سلام به عزیزان علاقمند به بافتنی.

همانطور که می دانید وقتی لباس را از بالا یعنی از سمت گردن به سمت پایین می بافید،بازی پشت و جلو یقه یکسان است.مثل شکل زیر

حالا اگر بخواهید جلوی یقه بازتر باشد مثل شکل پایین،باید چکار کنید.

خوب در بافت از بالا اگر بخواهید یقه کشباف داشته باشد،ابتدا کشباف را تااندازه دلخواه می بافید.وسپس باید دانه ها را تقسیم کنید.این روش بافت را قبلا آموزش داده ایم.

واگر بخواهید بعدا یقه ببافید ،دو رج ساده می بافید و دانه ها را تقسیم می کنید.

خوب حالا بعد از یقه می خواهید بافت را شروع کنید.

وقتی دانه ها را تقسیم کردید،دانه های قسمت آستین را به ۴ قسمت تقسیم می کنیدو علامت می گذارید.(روی بافتنی)

مثلا در شکل زیر که تعداد دانه های آستین ۱۲ عدد است به ۴ قسمت ۳ تایی تقسیم شده.

در بافت معمولی ،شما تمام دانه ها را در میل گرد قرارداده و از اول تا آخر دانه ها را می بافید.یعنی از سر رج شروع می کنید و تا آخر رج می بافید سپس کار را برمی گردانید و پشت کار را به همین ترتیب می بافید.

اما در این مدل شما باید وقتی به وسط پشت رسیدید(نقطه شروع) دانه ها را ببافید تا به اولین علامت روی آستین برسید(نقطه ۱).اینجا دیگر بافت را ادامه نمی دهید بلکه برمی گردید به سمت نقطه ای که شروع کردید. بافت را ادامه می دهید تا به نقطه اول آستین سمت راست می رسید.(نقطه ۲)

دو باره برمی گردید تا نقطه ۳ را می بافید و برمی گردید تا نقطه ۴ را می بافید.

اگر همانطور که در بالا گفته شد ،بخش آستین را تقسیم کرده باشید،تا نقطه ۶ می بافید و زمانی که برگشتید همه دانه ها را کامل می بافید.

البته بعضی مواقع خصوصا در لباسهای زنانه که می خواهن یقه کمی بازتر باشد،دو قسمت از دانه های جلو را هم علامت گذاشته و به همین ترتیب می بافند.مثل شکل زیر.

اما برای لباس مردانه یا کودک فقط دانه های آستین را تقسیم بندی می کنند.مثل شکل زیر. به رنگ و جهت فلشها دقت کنید.

وقتی به این ترتیب ببافید،جلوی لباس کمتر از پشت بافته می شود وزمانی که لباس را می پوشید ،یقه جلو بازتر است.

وقتی از سرشانه لباس را تامی کنید این تفاوت در گردی یقه مشخص می شود.

در شکل زیر همان نکته ای که در بالا گفته شد می بینید .یعنی بخش جلو هم شامل تقسیم بندی شده و کمی یقه بازتر است.لبه کار هم یک کشباف کوتاه و ظریف دارد.

نکته مهم:

درزمان رفت و برگشت نیمه ،یک فاصله ای بین دانه های رج قبل و رج بعد ایجاد می شود مثل اینکه شما در بافت یک پله پایین آمده اید،برای اینکه این فاصله بافت شما را خراب نکند باید زمانی که به دانه های جدید تقسم شده می رسید،اینکار را انجام دهید:

ابتدا یک دانه از میل سمت راست را به میل سمت چپ بدهید.سپس نخ را از روی آن رد کنید و به پشت ببرید و بعد دانه را به میل راست برگردانید و بافت را شروع کنید.فلش نشان دهنده نخی است که از پشت دانه ردشده و دانه به میل راست برگردانده شده.

در اینصورت لباس یکدست و تمیز بافته می شود.

در لباس مردانه عموما لبه کشباف را دولا می کنند.

موفق باشید.