در آموزش بافت پلیسه ،با روش بافت یک نوع پلیسه آشنا شدید.شکل زیر

در اینجا می خواهیم پلیسه شطرنجی را به شما عزیزان آموزش دهیم.

روش بافت :

تعداد دانه هایی که پیلی ها را تشکیل می دهد، به سلیقه خود شما بستگی دارد. هرچه دانه های پیلی بیشتر باشد، پیلی بزرگتر می شود.

تعداد دانه های پیلی را اگر n بگیریم تعداد دانه ها می شود مضربی از n به اضافه ۲ به اضافه n

مثلا اگر تعداد دانه های پیلی را ۵ بگیرید می شود مضرب ۷ یعنی ( ۵+۲) +۵

اگر تعداد دانه های پیلی را ۷ بگیرید می شود مضرب ۹ یعنی (۷+۲)+۷

مثلا پیلی ۷ تایی به این شکل می شود.

رج ۱) ۵ تا رو- ۷ تا زیر- ۷ تا رو – ۷ تا زیر

رج ۲) ۷تا رو- ۷ تا زیر- ۷ تا رو- ۵ تا زیر

رج ۳ و ۴ تکرار رجهای قبل

توجه: هر ۴ رج یکبار جای دانه های زیر و رو عوض می شود.

توجه:خط های پلیسه تا آخر بافت ثابت هستند.

روش فون کردن دامن هم مثل پلیسه نوع ۱ است.

فیلم بافت پلیسه ،در پیج هنربازار در اینستاگرام

honarbazaar@

موفق باشید.