نقش مسجد در مقابله با آسیب‌های پیش روی نسل جدید در جنگ نرم


نقش مسجد در مقابله با آسیب‌های پیش روی نسل جدید در جنگ نرم

اگر مسجد و اهالی مسجد در علم و فناوری از پیشرفته‌ترین فنون روز بهره گیرند می‌توانند همزمان با جذب جوانان، ضمن آشنایی آنان با علوم و فناوری‌های جدید به تعمیق فرهنگ و معارف اسلامی نیز بپردازند.

به گزارش خبرنگار گروه مسجد و کانون های مساجد خبرگزاری شبستان،یکی از مهمترین خطرات که جوامع امروزی،به ویژه جوامع اسلامی را از ناحیه غرب، به سرکردگی استکبار جهانی با تکیه بر پیشرفتهای غربیان و با استفاده از رسانه های مختلف تهدید می کند، «جنگ نرم»، دشمنان علیه اسلام و مسلمانان است.

واژه «جنگ نرم»

برای نخستین بار در سال 1970میلادی در آمریکا مورد استفاده اساتید علوم سیاسی و روابط بین الملل قرار گرفت که درمقابل «جنگ سخت» به کار می رود.

جوزف نای، ظاهراً اولین فردی است که اصطلاح جنگ نرم را به کار برده است. وی جنگ نرم را شکل دهی ترجیحات دیگران توصیف می کند.

2.بدین معنا که دیگران آن گونه تصوّر کنند که ما می خواهیم، جنگ روانی، جنگ سفید، جنگ رسانه ای، عملیات براندازی، عملیات روانی، براندازی نرم، انقلاب نرم، انقلاب رنگی و انقلاب مخملی نیز واژههایی هستند که با توجه به رویکردهای مختلف جنگ نرم، در همین معنا به کار می روند.

در جنگ نرم، دشمن به سراغ سنگرهای مرزی ما می آید، مراکز مرزی ما را سعی می کند، منهدم کند تا بتواند در مرز نفوذ کند. در جنگ روانی و آنچه امروز به آن جنگ نرم گفته می شود در دنیا، دشمن به سراغ سنگرهای معنوی می آید که آنها را منهدم کند. در جنگ نرم دشمن سراغ ایمانها، معرفتها، عزمها، پایه ها و ارکان اساسی یک نظام و یک کشور می آید که اینها را منهدم بکند.

در جنگ نرم، ابتدا به شناخت ملت مورد تهاجم می پردازند، تاریخ آن ملت، آداب و رسوم آن جامعه، روحیات، خصلتها و باورهای آن ملت را مورد مطالعه قرار می دهند و سپس به تحقیر، تحریف و تخریب عرصة نرم قدرت آن ملت می پردازند و در مرحلة سوم به تحمیل فرهنگ بیگانه اقدام می نمایند.

اعتدال، عمق و گسترش معرفت و بصیرت دینی، تقویت فضایل اخلاقی و ایمان و تعمیق روحیة دشمن شناسی و شناخت ترفندها و توطئه های دشمن علیه انقلاب اسلامی و منافع ملی و ساماندهی فرهنگ و تقویت آن از اهم سیاستهای کلی مقابله با جنگ نرم است. مسجد به عنوان پاکترین و کم خرجترین اجتماعات دنیا که نوعی آگاهی از مشکلات و نیازهای یکدیگر و زمینه ساز تعاون اجتماعی بین مسلمین را فراهم می آورد و قدرت مسلمین و انسجام آنها را به نمایش می گذارد، بیم در دل دشمنان انداخته، منافقان را مأیوس می سازد و بالقوه قادر است هرگونه تهاجم فرهنگی و جنگ نرم را خنثی سازد. بنابراین، نقش مساجد در مقابله با جنگ نرم بسیار با اهمیت است؛ زیرا مسجد به دلیل ساختن تفکر و اندیشه، همواره موجب هراس دشمن بوده است؛ ازاینرو، دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب در سالهای اخیر سعی کرده اند درقالب تولیدات سینمایی به کمرنگ کردن حضور مردم در مساجد و حسینیه ها بپردازند و از قداست جایگاه آن بکاهند.

باید توجه کرد که، جنگ نرم ریشه در تاریخ اسلام داشته و از مخربترین نوع مبارزه هاست. نکته قابل توجه این که، در این بین بهره گیری ازمقدسات علیه مقدسات را یکی از شیوه های خطرناک در جنگ نرم باید دانست و دشمن در این حالت ممکن است خود را از دوستداران انقلاب جلوه دهد. مساجد به عنوان مهمترین پایگاه تبلیغ و آموزش دینی، در مبارزه با این هجوم، وظیفه ای سنگین بر عهده دارند.

برای دفاع از هر فرهنگ، شناخت آن الزم است، چه بسا مسجد با آموزش فرهنگ دینی، شناخت الزم برای طبقات جامعه فراهم می کند. این شناخت خودباوری الزم برای دفاع از فرهنگ خودی پدید می آورد و سلاح کارگشایی به نام غیرت دینی در مبارزه با جنگ نرم فراهم می شود.

ما برای مواجهه با شرایط جدید، در بعضی زمینه ها سیاست مشخص نداشته ایم و متناسب با شرایط روز امکانات، نهادها و تشکلهای جدیدی طراحی نکرده ایم؛ برخی تحقیقات نشان می دهد که: هر فرد باسواد بیشتر در جلسات سخنرانی شرکت می کند، در حالی که سایر افراد بیشتر به مجالس عزاداری می روند.

اگر مساجد از خاصیت تک بعدی معنویت گرایی به سوی چند بعدی شدن سوق داده شود و در تحقّق نیازهای فردی و اجتماعی جامعه اقدامی عملی صورت گیرد، قطعاً در مبارزه با این جریان فکری موفّق خواهد بود. در اوضاع کنونی که ما در عصر ابتکارات و خلاقیت ها به سر می بریم و هر روز شیوه های جدید اطلاع رسانی و تبلیغاتی ابداع می شود، آیا شیوه های پیام رسانی در عرصه دین و معارف دینی شیوه های کارآمد وروزآمد است؟ اگر تصویری که از دین به جامعه خصوصاً نسل جوان عرضه می شود، تصویری لذّت گریز باشد، به گونه ای که انسان را به تاریکخانه غم سوق دهد و افسردگی و دل مردگی را در پی داشته باشد، این جاست که جوان تصور می کند میان دین و شادی تقابل و تعارض است. حال، جوان از آن جهت که جوان است، اگر بین دو گزینه شادی یا دین با تلقی فوق مخیر شود، با توجّه به علایق و تمایلات و مقتضیات سنی خود به کدام سمت می رود، جواب روشن است، پس باید آموزش به گونه ای باشد تا جوان به این باور برسد که ایمان، افسردگی و دلمردگی را می زُداید و زداینده غم واندوه و حسرت است.

جامعه امروز، اقتضائات خاص خود را دارد، در این صورت مسجد چه بسا با همه امکانات در زمینه تربیت دینی و اخلاقی جامعه و به طورهمه جانبه در بُعد فرهنگی جامعه و نسل جوان عرض اندام کند، اما با کارکرد جدید و متناسب وضع فعلی، در این دوره، گردانندگان مساجد باید به سمت نهادینه کردن باورها و درونی کردن و تعمیق اصولی ارزشها گام بردارند. وظیفه دیگر مساجد، تقویت احساس شرافت، عزّت خواهی، آزادگی و حریّت است. قرآن کریم عزّت را منحصر به خدا، رسول و مؤمنین ذکر نموده است و بر جلوگیری از سلطه کفّار بر مسلمانان تأکید کرده است.

تأکیدات قرآن کریم به مسلمانان این هشدار را می دهد که ای مسلمانان! با سلطه استعمارگران به مقابله برخیزید. مساجد باید به نقش علما و بزرگان دین و مبارزات آنان با استعمارگران بپردازند، تا جوانان به خود اعتماد کنند و هر آنچه رنگ ذلت و حقارت دارد از خود دورسازند.

مساجد در طول تاریخ اسلام نقش ارزنده ای در مبارزه و پاسداری از دین و آغاز جنبشهای مردمی ایفا کرده اند. از جمله این مبارزات: فتوای مرحوم میرزای شیرازی در دوره ناصرالدین شاه قاجار در تحریم تنباکو بود، که سرانجام منجر به لغو قرارداد ننگین اعطای امتیاز تنباکو به کمپانی انگلیسی شد. مخالفت علنی حضرت امام خمینی(ره) در آبانماه 1343 با لایحه ننگین مصونیت مستشاران و تبعه اِمریکا درایران، یعنی کاپیتولایسون نیز منجر به لغو آن شد. اینها نشان دهنده نقش مرجعیت و قدرت معنوی ایشان در بین طبقات جامعه و در سایه الله اکبر مناره های مساجد است. با همین ملاحظه است که سیاستمدار انگلیسی در پارلمان گفته بود: تا نام محمد(ص) بر فرازمأذنه ها بلند است، و تا کعبه بر پا و قرآن راهنمای مسلمانان است، امکان ندارد پایه های سیاست ما در سرزمین های اسلامی استوار و پایدار شود.

به هر حال، مهمترین کانون اعتلالی فکر، فرهنگ و ایمان در جامعة اسلامی، مساجد و کانونهای مذهبی هستند که ضمن اعتلال و تعمیق باورهای اسلامی، با ارتقاء و تحکیم ارزشهای اسلام و انقلاب اسلامی در همه ابعاد و نیز با تحکیم وحدت و همبستگی ملی، ضمن احترام به آداب و رسوم و فرهنگ محلّی می تواند راه را بر نفوذ عدوانی و جنگ نرم دشمنان به میزان قابل توجّه ی بسته و همچون سدّی مستحکم و پایدار در این راه عمل نماید.

سرعت روزافزون تغییرات سیاسی و اجتماعی در دنیای امروز، لزوم ایجاد آمادگی برای پاسخ به این تغییرات را به وجود آورده است. بنابراین، درکنار رهبران و مدیران فرهنگی کشور، بایستی مساجد به عنوان مهمترین کانون مذهبی و فرهنگی خود را با این تغییرات وفق دهند. انطباق نه بدین معنا که به همان سو روند که غربیان دیکته می کنند، بلکه بدین معنا که از این تغییرات به نحو مطلوب بهره گرفته و در پیشبرد اهداف وبرنامه های فرهنگی استفاده کنند.

مسجد نباید کانون تحجر و عقب ماندگی تلقی گردد. مسجد و اهالی مسجد باید از نظر علم و فناوری از پیشرفته ترین فنون روز بهره گیرند تا بتوانند همزمان با جذب جوانان، ضمن آشنایی آنان با علوم و فناوریهای جدید به تعمیق فرهنگ و معارف اسلامی بپردازند.

برگرفته از کتاب جنگ نرم در فضای رسانه و سایبر

پایان پیام/40


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید
انجام پروژه های صنعتی به روش فریلنسری

انجام پروژه های صنعتی به روش فریلنسری

 • مطالعات امکان‌سنجی یا طرح توجیهی
 • مطالعات بازار و تجزیه و تحلیل مالی
 • انتخاب خط تولید و پرفرمای ماشین آلات
 • خدمات اخذ استاندارد
 • خدمات طراحی و مهندسی
 • خدمات ثبت شرکت و برند 
سفارش پروژه درخواست همکاری

بيشترين بازديد امروز در گروه مساجد و کانونها

آمار و اطلاعات مناسب برای رشد و توسعه کسب و کارها

آمار و اطلاعات تجارت،صنعت و اصناف

 • آمار واردات و صادرات از سال 1385 تا کنون به تفکیک کد تعرفه محصول،کشور،گمرک
 • آمار و اطلاعات واحدهای صنعتی فعال و در حال ساخت با امکان جستجو براساس محصول،کد آیسیک و ...
 • اطلاعات 2،500،000 واحد صنفی کشور

تجارت صنعت اصناف

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

 1. ارسال کامنت بدون عضویت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
موهای باز و پریشان ترلان پروانه در کافه لاکچری + عکس