پیچ گیس بافت مانند پیچ معمولی است با این تفاوت که در پیچ معمولی شما یکبار دانه ها را جابجا می کنید و در پیچ گیس بافت ۲ بار این کار را انجام می دهید .دقیقا مثل اینکه مو را می بافید.

ابتدا مشخص می کنید که پیچ شما چندتایی است.مثلا اگر بخواهید پیچ ۴ تایی ببافید باید ۱۲ دانه برای پیچ در نظر بگیرید که در این صورت هربار ۴ دانه جابجا می شود.

در این آموزش ما ۲۴ دانه سرگرفته ایم.۶ تا رکن قبل از پیچ و ۶ تا رکن بعد از پیچ و ۱۲ تا از زیر برای پیچ.

رج برگشت ، ۱۲ تای پیچ از رو بافته می شود ولی بقیه دانه ها از زیر.

در مرحله اول ۶تا رکن را می بافید تا به دانه های زیر برسید.۴تا از زیر می بافید.

۴تای دوم را در یک میل یا جداکننده می گیرید.

این ۴ دانه را در زیر (یا پشت )قرار می دهید و ۴ دانه سوم را می بافید.

دقت کنید که ۴ دانه دوم یا وسط ،همیشه زیر قرار می گیرد و ۴ دانه اول و سوم از روی ۴ دانه دوم عبور می کند.یکبار ۴ دانه اول و یکبار۴ دانه سوم.

وقتی ۴ دانه سوم را بافتید،۴ دانه دوم را وارد میل سمت چپ می کنید و می بافید.

سپس بقیه دانه ها را نیز تا آخر می بافید.در این مرحله شما یکبار جابجایی را انجام داده اید.

برای ایجاد فاصله با پیچ بعدی باید ۲ رج رفت و برگشت ،بدون جابجا کردن دانه ها ببافید.مثل پیچ ساده.

در مرحله دوم ،۴تا دانه اول پیچ را در یک میل یا جداکننده قرار می دهید

و ۴ دانه دوم را می بافید.

۴ دانه اول را به میل سمت چپ منتقل کنید به طوری که از روی ۴ دانه وسط عبور کند

و همه دانه ها را ببافید.

در اینجا دوبار پیچ جابجا شده و در ادامه باید به همین ترتیب ببافید. دقت کنید که یکبار ۴ تای اول از روی ۴ تای وسط عبور می کند و یکبار ۴ تای سوم از روی ۴ تای وسط عبور می کند.

۴تای اول پیچ به سمت چپ است و ۴ تای سوم ،پیچ به سمت راست.

فیلم این بافت را به زودی در پیج اینستاگرام ببینید.

نمونه این بافت را در آموزش سرهمی کلاهدار کودک ببینید.

برای سلامتی و ظهور مولایمان صلوات