یکی از انواع وسایل کاربردی و پرمصرف در محیط آشپزخانه اسکاج می باشد که در طرح ها و مدل های مختلفی وجود دارد. شما می توانید در صورت تمایل به سادگی با استفاده از هنر بافتنی مدل زیبایی از آن را مطابق با سلیقه خود ببافید و مورد استفاده قرار دهید. در همین زمینه قصد داریم در این مطلب به شما عزیزان نحوه بافت اسکاج را به روشی آسان آموزش دهیم.

آموزش بافت اسکاج به روشی ساده

هنر بافتنی هنری بسیار زیبا و ساده بوده که شما می توانید با مهارت داشتن در این زمینه وسایل مختلفی را ببافید و مورد استفاده قرار دهید. در مطالب قبلی مجله هنر در خانه سعی کردیم نحوه بافت موتیف، بافت شال و کلاه، بافت پتو، بافت لباس های مختلف از جمله اشارپ زنانه و… را آموزش دهیم. حال می خواهیم شما عزیزان را با نحوه بافتن اسکاج آشنا نماییم که برای بافت آن می توان از بافت ساده، بافت نخودی، بافت کشباف و… استفاده نمود و اسکاج های فانتزی و زیبایی بافت.

بسیاری از بانوان هنرمندی که به هنر بافتنی علاقه مند هستند تمایل دارند با استفاده از هنری که دارند به درست کردن مدل های فانتزی و جذابی از اسکاج بپردازند که این کار به راحتی در منزل با استفاده از قلاب و کاموا قابل اجرا می باشد. از این رو جهت الگوبرداری و ایده گرفتن شما عزیزان یک نمونه ساخت اسکاج بافتنی به شکل روباه را به صورت مرحله به مرحله در ادامه این مطلب آموزش داده ایم.

مراحل درست کردن اسکاج :

در مرحله اول ابتدا یک حلقه جادویی ایجاد نمایید و درون آن ۳ عدد زنجیره و حدود ۱۱ پایه بلند ببافید. سپس به زنجیره سوم ابتدای رج یک بست بزنید.

بعد از زدن ۳ زنجیره در همان محل یک دانه پایه بلند ایجاد نمایید. توجه داشته باشید که در هر پایه رج قبلی ۲ عدد پایه بلند بافت بزنید.

بعد از آن قلاب را به داخل زنجیره سوم ابتدای رج وارد نمایید و با استفاده از نخ سفید بست بزنید.

پس از آن سه زنجیره بزنید و بعد دو پایه بلند درون یک پایه ایجاد نمایید و سپس یک پایه بلند ببافید. همانند بافت تاپستری نخ نارنجی را درون کار برده و با استفاده از آن آخرین دو تا یکی پایه بلند را اجرا کنید.

سپس با استفاده از نخ نارنجی دو بار ۲ عدد پایه بلند درون یک پایه ایجاد نمایید. در هنگام بافتن با هر رنگی که عمل بافت را انجام می دهید رنگ دیگری را میان بافت قرار دهید تا در قسمت پشت کار کشیدگی نخ نداشته باشید. قسمت دو تا یکی آخر بافت پایه بلند را با استفاده از رنگ سفید اجرا کنید.

در گام بعدی یک پایه بلند، دو عدد پایه بلند درون یکی و دوباره یک پایه بلند ببافید. مجددا دو تا یکی آخر بافت پایه بلند را با استفاده از رنگ نارنجی اجرا نمایید. این عمل را در زمان تغییر دادن رنگ انجام بدهید. باقی مانده رج را حدود ۸ مرتبه به صورت ۲ پایه بلند در یکی و یک پایه بلند بافت بزنید.

سپس دو تا یکی آخر پایه آخری را با استفاده از رنگ سفید ببافید و بعد آن را بست بزنید. در مرحله بعدی بافت اسکاج ۳ زنجیره ببافید و بعد یک پایه، دو پایه در یکی و یک پایه با رنگ سفید و حدود ۴ پایه با استفاده از رنگ نارنجی ببافید. با استفاده از رنگ سفید یک پایه، دو پایه در یکی و بعد دو پایه بافت بزنید.

تا آخر رج حدود ۸ مرتبه به صورت دو پایه در یکی و دو پایه بلند بافت بزنید.

رج بعدی را با استفاده از نخ سفید ۳ زنجیره، ۲ پایه بلند و بعد دو بار به صورت ۲ پایه بلند در یکی و ۳ پایه بلند بافت بزنید. با استفاده از رنگ سفید ۲ پایه در یکی و بعد دو پایه بلند دیگر ایجاد نمایید. بعد از آن نخ سفید را برش بزنید.

با استفاده از رنگ نارنجی یک پایه بلند، حدود ۷ بار به صورت ۲ پایه در یکی و ۳ پایه بلند و بعد از آن ۲ پایه در یکی، یک پایه بلند و سپس دو پایه در یکی بافت بزنید. در این جا بافت رویی به پایان رسید. برای آغاز اولین رج قسمت پشت به صورت ۳ در میان دوتا یکی نمایید.

در گام بعدی باید قسمت جزئیات صورت روباه را به بافت موردنظر اضافه نمایید.

برای درست کردن کردن قسمت چشم و بینی باید حدود ۳ تکه ۱۰ سانتی متری از کاموای سیاه را بردارید.

در قسمت وسط هر یک ۳ گره ایجاد نمایید. توجه داشته باشید که گره ها باید بر روی یکدیگر قرار بگیرند نه در کنار یکدیگر.

بعد از آن به دو نخ برای قسمت چشم و یک نخ برای قسمت بینی احتیاج دارید. چشم روباه را بر روی دو پایه در یکی رج اول سفید متصل نموده و در قسمت پشت کار به آن گره بزنید.

نخ را از قسمت کنار آن دو پایه به سمت پشت کار منتقل نمایید.

قسمت بینی را نیز در فاصله میانی رج نارنجی و سفید پوزه روباه متصل نمایید.

رج بعدی را به صورت ۲ در میان دانه کم نمایید و همین طور رج بعد را به شکل یک در میان دانه کم نمایید. برای عمل دانه کم کردن باید دو پایه بلند را یکی کنید. سپس در رج بعدی نیز دو پایه بلند را یکی نمایید.

نخ را به اندازه ۶۰ سانتی متر اضافه تر بگیرید و بعد آن را قیچی کنید.

قسمت پشت کار را با استفاده از سوزن دوخت بزنید. سپس نخ را از حلقه پشتی پایه ها عبور دهید. بعد از آن نخ را کشیده و با استفاده از چند کوک به خوبی محکم نمایید.

در مرحله بعدی برای بافتن بندینک با استفاده از قلاب نخ را قسمت وسط بالای سر روباه ببرید و بعد میان آخرین رج رو و اولین رج قسمت پشت با استفاده از نخ یک بست بزنید. سپس حدود ۱۲ زنجیره برای بندینک ایجاد نمایید و با کمک بست محکم نمایید.

بعد از آن از قسمت وسط بالای سر روباه به طرف راست حدود ۹ پایه شمرده و بعد نخ سفید را متصل کنید.

در گام بعدی یک بست بزنید و یک پایه را نبافید. در رج بعدی حدود ۶ پایه بلند ایجاد نمایید. سپس یک پایه را نبافید و در رج بعدی بست بزنید.

پس از آن از قسمت وسط بالای سر روباه به طرف چپ حدود ۶ پایه شمرده و بعد نخ سفید را متصل نمایید. در گام بعدی یک بست بزنید و یک پایه را نبافید و در رج بعدی حدود ۶ پایه بلند ایجاد نماید. سپس یک پایه را نبافید و در رج بعدی بست بزنید.

نخ نارنجی را به قسمت کناری طرف راست گوش متصل نمایید. بر روی قسمت های سفید یک پایه متوسط و دو پایه بلند ایجاد نمایید. اکنون میان پایه سوم و چهارم سفید که در شکل نمایش داده شده ۲ پایه دوبل، ۳ زنجیره و بعد ۲ پایه دوبل بافت بزنید.

سپس دو پایه بلند و یک پایه متوسط ببافید و بعد بست بزنید.

گوش دیگر روباه را نیز به همین صورت درست کنید. در این جا ساخت اسکاج زیبای شما به پایان رسیده است.

امیدواریم که در مطلب ارائه شده با نحوه بافت اسکاج به صورت کامل آشنا شده باشید و از این بخش آموزشی نهایت لذت را برده باشید.