جادوی واژگان و خرد در شاهنامه‌ی فردوسی ما را به دنیایی فرا انسانی پرتاب می‌کند.


جادوی واژگان و خرد در شاهنامه‌ی فردوسی ما را به دنیایی فرا انسانی پرتاب می‌کند.

سوسن اصغری دکترای زبان و ادبیات ایران و جهان و مؤلف کتاب «حدیث بی زبان » در تکاپوی دبیرخانه‌ی دومین مهرواره‌ی ملی شاهنامه‌خوانی کانون استان چهارمحال و بختیاری، شاهنامه‌ی فردوسی را یکی از یگانه‌ترین گنج‌های کهن فارسی خواند ‌و خوانش این...

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان چهارمحال و بختیاری، دکتر سوسن اصغری نویسنده‌ی مقالات ملی و بین‌المللی و مدرس دانشگاه علمی و کاربردی با رویکردی انسانی به متون ادبی و بیان اهمیت کارکرد این متون در اعتلای جوامع بشری گفت: جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، به لطف ما انسان‌ها در سراسر این کره‌ی خاکی گرفتار ناموزونی و بی‌نظمی شده است، این پریشانی در دنیای کنونی، نتیجه‌ی بی‌مهری ما به طبیعت و موجودات زنده است. افسوس که این بی‌مهری بیش از هر چیز و هرکس دامان خودمان را گرفته و بشر امروز دچار فراموشی و نابسامانی و ناهماهنگی در زندگی روزمره شده است.
سوسن اصغری فعال فرهنگی و مدیر مسئول انتشارات «خورشیدآفرین » با اشاره به آسیب‌ها و پیامدهای زیستی‌بشر امروز، یکی از راه‌های بازگشت به هماهنگی و موزونی و یافتن زیبایی‌های وجودی و طبیعی را در عصر سرگشتگی انسان شعر خوانی بیان کرد و افزود: شعر، هماهنگی و ‌وزن را در این جهان ناموزون دوباره به ما یاد آوری می‌کند و تشبیهات زیبا و خوش‌آیند شاعر، زیبایی‌های وجودی انسان‌ها و طبیعت را دیگر بار در گوش جان ما زمزمه می‌کند و چشم و گوش ما را به زیبایی‌ها باز می کند و این گونه قدرت ما در سخن گفتن و نوشتن تقویت می‌شود.
وی با نگاهی تخصصی به ساختار و قالب اشعار شاهنامه‌ی فردوسی یکی از بازخوردهای خوانش اشعار این متن ارزشمند ادبی را افزایش توان سخنوری و فن‌بیان تشریح کرد و اذعان داشت: یکی از زیباترین قالب‌های شعری « قالب مثنوی یا دوتایی است »؛ برخی از امتیازهایی که این قالب شعری دارد:
۱- برای سرودن داستان‌های طولانی مناسب است: گیرایی داستان‌ها، ما را به پیگیری آنها تشویق می‌کند، داستان‌های شاهنامه، داستان‌های نظامی مانند: لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، مثنوی معنوی مولانا و... از این گونه‌اند.
۲-در این قالب شعری؛ هر بیت قافیه‌ای مستقل از بیت بعدی دارد و این هماهنگی خوانش و از بر کردن این اشعار را دلچسب‌تر می‌کند.
« به نام خداوند جان و خرد _ کزین برتر اندیشه بر نگذرد
خداوند کیهان وگردان سپهر _ فروزنده ی ماه و ناهید و مهر »
وی در ادامه گفت : یکی از یگانه‌ترین گنج‌های کهن فارسی، که در چارچوب «دوتایی» سروده شده است، شاهنامه‌ی جاودانه‌ی حکیم فردوسی است. خوانش این یادمان گرانبها و داستان‌های حماسی بی‌نهایت گیرای آن، افزون بر پرورش حس و حال میهن پرستی، سرشار از آموزه‌های اخلاقی و تربیتی است.
فردوسی بزرگ‌، فرهنگ‌ و تاریخ راستین ایران و ایرانی را در چارچوب هماهنگ‌ ابیات به زیبایی و با حس و حال میهن پرستی و عشق به وطن، آنچنان به رشته‌ی نگارش درآورده است که جادوی خرد و واژگان او ما رابه دنیایی فرا انسانی پرتاب می‌کند.
این پژوهشگر و مؤلف حوزه‌ی ادبیان فارسی افزود: یادداشت برداری از واژگان شاهنامه و ابیاتی که نکته یا نکاتی در آن توجه ما را جلب کرده است؛ افزون بر تقویت قوای یاد گیری به فن بیان و سخنوری ما بسیار کمک می‌کند. به گاه سخن گفتن در یک جمع یا کلاس درس یا مصاحبه‌ی کاری یا فراتر از آن در سخنرانی‌ها، اگر دایره‌ی واژگان ما کم باشد، واژه‌ی مناسب پیدا نمی‌کنیم و دچار لکنت در گفتار می‌شویم.
حکیم فردوسی در شاهنامه بیشمار واژه‌ی غیر تکراری به کار برده است که گنجینه‌ی شگفت انگیزی از واژگان ناب فارسی را در اختیار ما قرار می‌دهد؛ هرچه بیشتر شاهنامه بخوانیم و یادداشت برداری کنیم، فن‌بیان و سخنوری ما بیشتر تقویت می‌شود.
همانگونه که دیدید، خوانش اشعار شاهنامه موجب تقویت فن‌بیان و سخنوری و حافظه‌ی ما می‌شود که هر دو از نیازهای ضروری زندگی اجتماعی ما است.


به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان چهارمحال و بختیاری، دکتر سوسن اصغری نویسنده‌ی مقالات ملی و بین‌المللی و مدرس دانشگاه علمی و کاربردی با رویکردی انسانی به متون ادبی و بیان اهمیت کارکرد این متون در اعتلای جوامع بشری گفت: جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، به لطف ما انسان‌ها در سراسر این کره‌ی خاکی گرفتار ناموزونی و بی‌نظمی شده است، این پریشانی در دنیای کنونی، نتیجه‌ی بی‌مهری ما به طبیعت و موجودات زنده است. افسوس که این بی‌مهری بیش از هر چیز و هرکس دامان خودمان را گرفته و بشر امروز دچار فراموشی و نابسامانی و ناهماهنگی در زندگی روزمره شده است.
سوسن اصغری فعال فرهنگی و مدیر مسئول انتشارات «خورشیدآفرین » با اشاره به آسیب‌ها و پیامدهای زیستی‌بشر امروز، یکی از راه‌های بازگشت به هماهنگی و موزونی و یافتن زیبایی‌های وجودی و طبیعی را در عصر سرگشتگی انسان شعر خوانی بیان کرد و افزود: شعر، هماهنگی و ‌وزن را در این جهان ناموزون دوباره به ما یاد آوری می‌کند و تشبیهات زیبا و خوش‌آیند شاعر، زیبایی‌های وجودی انسان‌ها و طبیعت را دیگر بار در گوش جان ما زمزمه می‌کند و چشم و گوش ما را به زیبایی‌ها باز می کند و این گونه قدرت ما در سخن گفتن و نوشتن تقویت می‌شود.
وی با نگاهی تخصصی به ساختار و قالب اشعار شاهنامه‌ی فردوسی یکی از بازخوردهای خوانش اشعار این متن ارزشمند ادبی را افزایش توان سخنوری و فن‌بیان تشریح کرد و اذعان داشت: یکی از زیباترین قالب‌های شعری « قالب مثنوی یا دوتایی است »؛ برخی از امتیازهایی که این قالب شعری دارد:
۱- برای سرودن داستان‌های طولانی مناسب است: گیرایی داستان‌ها، ما را به پیگیری آنها تشویق می‌کند، داستان‌های شاهنامه، داستان‌های نظامی مانند: لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، مثنوی معنوی مولانا و... از این گونه‌اند.
۲-در این قالب شعری؛ هر بیت قافیه‌ای مستقل از بیت بعدی دارد و این هماهنگی خوانش و از بر کردن این اشعار را دلچسب‌تر می‌کند.
« به نام خداوند جان و خرد _ کزین برتر اندیشه بر نگذرد
خداوند کیهان وگردان سپهر _ فروزنده ی ماه و ناهید و مهر »
وی در ادامه گفت : یکی از یگانه‌ترین گنج‌های کهن فارسی، که در چارچوب «دوتایی» سروده شده است، شاهنامه‌ی جاودانه‌ی حکیم فردوسی است. خوانش این یادمان گرانبها و داستان‌های حماسی بی‌نهایت گیرای آن، افزون بر پرورش حس و حال میهن پرستی، سرشار از آموزه‌های اخلاقی و تربیتی است.
فردوسی بزرگ‌، فرهنگ‌ و تاریخ راستین ایران و ایرانی را در چارچوب هماهنگ‌ ابیات به زیبایی و با حس و حال میهن پرستی و عشق به وطن، آنچنان به رشته‌ی نگارش درآورده است که جادوی خرد و واژگان او ما رابه دنیایی فرا انسانی پرتاب می‌کند.
این پژوهشگر و مؤلف حوزه‌ی ادبیان فارسی افزود: یادداشت برداری از واژگان شاهنامه و ابیاتی که نکته یا نکاتی در آن توجه ما را جلب کرده است؛ افزون بر تقویت قوای یاد گیری به فن بیان و سخنوری ما بسیار کمک می‌کند. به گاه سخن گفتن در یک جمع یا کلاس درس یا مصاحبه‌ی کاری یا فراتر از آن در سخنرانی‌ها، اگر دایره‌ی واژگان ما کم باشد، واژه‌ی مناسب پیدا نمی‌کنیم و دچار لکنت در گفتار می‌شویم.
حکیم فردوسی در شاهنامه بیشمار واژه‌ی غیر تکراری به کار برده است که گنجینه‌ی شگفت انگیزی از واژگان ناب فارسی را در اختیار ما قرار می‌دهد؛ هرچه بیشتر شاهنامه بخوانیم و یادداشت برداری کنیم، فن‌بیان و سخنوری ما بیشتر تقویت می‌شود.
همانگونه که دیدید، خوانش اشعار شاهنامه موجب تقویت فن‌بیان و سخنوری و حافظه‌ی ما می‌شود که هر دو از نیازهای ضروری زندگی اجتماعی ما است.
بيشترين بازديد امروز در گروه رسانه کودک


کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
فیلم باورنکردنی باز از ریحانه پارسا ! / باید خون گریه کرد !