خانواده‌ کارآفرین در کاشان


اشتغال جوانان روستایی ثمره گلاب گیری خانواده‌ای کارآفرین در نشلج کاشان است.اشتغال جوانان روستایی ثمره گلاب گیری خانواده‌ای کارآفرین در نشلج کاشان است.


بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

ب ام و چوبی، هدیه‌ی پدر برای فرزند