاه ساده باشد که بافت آن راحت است.

وسایل مورد نیاز:

کاموا قلاب متناسب با کاموا سوزن

آموزشهای ابتدایی مورد نیاز:

بافت زنجیره بافت پایه کوتاه بافت پایه بلند بافت نامرئی

اندازه کلاه :را به دو روش می توانیدبدست آورید.

از اندازه های کلی استفاده کنید. از اندازه هایی که خودتان می گیرید استفاده کنید.(یعنی برای فردی کلاه می بافید که نزد شماست و می توانید دور سرش را اندازه بگیرید)

منظور ازاندازه های کلی جدولهایی است که اندازه کلاه برای سنین مختلف در آنها آمده .

مثل این جدول:

نحوه اندازه گیری را در شکل زیر می بینید.

نکته:اگر دور سر را خودتان اندازه می گیرید ،موقع بافت ۲ تا ۲٫۵ سانت کوچکتر ببافید چون موقع بافت کمی کش می آید.

خوب چون قبلا گرد بافی را آموزش داده ایم ،دیگر قسمت اول را که در واقع بالای کلاه است تکرار نمی کنیم.وقتی قطر دایره به اندازه مورد نظر رسید باید شروع به کم کردن کنیم تا ارتفاع کلاه شکل بگیرد.

نکته:این نوع کلاه را هم می توانید پایه بلند ببافید هم پایه متوسط.

یادآوری:در اینجا یکبار به طور خلاصه بافت را از ابتدا یادآوری می کنیم.

.تشکیل حلقه جادویی

ردیف ۱٫داخل حلقه جادویی ۸ پایه متوسط می زنیم.در آخر حلقه را جمع می کنیمو به بالای اولین پایه کار متصل می کنیم.

ردیف ۲٫دو تا زنجیره و سپس داخل هر پایه ۲ پایه متوسط ، تا آخر و متصل کردن (۱۶ پایه)

ردیف ۳٫ دوتا زنجیره و داخل اولین خانه ۲ پایه متوسط و خانه بعدی ۱ پایه ،تا آخر به همین ترتیب ۲-۱-۲-۱ (۲۴ پایه)

ردیف ۴٫دوتا زنجیره و داخل اولین خانه ۲تا پایه ،خانه بعدی ۱ پایه و خانه بعدی هم ۱ پایه تا آخر به همین ترتیب ۲-۱-۱- (۳۲ پایه)

ردیف ۵٫دوتا زنجیره و داخل اولین خانه ۲ پایه ،خانه بعدی ۱ و بعدی۱ و بعدی۱ ،تا آخر به همین ترتیب ۲-۱-۱-۱ (۴۰ پایه)

ردیف ۶٫دو زنجیره و داخل اولین خانه ۲ پایه و در ۷ خانه بعدی ۷ تک پایه.(۴۵ پایه)

اگر تا اینجا قطر دایره کافی بود که باید ارتفاع را شروع کنیم در غیر این صورت می توانید در ردیف ۶ به جای ۷ خانه ،۵ خانه تک پایه بزنید و دوباره ۲ پایه در یک خانه.و ردیف ۷ را مثل ردیف ۶ ببافید. در این صورت یک ردیف اضافه می شود.

از اینجا تا ۴ یا ۵ ردیف ،داخل همه خانه ها ۱ پایه متوسط ببافید. تا ارتفاع مورد نظر بدست آید.

رج آخر داخل همه خانه ها ۱ پایه کوتاه ببافید.

کلاه روگوشی:

خوب در قسمت بالا کلاه ساده را گفتیم ولی چون بعضی از مدلهای کلاه با طرح حیوانات دارای روگوشی هستند ،در این قسمت روش بافت تکه روگوشی را آموزش می دهیم.

اگر کلاه را برای فرد خاصی می بافید می توانید کلاه را روی سر قرار داده و جای روگوشی را مشخص کنید.در غیر اینصورت باید به طور تقریبی جای گوشی را مشخص کنید.

نکته:فاصله روگوشی از سمت جلو سر( پیشانی) بیشتر از پشت سر است.

مثلا اگر دور سر ۳۰ سانت است ، ۲ تا ۸ سانت برای روگوشی در نظر بگیرید و از ۱۴ سانت باقیمانده۹ سانت برای جلو و ۵ سانت برای پشت در نظر بگیرید.یعنی کلاه را که تا میکنید (مثل شکل بالا) ، از خط وسط جلوی کلاه ۴٫۵ سانت رفته و علامت بزنید.در سمت دیگر هم به همین ترتیب .

از نقطه ۴٫۵سانت هم باید ۸ سانت علامت بزنید برای روگوشی. باقیمانده هم برای فاصله دو گوشی برای پشت سر است.

دقت کنید هر دو گوشی یک اندازه باشد.

نکته:اگر خواستید برای کلاه رو گوشی ببافید ، رج آخر را که در کلاه ساده گفتیم پایه کوتاه ببافید،در قسمت گوشها حذف می شود.

وقتی جای گوشی ها مشخص شد مثل قبل پایه متوسط ببافید .وقتی به انتهای کار می رسید یعنی فاصله بین دو علامت،باید برگردید.

در هر ردیف از هر طرف باید ۱ دانه را کم کنید تا به شکل مثلث یا سه گوش شود .به اینترتیب که وقتی به خانه یکی به آخر می رسید و آنرا می بافید ،دوتا یکی آخر را انجام نمی دهید یعنی سه تا نخی را که در قلاب دارید نگه می دارید و خانه بعدی را هم می بافید و همه آنها را با هم یکی می کنید.سپس ۲ زنجیره می زنید و برمی گردید. در هر طرف به همین ترتیب عمل می کنید تا در انتها ۵ یا ۶ خانه بماند .البته اگر بخواهید تیزی گوشی بیشتر باشد بیشتر کور می کنید.

اگر خواستید که بند هم داشته باشد چند زنجیره بزنید و سر آن منگوله بدهید.