سلام به دوستان عزیز و هنرمند.

همه شما تجربه خواب در ماشین،قطار یا هواپیما را داشته اید.خم شدن سر به یک سمت و درد گردن پس از خواب،تجربه خوبی نیست.

بالش پشت گردنی خصوصا این شکل پاپیونی از خم شدن سر به یک سمت جلوگیری میکند.

الگوی این بالش را در شکل زیر با اندازه های دقیق برای کشیدن الگو می بینید.

الگو را باید روی ۴ لای پارچه قرار داده و با در نظر گرفتن اضافه برای دوخت،ببرید.

اگر بخواهید،بالش شما مثل شکل بالا یک تیکه باشد،بایدلبه قسمت مستطیل را روی دولای بسته قرار دهید.

اگر بخواهید مثل شکل زیر از هم جدا باشد ،بایدطول مستطیل را کمی بلندتر گرفته و روی دولای باز قرار داده و پس از دوخت ،چسب دو طرفه دوخته و روی هم بچسبانید.

برای بچه هایی که هنوز نمی توانند سر خود را نگه دارند و برای داخل کالسکه یا صندلی ماشین،بسیار مناسب است.

و همینطور برای افراد بزرگسال که می خواهند در ماشین چرتی بزنند.

البته برای نوزادان،مدلهای دیگری هم در بازار موجود است که مثل مدل زیر بسیار ساده و دوخت آن آسان است.

برای صرفه جویی در هزینه های زندگی می توانید بسیاری از لوازم مورد نیاز را خودتان بدوزید.

موفق باشید.