آخرین وضعیت نامزدهای شوراهای شهر و روستای لامرد اعلام شد


آخرین وضعیت نامزدهای شوراهای شهر و روستای لامرد اعلام شد

لامرد - رئیس هیات نظارت برانتخابات شوراهای اسلامی شهرستان لامرد آخرین وضعیت تائید صلاحیت نامزدهای شوراهای شهر و روستای لامرد را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قسمی گفت: بررسی نهایی صلاحیت و رسیدگی به اعتراضات داوطلبان شوراهای روستایی بخش‌های تابعه شهرستان در هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان برابر جدول زمان بندی انتخابات شوراهای اسلامی کشور در تاریخ تعیین شده به اتمام رسید و با لحاظ انصراف دادگان از داوطلبی در انتخابات شوراهای روستایی از تعداد حدود ۶۳۰ نفر در یکصد روستا تعداد ۶۱۲ نفر در هیأت‌های نظارت بخش صلاحیت شأن تأیید و تعداد ۱۸ نفر رد صلاحیت شدند.

وی در ادامه تصریح کرد: از این تعداد داوطلبان رد صلاحیت شده، ۱۶ داوطلب به نتیجه بررسی سوابق و رد صلاحیت خود در هیأت‌های اجرایی و نظارت بخش‌ها اعتراض داشته و اعتراض کتبی خود را در مهلت زمانی ۴ روزه به هیأت نظارت شهرستان تحویل دادند که پس از بررسی و رسیدگی به اعتراضات آنها مجدداً تعداد ۸ نفر تأیید صلاحیت و وارد عرصه رقابت انتخاباتی در شوراهای روستاها شدند.

او با اشاره به نحوه رسیدگی به صلاحیت کاندیداها افزود: بر اساس نتایج نهایی اعلام شده تا مرحله رسیدگی در هیأت نظارت شهرستان از تعداد ۶۳۰ داوطلب شوراهای روستاهای بخش مرکزی، اشکنان، علامرودشت، چاهورز و خیرگو تعداد ۱۰ نفر رد صلاحیت شده‌اند و حدود ۶۳۰ نفر تأیید صلاحیت شده در ۱۰۰ روستا برای ورود به شوراهای روستایی تلاش خواهند کرد.

وی ادامه داد: خوشبختانه با هماهنگی‌های به عمل آمده توسط نهادها و مراجع قانونی تمام روستاها تعداد حدنصاب لازم برای برگزاری انتخابات شوراها را دارند و هیچ روستایی در ششمین دوره انتخابات شوراها بدون شورا نخواهد بود.

این مقام مسئول اضافه کرد: با توجه به آمار و ارقام حدود ۹۸/۵ درصد از کاندیداهای شوراهای روستایی تأیید صلاحیت شده‌اند و زمینه حضور حداکثری در انتخابات فراهم گردیده است.

او با اعلام اینکه شبکه ناظران بر شعب اخذ رأی انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای شش گانه شهرستان، لامرد، اشکنان، اهل، علامرودشت، چاه ورز و خیرگو و همچنین ۱۰۰ روستا مشخص شده و کار آموزش آنان برای حفظ سلامت انتخابات در حال انجام است تصریح کرد: جهت اطلاع داوطلبین رد صلاحیت شده در هیأت نظارت شهرستان و رسیدگی به اعتراض آنان از طرف هیأت مرکزی نظارت به این داوطلبان تا ساعت ۱۲ روز ۲۰ خرداد مهلت داده شده اعتراض خود را به هیأت عالی نظارت استان تحویل بدهند تا هیأت عالی نظارت استان فارس بر اساس تفویض اختیار هیأت مرکزی به این هیأت مجدداً به اعتراض ۸ نفر که در اعلام نتایج نهایی در شهرستان تأیید صلاحیت نشده‌اند رسیدگی نماید.

رئیس هیأت نظارت انتخابات شوراهای اسلامی بیان داشت: در خصوص کاندیداهای حوزه شهری در شهرهای لامرد، اشکنان، اهل علامرودشت، چاهورز و خیرگو تعداد ۹۲ داوطلب تأیید صلاحیت شده با هم رقابت می‌کنند که پس از بررسی نهایی صلاحیت کاندیداهای شوراهای شهرها در هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور یکی از داوطلبان در حوزه شهر علامرودشت تأیید صلاحیت شده و به جمع کاندیداهای تأیید شده قبلی، اضافه شده است.

قسمی خاطرنشان کرد: تبلیغات داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا به مدت هفت روز از ۲۰ خرداد آغاز و تا ۲۶ خرداد و ۲۴ ساعت قبل از فرآیند آغاز رأی‌گیری در شعبات اخذ رأی در شهرها و روستاها انجام می‌شود.

وی در رابطه با نحوه تبلیغات و تخلفات انتخاباتی و همچنین ضوابط و مقررات راه اندازی و کار ستادهای انتخاباتی شهری اظهار داشت: در ستاد مربوطه، تصمیمات مقتضی و متناسب با شرایط هر حوزه شهری و همچنین تمهیدات و الزاماتی اتخاذ شده که از سوی ستاد انتخابات شهرستان به اطلاع داوطلبان رسانده می‌شود به نحوی که ضمن فراهم شدن زمینه حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی از تخلفات انتخاباتی جلوگیری شده و انتخابات ۱۴۰۰ با شور و اشتیاق و حضور حداکثری مردمی در امنیت و آرامش و سلامت کامل برگزار گردد.


به گزارش خبرگزاری مهر، علی قسمی گفت: بررسی نهایی صلاحیت و رسیدگی به اعتراضات داوطلبان شوراهای روستایی بخش‌های تابعه شهرستان در هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان برابر جدول زمان بندی انتخابات شوراهای اسلامی کشور در تاریخ تعیین شده به اتمام رسید و با لحاظ انصراف دادگان از داوطلبی در انتخابات شوراهای روستایی از تعداد حدود ۶۳۰ نفر در یکصد روستا تعداد ۶۱۲ نفر در هیأت‌های نظارت بخش صلاحیت شأن تأیید و تعداد ۱۸ نفر رد صلاحیت شدند.

وی در ادامه تصریح کرد: از این تعداد داوطلبان رد صلاحیت شده، ۱۶ داوطلب به نتیجه بررسی سوابق و رد صلاحیت خود در هیأت‌های اجرایی و نظارت بخش‌ها اعتراض داشته و اعتراض کتبی خود را در مهلت زمانی ۴ روزه به هیأت نظارت شهرستان تحویل دادند که پس از بررسی و رسیدگی به اعتراضات آنها مجدداً تعداد ۸ نفر تأیید صلاحیت و وارد عرصه رقابت انتخاباتی در شوراهای روستاها شدند.

او با اشاره به نحوه رسیدگی به صلاحیت کاندیداها افزود: بر اساس نتایج نهایی اعلام شده تا مرحله رسیدگی در هیأت نظارت شهرستان از تعداد ۶۳۰ داوطلب شوراهای روستاهای بخش مرکزی، اشکنان، علامرودشت، چاهورز و خیرگو تعداد ۱۰ نفر رد صلاحیت شده‌اند و حدود ۶۳۰ نفر تأیید صلاحیت شده در ۱۰۰ روستا برای ورود به شوراهای روستایی تلاش خواهند کرد.

وی ادامه داد: خوشبختانه با هماهنگی‌های به عمل آمده توسط نهادها و مراجع قانونی تمام روستاها تعداد حدنصاب لازم برای برگزاری انتخابات شوراها را دارند و هیچ روستایی در ششمین دوره انتخابات شوراها بدون شورا نخواهد بود.

این مقام مسئول اضافه کرد: با توجه به آمار و ارقام حدود ۹۸/۵ درصد از کاندیداهای شوراهای روستایی تأیید صلاحیت شده‌اند و زمینه حضور حداکثری در انتخابات فراهم گردیده است.

او با اعلام اینکه شبکه ناظران بر شعب اخذ رأی انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای شش گانه شهرستان، لامرد، اشکنان، اهل، علامرودشت، چاه ورز و خیرگو و همچنین ۱۰۰ روستا مشخص شده و کار آموزش آنان برای حفظ سلامت انتخابات در حال انجام است تصریح کرد: جهت اطلاع داوطلبین رد صلاحیت شده در هیأت نظارت شهرستان و رسیدگی به اعتراض آنان از طرف هیأت مرکزی نظارت به این داوطلبان تا ساعت ۱۲ روز ۲۰ خرداد مهلت داده شده اعتراض خود را به هیأت عالی نظارت استان تحویل بدهند تا هیأت عالی نظارت استان فارس بر اساس تفویض اختیار هیأت مرکزی به این هیأت مجدداً به اعتراض ۸ نفر که در اعلام نتایج نهایی در شهرستان تأیید صلاحیت نشده‌اند رسیدگی نماید.

رئیس هیأت نظارت انتخابات شوراهای اسلامی بیان داشت: در خصوص کاندیداهای حوزه شهری در شهرهای لامرد، اشکنان، اهل علامرودشت، چاهورز و خیرگو تعداد ۹۲ داوطلب تأیید صلاحیت شده با هم رقابت می‌کنند که پس از بررسی نهایی صلاحیت کاندیداهای شوراهای شهرها در هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور یکی از داوطلبان در حوزه شهر علامرودشت تأیید صلاحیت شده و به جمع کاندیداهای تأیید شده قبلی، اضافه شده است.

قسمی خاطرنشان کرد: تبلیغات داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا به مدت هفت روز از ۲۰ خرداد آغاز و تا ۲۶ خرداد و ۲۴ ساعت قبل از فرآیند آغاز رأی‌گیری در شعبات اخذ رأی در شهرها و روستاها انجام می‌شود.

وی در رابطه با نحوه تبلیغات و تخلفات انتخاباتی و همچنین ضوابط و مقررات راه اندازی و کار ستادهای انتخاباتی شهری اظهار داشت: در ستاد مربوطه، تصمیمات مقتضی و متناسب با شرایط هر حوزه شهری و همچنین تمهیدات و الزاماتی اتخاذ شده که از سوی ستاد انتخابات شهرستان به اطلاع داوطلبان رسانده می‌شود به نحوی که ضمن فراهم شدن زمینه حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی از تخلفات انتخاباتی جلوگیری شده و انتخابات ۱۴۰۰ با شور و اشتیاق و حضور حداکثری مردمی در امنیت و آرامش و سلامت کامل برگزار گردد.

کد خبر 5231686


تبليغ
تبليغ


کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location