نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها


ریاضی سوم دبستان   نمونه سوالات ریاضی سوم ابتدایی به همراه آموزش برای بخش هایی از الن برایتان قرار داده ایم این مطالب به مرور کامل می شود نمونه دیکته سوم دبستان را هم بخوانید فصل اول : الگوها فصل دوم :  عدد های چهار رقمی فصل سوم : عدد های کسری فصل چهارم ضرب … نوشته نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها اولین بار در پورتال جامع ایران بانو پدیدار...

ریاضی سوم دبستان

نمونه سوالات ریاضی سوم ابتدایی به همراه آموزش برای بخش هایی از الن برایتان قرار داده ایم این مطالب به مرور کامل می شود

نمونه دیکته سوم دبستان را هم بخوانید

فصل اول : الگوها

فصل دوم : عدد های چهار رقمی

فصل سوم : عدد های کسری

فصل چهارم ضرب و تقسیم

فصل پنجم : محیط و مساحت

فصل ششم : جمع و تفریق

فصل هفتم : آمار و احتما

فصل هشتم : ضرب عددها

فصل اول الگوها :

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها

گام به گام ریاضی سوم صفحه ۸ کتاب ریاضی سوم ابتدایی

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها

گام به گام ریاضی سوم صفحه ۸ کتاب ریاضی سوم ابتدایی

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها

نمونه سوالات الگوها ریاضی سوم دبستان

آموزش کیلومتر و متر و سانتی متر میلی متر :

همان طور که ملاحظه می‌کنید واحد طول می‌توانند به چهار حالت تبدیل بشود:
کیلومتر، متر، سانتی متر، میلی متر
اینجا هم کیلو به منزله ۱۰۰۰ است.
هر موقع عددی داد که چهاررقم و یا بیشتر از آن باشد پس حتما در آن باید دنبال کیلومتر باشیم.
متر نشانگر صدگان است: یعنی اگر عددی داد که سه رقمی بود، پس اینجا دیگه کیلومتر نیست بلکه آخرین مرتبه واحد متر می‌باشد.
یعنی عدد تا ۹۹ جز سانتی متر میشه نه متر چون به صدگان نرسیده.
ولی وقتی عدد سه رقمی شد مثلا ۳۴۴ سانتی‌متر: اینجا چون رقم صدگان داره پس صدگان میشه متر و بقیه سانتی‌متر: میشه ۳ متر و ۴۴ سانتی‌متر

حالا:

۱ سانتیمتر = ۱۰ میلی‌متر
۱۰۰ سانتی‌متر = یک متر
۱ متر = ۱۰۰۰ میلی‌متر
۱۰۰۰ متر = یک کیلومتر

حالا عدد بالایی را بده: ۳۴۴ سانتی‌متر چند میلی‌متر است؟؟؟
چیکار کنیم؟
یکی یکی انجام بدیم: گفتیم صدگان متر است پس میشه ۳ متر و ۴۴ سانتی‌متر
ولی اینو از ما نخواسته گفته میلی‌متر باشه
۴۴ سانتی‌متر چند میلی‌متر میشه؟؟؟ یک صفر بزارید جلوش: بشه ۴۴۰ میلی‌متر
۳ متر چند میلی‌متر است؟؟؟ عددی که داده جلوش ۳ تا صفر بزارید: ۳۰۰۰ میلی‌متر
جواب: ۳۴۴۰=۳۰۰۰+۴۴۰ میلی‌متر
مثال:
۵۸۷۰ چند کیلومتر و چند متر است؟؟؟
فوری به عدد هزارگان نگاه کنید؟ ۵ کیلومتر
و بقیه که از صدگان مونده میشه متر: ۸۷۰ متر

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها

نمونه سوالات خط تقارن

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها

انواع گسترده ی مکعبنمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها

ماشین ورودی و خروجی

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها

نمونه سوالات ماشین ورودی و خروجی

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی فصل اول الگوها

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها

نمونه سوالات الگو ها و ماشین ورودی و خروجی

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها

آموزش ساعت در بعدازظهر :

من ساعت یک هستم یکه و تنها هستم وقتی میرم بعدازظهر میشم ساعت ۱۳
من ساعت ۲هستم کنار دو نشستم وقتی میرم بعدازظهر میشم ساعت ۱۴
من ساعت ۳هستم سوسن و سنبل هستم وقتی میرم بعدازظهرمیشم ساعت ۱۵
من ساعت۴هستم چاره ی کارا هستم وقتی میرم بعدازظهر میشم ساعت۱۶
من ساعت۵هستم پنجه ی آفتاب هستم وقتی میرم بعدازظهر میشم ساعت۱۷
من ساعت۶هستم شیشه رو من شکستم وقتی میرم بعدازظهرمیشم ساعت۱۸
من ساعت۷هستم هفت روز هفته هستم وقتی میرم بعدازظهرمیشم ساعت ۱۹
من ساعت۸هستم کنارهفت نشستم وقتی میرم بعدازظهر ساعت۲۰هم میشم
من ساعت۹هستم ناودونه بارون هستم وقتی ک شب هم میشم بیست و یک هم میشم
من ساعت۱۰هستم گلبرگ گلها هستم هستم وقتی که شب هم میشم بیست و دو هم من میشم
من ساعت یازدهم یک تیم فوتبالم من وقتی که شب هم میشم ساعت بیست و سه هم میشم
من ساعت دوازدهم هم شبمو هم ظهرم وقتی که شب هم میشم بیست و چهارم میشم
معلم شعرو رو ساعت کاردستی میخونه و ساعتارو نشون میده و شعرو با لحن میخونه بچه ها باید ساعتارو تکرارکنن مثلا مورد یک بچه ها یک صدا:میشم ساعت۱۳

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها

آموزش ساده ساعت بعداز ظهر :

یک شبانه روز ۲۴ ساعته
یعنی ۱ شب و ۱ روز
از ساعت ۱۲ شب تا ۱۲ ظهر رو بهش میگیم “قبل از ظهر” که اعداد رو به این صورت می خوانیم:
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲

و از ساعت ۱۲ ظهر تا ۱۲ شب رو میگیم”بعد از ظهر” و به این صورت می خوانیم:
۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴

به این نکته خوب توجه کنین اگه ساعت های قبل از ظهر یعنی :
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲

رو بخواهیم به ساعت بعد از ظهر تبدیل کنیم ۱۲+ میکنیم

۱+۱۲=۱۳
۲+۱۲=۱۴
۳+۱۲=۱۵
۴+۱۲=۱۶
۵+۱۲=۱۷
۶+۱۲=۱۸
۷+۱۲=۱۹
۸+۱۲=۲۰
۹+۱۲=۲۱
۱۰+۱۲=۲۲
۱۱+۱۲=۲۳
۱۲+۱۲=۲۴

حالا ساعت بعداز ظهر رو داشته باشیم چطوری به قبل از ظهر تبدیل کنیم و نشون بدیم ؟؟
۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴

این بار ساعت های بعداز ظهر رو برعکس بالا از ۱۲ کم میکنیم( ۱۲-) تا قبل از ظهر بدست بیاد
۱۳-۱۲=۱
۱۴-۱۲=۲
۱۵-۱۲=۳
۱۶-۱۲=۴
۱۷-۱۲=۵
۱۸-۱۲=۶
۱۹-۱۲=۷
۲۰-۱۲=۸
۲۱-۱۲=۹
۲۲-۱۲=۱۰
۲۳-۱۲=۱۱
۲۴-۱۲=۱۲

سال قبل خوندیم فاصله بین هر عدد ۱ ساعت ۵ تا ۵ تا هست
هر ۱۵ دقیقه رو ۱ ربع میگیم
هر ۳۰ دقیقه رو نیم میگیم
هر ۶۰ دقیقه رو ۱ ساعت
اگه بخواهیم فاصله ها رو بگیم چی میگیم؟ بله درسته

۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۳۵ ۴۰ ۴۵ ۵۰ ۵۵ ۶۰

حالا ۸:۳۰ میشه چ ساعتی از بعد از ظهر ؟!
بله کاملا درسته ۲۰:۳۰
اولیای عزیز همینطور چند سوال مطرح کنین و چند نمونه تمرین قبل از ظهر و چندتا بعد از ظهر انجام بدین تا کاملا برای بچه ها جا بیوفته

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها

فصل دوم : عدد های چهار رقمی

داستان شهر اعداد
توی یه شهر بزرگ و زیبا عددها باهمدیگه زندگی میکردن
عددهای ۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷،۸، و ۹ که بهشون میگفتن عددهای یک رقمی
عددهای یک رقمی خونه های شبیه به هم داشتن

عددهای ۱۰ و۱۱و ۱۲ و…. ۲۰و۳۰و۴۰ و.۹۰ و ۹۱ و… ۹۹ هم توی این شهر زندگی میکردن و بهشون میگفتن عددهای دو رقمی

عددهای دو رقمی هم خونه هاشون شبیه به هم بود، اینا چون دو رقم داشتن خونه هاشون دو قسمتی بود ( کشیدن جدول ارزش مکانی یکان و دهگان) که رقم یکان تو قسمت یکان جدول استراحت میکرد ک رقم دهگان در قسمت دهگان( اینجا یه مثال هم براشون زدم و تو جدول نوشتم)

بچه ها تو این شهر عددهای دیگه هم زندگی میکردن ها، مثل عدد ۱۰۰ . ۱۰۱.۱۰۲.و.

۲۰۰و۳۰۰و ۴۰۰ و…
۹۰۰ و ۹۰۱ و ۹۰۲ و… ۹۹۹ که بهشون میگن عددهای ۳ رقمی خونه ایناهم شبیه به همه، خونه هاشون چند قسمتی باید باشه؟ سه قسمتی (کشیدن جدول و مثال)

بچه ها توی این شهر سه تا رقم۹ بود که وقتی دست همو میگرفتن میشدن عدد۹۹۹ و بزرگترین عدد ۳ رقمی ، بزرگترین عدد تو این شهر بخاطر همین به همه زور میگفتن و همه رو اذیت میکردن همیشه بلند بلند شعر میخوندن ما پادشاه شهریم، ما سلطان شهریم
عددهای دیگه از دستشون ناراحت بودن اما خب زورشون به بزرگترین عددکه نمیرسید پس نمیتونستن کاری کنن

یه روز ۳ تا رقم صفر از کنار شهر رد میشدن، گفتن چه شهر بزرگ و باصفایی، بهتره بریم توی شهر و استراحت کنیم

رفتن و رفتن تا به پارک رسیدن اگه گفتین اونجا کیو دیدن؟ عدد ۹۹۹

رقم های صفر رفتن نزدیک و بلند گفتن سلاااام میشه باما دوست بشین؟

۹۹۹ زد زیر خنده و گفت ما بر
بزرگترین عدد شهریم چرا باید با شما صفرها که هیچ ارزشی ندارین دوست بشیم؟!

رقم های صفر ناراحت شدن و رفتن یه گوشه پارک غمگین و ناراحت نشستن

یه دفعه عدد یک که از اونجا رد میشد چشمش خورد به صفرها و رفت نزدیک و گفت : سلام چیزی شده؟ چرا ناراحتین؟

رقم های صفر ماجرا رو تعریف کردن
عدد ۱ که خیلی باهوش بود فکر کرد و فکر کرد و فکر کرد یهو گفت فهمیدم
اگه ما ۴ رقم دست همو بگیریم میشیم یه عدد ۴ رقمی و از ۹۹۹ که یه عدد ۳ رقمی هست بزرگتر میشیم
عددهای صفر هم خوشحال شدم و دست ۱ رو گرفتن و رفتن به سمت داخل شهر، هر عددی که اینارومیدید تعجب میکرد! آخه تا حالا تو این شهر عدد ۴ رقمی ندیده بودن! ۱ ماجرا رو برای مردم تعریف کرد که عدد ۹۹۹ وارد شهر شد و طبق معمول داشت بلند بلند میگفت ما پادشاه شهریم، ما سلطان شهریم
که یهو چشمش خورد به عدد جدید!! و فهمید که ای وای یه عدد بزرگتر پیدا شده و…

بعدبهشون میگم مردم شهر جشن گرفتن و برای عدد جدید اسم هزار رو انتخاب کردن
و بعدم میگم که ۱۰۰۰ وقتی خواست بره استراحت کنه تو هیچکدوم از خونه ها جاش نمیشد چون ۴ رقم داشت اما خونه های شهر ۲ قسمتی یا۳ قسمتی بودن پس یه خونه جدید ساخت(معرفی هزارگان)

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها

نمونه سوالات عدد های چهار رقمی

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها

نمونه سوالات ریاضی

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی همه فصلها

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه آموزش و پرورش

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


انشا در مورد روستا | 4 انشا زیبا درباره روستا برای پایه های مختلف تحصیلی