تعبیر خواب جارو و تمیز کردن، گردگیری و خانه تکانی/ پیش بینی با خواب


تعبیر خواب جارو و تمیز کردن، گردگیری و خانه تکانی/ پیش بینی با خواب پیش بینی و دیدن وقایع و رویدادهای آینده با تعبیر خواب (https://www.nazweb.ir/news_cats_22.html) و رویاهای ما در ایام ماه که هر کدام تعبیر خاص خود را دارد. در این بخش نگاهی داریم به تعبیر خواب تمیز کردن خانه… تعبیر خواب جارو کردن و جارو خریدن اگر خواب دیدید که جارو خریدید، کسی...

تعبیر خواب جارو و تمیز کردن، گردگیری و خانه تکانی/ پیش بینی با خواب

پیش بینی و دیدن وقایع و رویدادهای آینده با و رویاهای ما در ایام ماه که هر کدام تعبیر خاص خود را دارد. در این بخش نگاهی داریم به تعبیر خواب تمیز کردن خانه…

تعبیر خواب جارو کردن و جارو خریدن

اگر خواب دیدید که جارو خریدید، کسی به زندگی شما می آید که به شما خدمتی کرده و یا راهی برای شما پیدا می شود که با کمک آن زندگی خود را بهتر کرده و شرایط اقتصادی و اجتماعی و وجهه خود را نزد دیگران بالا می برید.

امام صادق (ع) می فرماید: جارو دیدن به خواب بر سه وجه است:

خادم،
منفعت،
متقاضی چیزها

تعبیر خواب جارو کشیدن

جارو کشیدن در خواب، جمع کردن مشکلات از زندگی و سر و سامان دادن به کار ها در بیداری است؛ خصوصا اگر آشغال های روی زمین خاک نباشند.

اگر کسی از روی زمین با جارو، خاک جمع می کرد، مال و ثروت پس انداز می کند. اگر کسی جارو می کرد و خس و خاشاک را به طرف شما می راند، برای شما دردسر و ناراحتی مالی به وجود می آورد و اگر خلاف جهت شما جارو می کرد و خاکروبه را از جایی که شما بودید دور می راند، غم و اندوه را از شما می راند.

محمد ابن سیرین می گوید: دیدن جاروب درخواب، خادم و خدمتکار است و جاروی بزرگ، خادمی است که تقاضاهای زیادی دارد. اگر کسی ببیند که خانه را جارو می کشید، از ثروتش کم می شود.

اگر کسی ببیند خانه شخص دیگری را جارو می کشید، دلیل که مال کسی به او می رسد؛ خصوصا اگر ببیند که خاک جمع شده از جارو را به خانه خود آورد.

تعبیر خواب جارو زدن توسط مرده

اگر خواب ببینید کسی که مرده است خانه خود را جارو می کشد، گناهان او پاک شده و آمرزیده شده است.

اگر خواب ببینید کسی که مرده است خانه شما را جارو می کشد، دعای خیر او پشت سر شماست و زندگی شما از مشکلات و ناراحتی ها پاک و دور از سختی ها خواهد شد.

تعبیر خواب جارو زدن فرش

اگر خواب ببینید روی فرش را جارو کشیده و آشغال ها را جمع می کنید، به زندگی شما سروسامان داده خواهد شد و مشکلات و سختی ها و ناراحتی شما از زندگی شما خواهند رفت.

اگر خواب ببینید روی فرش را جارو کشیده و خاک جمع می کنید، به شما ثروت و پول می رسد که میزان آن متناسب با خاکی است که روی فرش نشسته است.

اگر خواب ببینید که کسی روی فرش خود را جارو کرده و آشغال ها را به سمت شما با جارو می فرستد، کسی سعی می کند با خوب نشان دادن خود و پاک کردن لکه های زندگی خود، شما را گناهکار و مقصر جلوه داده و برای شما دردسر معنوی و مالی درست کند.

اگر کسی فرش شما را جارو می کرد و آشغالها را از شما دور می کرد، زندگی شما سر و سامان داده شده و مشکلات شما حل می شود.

تعبیر خواب جارو کردن خاک

جارو کردن خاک چه داخل خانه و چه خارج خانه باشد، به معنی جمع کردن مال و ثروت و رسیدن به ثروت است.

تعبیر خواب جارو کردن حیاط

حیاط خانه به زندگی عمومی شما تعبیر می شود. اگر خواب ببینید حیاط خانه خود را جارو می کنید، در زندگی اجتماعی خود موفق بوده و مشکلات و ناراحتی های شما از بین می رود. اگر با جارو کردن خاک جمع کردید، برای شما ثروت و مالی از جایی می رسد.

تعبیر خواب شستن حیاط

شستن حیاط خانه با آب و جارو، به بالا رفتن وجهه اجتماعی شما نزد مردم و بالا رفتن اعتبار و آبروی شما تعبیر می شود. اگر حیاط خانه خود را شستید، از گناهان پاک شده و زندگی خوب و شرافتمندانه ای خواهید داشت.

تعبیر خواب تمیز کردن خانه

تمیز کردن خانه و شستن وسایل با آب، به تعبیر پاک شدن از سختی ها و ناراحتی های زندگی و افزایش ثروت شما معنی می دهد. همچنین خود شما با ایمان تر شده و رفتار صالحی خواهید داشت.

تمیز کردن خانه با جارو و بیرون بردن آشغال ها از خانه، به معنی از بین رفتن مشکلات و ناراحتی های خانوادگی شما است.
جمع کردن خاک با خاکروبه به تعبیر رسیدن ثروت و افزایش رزق و روزی شما است.

تعابیر دیگر دیدن گرد و خاک و غبار در خواب های ما

امام صادق:

دیدن گرد و خاک و غبار در خواب پنج معنی دارد که در زیر به انه اشاره می کنیم.

اولین معنی دیدن گرد و خاک و غبار در خواب مال و دارایی دنیایی است.

دومین معنی دیدن گرد و خاک و غبار در خواب منفعت و سود بردن است.

سومین معنی دیدن گرد و خاک و غبار در خواب دنیا است.

چهارمین معنی دیدن گرد و خاک و غبار در خواب سود بردن از پادشاه و یا بزرگی است.

پنجمین معنی دیدن گرد و خاک و غبار در خواب سود بردن از رییست است.

ابن سیرین

دیدن گرد و خاک و غبار در خواب به پول اشاره دارد و هر چه ببینی به همان اندازه پول به تو می رسد و این پول حلال است و بدون سختی و منت به تو می رسد.

اگر گرد و خاک و غبار در خواب جمع کند و یا بخورد و یا در خاک فرو برود معنی خواب این است که مال و ثروت جمع می کند.

ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینی که گرد و خاک و غبار را از خانه خود جمع می کنی و بیرون می بری معنی خواب تو این است که مال و دارایی ات را هزینه می کنی.

اگر در خواب دیدی که گرد و خاک و غبار در دست داری معنی خواب این است که به اندازه همان خاک پول جمع می کنی و سود می بری از راهی.

تعبیر خواب خانه تکانی

با توجه به تعبیر های جارو کردن و گردگیری کردن به طور کلی تمیز کردن خانه به هر شکل در خواب نشانه ی خوبی است.

به خصوص این که اگر در خواب ببینید که خانه تکانی می کنید تمیز کردن همه جای خانه در خواب یعنی:

بار سنگین مسئولیت ها و بدهی های شما سبک خواهند شد و یک دوره جدید و آزاد را تجربه می کنید که قدردان آن خواهید بود. اگر در خواب ببینید که در حال تمیز کردن یک شی کوچک هستید یعنی خودتان تصمیم می گیرید که مشکلات تان را حل کنید و از کوچک ترین ها شروع می کنید.

مطالب مرتبط

تعبیر و تفسیر رها کردن باد معده، ادرار و مدفوع در خواب چیست؟

تعبیر خواب زیبا و نورانی شدن صورت و دستها در خواب+ تعبیر دست

تعبیر خواب قلیان، ذغال و سیگار+ تعبیر خوردن و دیدن زغال

تعبیر خواب خاک


برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید

بيشترين بازديد امروز در گروه تعبیرخواب

تعبیر خواب زایمان و وضع حمل | زاییدن بچه در خواب چه معنایی دارد؟