سلام به همه عزیزانی که با ما همراه هستند و با پیامهای زیباشون ما را دلگرم می کنند.

یکی از پیچهای خیلی زیبا و راحت ،پیچ شاخ گوزنی است که خصوصا در بافت لباسهای مردانه و شال و کلاه بسیار مورد استفاده است.به این پیچ،گلدانی و نعل اسبی هم می گویند.

این پیچ در واقع از قرار گرفتن دو پیچ معمولی در کنار هم درست می شود.

برای بافت این پیچ باید ۱۲ دانه در نظر بگیریدکه از زیر بافته می شود.برای دوطرف پیچ می توانید از ۲دانه یا بیشتر برای حاشیه استفاده کنید.اغلب حاشیه دوطرف پیچ را از رومیبافند ولی از بافت رکن یا جودانه هم می توانید استفاده کنید.

آموزش های موردنیاز:

بافت زیر و رو پیچ به راست پیچ به چپ

روش بافت:

برای بافت یک نمونه ۲۲ دانه سر بیاندازید.۵تا از رو ۱۲ تا از زیر و۵ تا از رو ببافید.

چند رج به این ترتیب ببافید.

۶ دانه اول را پیچ چپ به راست بزنید .در آموزش بافت پیچ ساده کاملا توضیح داده ایم.

یعنی ۳ تای دوم را از روی ۳تای اول عبورداده و داخل میل بگذارید و ببافید.

۶تای دوم را پیچ راست به چپ ببافید.یعنی ۳تای دوم را از زیر ۳تای اول عبورداده و روی میل بگذارید و ببافید.

۲پیچ ساده به این شکل از هم دور می شوند.

در این مرحله بهتر است ۶ رج ،( به تعداد دانه های پیچ ) رفت و برگشت،دانه ها را به همان شکلی که میبینید ببافید.

البته می توانید فاصله پیچها را کمتر یا بیشتر بگیرید. بسته به مدلی که می بافید.مثل شکل زیر .

اگر لباس را از بالا ببافید،این پیچ یا نعل اسب وارونه می شود.

البته اگر بخواهید این پیچ را از پایین به شکل وارونه ببافید،باید در موقع بافت پیچ،۶ دانه اول را پیچ راست به چپ و ۶ دانه دوم را پیچ چپ به راست ببافید یعنی بر عکس روش اول.

استفاده ازاین پیچ دربافت دستکش تک انگشتی

از این پیچ برای بافت مدل جغد هم استفاده می شود.

استفاده از این مدل در بافت دستکش نیمه

و شال گردن

یک پیچ زیبا و کاربردی و خیلی آسان .

فیلم بافت پیچ شاخ گوزنی،گلدانی یا نعل اسبی در پیج اینستاگرام هنربازار honarbazaar@