سلام به عزیزان همراه.

قبلا یک مدل بافت جوراب را آموزش داده ایم.در آن مدل ،درز جوراب زیر پا قرار می گیرد.در مدل جدید که بسیار ساده و مناسب برای افراد مبتدی است ،درز جوراب در کنار پا قرار می گیرد.

لوازم مورد نیاز:

میل شماره ۳ کاموای با ضخامت متوسط نخ و سوزن

در عکس زیر،یک نمونه بافته شده و یک نمونه کامل و دوخته شده را می بینید.

بافت های مورد نیاز:

کشباف رکن دوتا یکی کردن اضافه کردن کور کردن

طریقه بافت:

این اندازه ها برای سایز ۳۷ تا ۳۸ است.

ابتدا ۴۸ دانه سر انداخته و کشباف یکی زیر ،یکی رو ببافید.بلندی کشباف به خود شما بستگی دارد .

اگر می خواهید لبه جوراب را تا کنید،باید بیشتر ببافید.مثلا کشباف را ۱۱ سانت ادامه دهید.

پس از کشباف،شروع به بافت رکن کنید.یعنی همه رجها را از زیر ببافید.هم رج رفت و هم رج برگشت. ۱۲رج رفت وبرگشت ببافید تا ۶خط رکن تشکیل شود.

از هر طرف ۱۲ دانه کور کنید.

۲۴ دانه کور شده و ۲۴ دانه در وسط باقی می ماند.

۲۴ دانه باقیمانده را مثل قبل،رکن ببافید.تقریبا ۲۶ ردیف رکن باید تشکیل شود.

تا اندازه کل بافت به ۲۰ تا ۲۱ سانت برسد.البته در این مدل ،کشباف ۸ سانت است. اگر کشباف را ۱۱ سانت گرفتید،کل بافت تا اینجا باید ۲۴ سانت باشد.

حالا اگر می خواهید پاشنه و پنجه جوراب رنگ دیگری باشد،نخ دوم را به نخ اصلی گره بزنید و یک رج ببافید.

در رج برگشت،دانه اول را به میل سمت راست داده و ۲ دانه بعدی را با هم یکی کنید.وبافت راتا انتها ادامه دهید تا به ۳ دانه آخر برسید.در این زمان ۲ دانه را یکی کنید و دانه آخر را ببافید.

به همین ترتیب از هر طرف یکی کم کنید تا ۱۰ دانه باقی بماند.

در این مرحله،باید شروع به زیاد کردن کنید.به این ترتیب که دانه اول را به میل سمت راست داده و یک دانه روی میل انداخته(شکل سمت چپ)و بافت را ادامه دهید.در انتهای رج یک دانه مانده به آخر ،باز یک نخ روی میل انداخته و دانه آخر را ببافید.

بافت را ادامه دهیدتادانه ها به ۲۴ دانه برسد.می بینید که قسمت آبی وقتی تا شود ،کاملا روی هم قرار می گیرد.

نخ را عوض کرده و دوباره ۲۴ دانه را رکن ببافید.دقیقا به اندازه قسمت قبل.

به طوری که وقتی قسمت آبی را روی هم قرار می دهید،۲ قسمت مستطیل ،اندازه هم باشد.

نخ را عوض کنید و دوباره همان کم کردن و اضافه کردن را انجام دهید یعنی یکبار از هر طرف ۱ دانه کم کنید تا دانه ها به ۱۰ دانه برسد و یکبا به هر طرف ۱ دانه اضافه کنید تا دانه ها به ۲۴ برسد.و کل ۲۴ دانه را کور کنید تا شکل زیر را به دست آورید.

پهنای قسمت مستطیل،۱۰ سانت است.

و کل طول جوراب،۴۷ سانت است .به شرط آنکه کشباف ۱۱ سانت باشد.اگر کشباف ۸ سانت باشد،طول بافت باید۴۴ سانت باشد.

نوبت به دوخت جوراب می رسد.ابتدا دو قسمت آبی انتهایی را روی هم قرار داده و بدوزید.

پس از دوخت ،جوراب به این شکل می شود.

سپس قسمت آبی وسط را روی هم قرار داده و لبه ها را بدوزید.

در مرحله سوم باید لبه های کشباف را کنار هم گذاشته و تا پایین بدوزید.

یعنی تا انتهای کارکه رکن بافته شده.

حالا باید پاشنه را به ساق بدوزید.

وسط قسمت آبی را مشخص کنید و روی درز ساق قرار داده و بدوزید.

اگر دقت کنید می بینید که پاشنه که همان قسمت آبی است دقیقا به اندازه قسمت کور شده می باشد.

و در آخر ،دو طرف کفه جوراب را بدوزید.

یک جوراب راحت و خوش فرم که می توانید در سایزهای مختلف ببافید و در زمستان استفاده کنید.

اینهم یک رنگ دیگر.

البته خانمهایی که در بافتنی مهارت بیشتری دارند،می توانند به جای رکن ،از بافتها و مدلهای دیگر هم استفاده کنند مثل نمونه زیر که از ترکیب چندمدل استفاده کرده.

و یا این نمونه زیبا .

اینهم وقتیکه جوراب را به پا کرده اید و در زمستان از گرمای آن لذت می برید.

ما را از دعا فراموش نکنید.

برای سلامتی و فرج مولایمان،صلوات.

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید.

honarbazaar@