بازدهی طلا بیشتر است یا خودرو کارکرده؟!


بازدهی طلا بیشتر است یا خودرو کارکرده؟!

ارزش‭ ‬طلا‭ ‬در‭ ‬حدفاصل‭ ‬اولین‭ ‬روز‭ ‬مرداد‭ ‬امسال‭ ‬و‭ ‬پارسال‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬30‭ ‬درصد‭ ‬رشد‭ ‬کرد‭ ‬درحالی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬روی‭ ‬خودرو‭ ‬کارکرده‭ ‬سود‭ ‬بیشتری‭ ‬داشته‭ ‬است

به گزارش بنکر (Bankerقیمت‭ ‬خودرو‭ ‬کارکرده‭ ‬از‭ ‬مرداد‭ ‬پارسال‭ ‬تا‭ ‬امسال‭ ‬حداقل‭ ‬30‭ ‬درصد‭ ‬رشد‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬رقم‭ ‬را‭ ‬بابت‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬پژو‭ ‬405‭ ‬مدل‭ ‬99‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬باید‭ ‬درنظر‭ ‬بگیرید‭ ‬که‭ ‬کمترین‭ ‬میزان‭ ‬رشد‭ ‬بین‭ ‬مدل‌های‭ ‬داخلی‭ ‬به‌شمار‭ ‬می‌رود‭ ‬وگرنه‭ ‬ارزش‭ ‬پراید‭ ‬هاچ‌بک‭ ‬دست‌دوم‭ ‬یا‭ ‬همان‭ ‬111،‭ ‬ظرف‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬حدود‭ ‬50‭ ‬درصد‭ ‬افزایش‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬است‭.

‬در‭ ‬همین‭ ‬بازه‭ ‬زمانی‭ ‬یعنی‭ ‬مرداد‭ ‬پارسال‭ ‬تا‭ ‬امسال‭ ‬آن‌هایی‭ ‬که‭ ‬روی‭ ‬طلا‭ ‬18‭ ‬عیار‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬کردند،‭ ‬سودی‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬30‭ ‬درصد‭ ‬نصیبشان‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬


‭ ‬بازدهی‭ ‬خودرو‭ ‬کارکرده؛‭ ‬حداقل‭ ‬۳۰‭ ‬درصد

‬قیمت‭ ‬خودرو‭ ‬کارکرده‭ ‬ظرف‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬بین‭ ‬30‭ ‬تا‭ ‬نزدیک‭ ‬50‭ ‬درصد‭ ‬افزایش‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬پراید‭ ‬131‭ ‬یا‭ ‬همان‭ ‬صندوقدار‭ ‬مدل‭ ‬99‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬فرض‭ ‬اینکه‭ ‬45‭ ‬هزارکیلومتر‭ ‬راه‭ ‬رفته‭ ‬باشد،‭ ‬الان‭ ‬بین‭ ‬157‭ ‬تا‭ ‬169‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬معامله‭ ‬و‭ ‬متوسط‭ ‬قیمت‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬164‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬کارشناسی‭ ‬می‌کنند‭. ‬همین‭ ‬خودرو‭ ‬با‭ ‬همین‭ ‬مشخصات‭ ‬مرداد‭ ‬پارسال‭ ‬114‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬ارزش‭ ‬داشت‭.

‬یعنی‭ ‬ظرف‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬50‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬این‭ ‬مدل‭ ‬اضافه‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬معادل‭ ‬رشد‭ ‬43‭ ‬درصدی‭ ‬درنظر‭ ‬بگیریم‭. ‬یا‭ ‬مثلا‭ ‬پراید‭ ‬هاچ‌بک‭ ‬کارکرده‭ ‬مدل‭ ‬99‭ ‬که‭ ‬الان‭ ‬به‌طور‭ ‬میانگین‭ ‬181‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬ارزش‭ ‬دارد،‭ ‬مرداد‭ ‬پارسال‭ ‬123‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬معامله‭ ‬می‌شد‭ ‬و‭ ‬شاهد‭ ‬رشد‭ ‬48‭ ‬درصدی‭ ‬ارزش‭ ‬آن‭ ‬هستیم‭. ‬قیمت‭ ‬تیبا‭ ‬صندوقدار‭ ‬دست‌دوم‭ ‬با‭ ‬45‭ ‬هزارکیلومتر‭ ‬کارکرد،‭ ‬پارسال‭ ‬121‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬الان‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬این‭ ‬مدل‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬خودرو‌های‭ ‬کارکرده‭ ‬باید‭ ‬به‌طور‭ ‬متوسط‭ ‬172‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬پرداخت‭ ‬کرد‭.

‬خرید‭ ‬تیبا‭ ‬2‭ ‬کارکرده‭ ‬مدل‭ ‬99‭ ‬مرداد‭ ‬پارسال‭ ‬نزدیک‭ ‬127‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬آب‭ ‬می‌خورد‭ ‬حالا‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬باید‭ ‬تقریبا‭ ‬172‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬کنار‭ ‬گذاشت‭. ‬قیمت‭ ‬ساینا‭ ‬کارکرده‭ ‬مدل‭ ‬99‭ ‬مرداد‭ ‬پارسال‭ ‬مرداد‭ ‬136‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬بود‭.

همچنین فرارو نوشته است، ‬ارزش‭ ‬همین‭ ‬خودرو‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬گذشت‭ ‬یک‌سال‭ ‬به‭ ‬محدوده‭ ‬173‭ ‬تا‭ ‬187‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬رسیده‭ ‬است‭. ‬برای‭ ‬پژو‭ ‬206‭ ‬تیپ‭ ‬دو‭ ‬مدل‭ ‬99‭ ‬مرداد‭ ‬پارسال‭ ‬تقریبا‭ ‬196‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬می‌گرفتند،‭ ‬اما‭ ‬امسال‭ ‬احتمالا‭ ‬بین‭ ‬256‭ ‬تا‭ ‬275‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬خودرو‭ ‬دریافت‭ ‬می‌کنند‭.

‬پژو‭ ‬405‭ ‬کارکرده‭ ‬مدل‭ ‬99‭ ‬را‭ ‬تقریبا‭ ‬60‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬پارسال‭ ‬معامله‭ ‬می‌کنند‭. ‬قیمت‭ ‬پژو‭ ‬405‭ ‬کارکرکرده‭ ‬مدل‭ ‬99‭ ‬از‭ ‬محدوده‭ ‬196‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬246‭ ‬تا‭ ‬264‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬رسیده‭ ‬است‭. ‬سمند‭ ‬LX‭ ‬کارکرده‭ ‬مدل‭ ‬99‭ ‬را‭ ‬مرداد‭ ‬پارسال‭ ‬می‌شد‭ ‬با‭ ‬187‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬خرید،‭ ‬اما‭ ‬الان‭ ‬با‭ ‬پیشنهاد‌های‭ ‬250‭ ‬تا‭ ‬268‭ ‬میلیون‭ ‬تومانی‭ ‬از‭ ‬فروشنده‌ها‭ ‬روبرو‭ ‬می‌شویم‭. ‬رانا‭ ‬LX‭ ‬تمیز‭ ‬و‭ ‬کارکرده‭ ‬مدل‭ ‬99،‭ ‬مرداد‭ ‬پارسال‭ ‬192‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬معامله‭ ‬می‌شد‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬ارزش‭ ‬کارشناسی‌شده‭ ‬آن‭ ‬بین‭ ‬243‭ ‬تا‭ ‬261‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬است‭.‬

‬بازدهی‭ ‬سالانه‭ ‬طلا‭ ‬۱۸‭ ‬عیار؛‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬۳۰‭ ‬درصد

قیمت‭ ‬طلا‭ ‬18‭ ‬عیار‭ ‬درحد‭ ‬فاصل‭ ‬مرداد‭ ‬1400‭ ‬و‭ ‬مرداد‭ ‬امسال‭ ‬حدود‭ ‬28‭ ‬درصد‭ ‬رشد‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬قیمت‭ ‬طلا‭ ‬18‭ ‬عیار‭ ‬اولین‭ ‬روز‭ ‬مرداد‭ ‬پارسال‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬52‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬بود‭ ‬درحالی‭ ‬که‭ ‬طلا‭ ‬فروش‌ها‭ ‬هر‭ ‬گرم‭ ‬طلا‭ ‬18‭ ‬عیار‭ ‬را‭ ‬اول‭ ‬مرداد‭ ‬امسال‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬355‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬معامله‭ ‬می‌کردند‭. ‬

ظرف‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬303‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬به‌قیمت‭ ‬طلا‭ ‬18‭ ‬عیار‭ ‬اضافه‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬رشد‭ ‬28‭ ‬درصدی‭ ‬قیمت‭ ‬طلا‭ ‬18‭ ‬عیار‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬بدانیم‭. ‬البته‭ ‬بیشترین‭ ‬قیمت‭ ‬طلا‭ ‬18‭ ‬عیار‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬508‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬22‭ ‬اردیبهشت‭ ‬امسال‭ ‬شاهد‭ ‬ثبت‭ ‬رکورد‭ ‬تاریخی‭ ‬طلا‭ ‬18‭ ‬عیار‭ ‬بودیم،‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬روز‭ ‬قیمت‭ ‬طلا‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬نزولی‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬محدوده‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬300‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬عقب‌نشینی‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!بيشترين بازديد امروز در گروه اقتصادی


کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
چگونه با رمزارز‌ها واردات انجام دهیم؟