سَهمِ ما از خواهر


سَهمِ  ما از خواهر

وقتی چشم باز کردم بویی گشت روشنِ دل بعدها فهمیدم بهترین بوی جهان مارکِ جان داره نشان بوی مادر بود وَ جان مادرِ من شربتی نوشیدم من دو سالی کمی بیش شش بهار میدیدم خواهری داد , خدا تازه...وقتی چشم باز کردم
بویی گشت روشنِ دل
بعدها فهمیدم
بهترین بوی جهان
مارکِ جان داره نشان
بوی مادر بود
وَ جان مادرِ من
شربتی نوشیدم
من دو سالی کمی بیش
شش بهار میدیدم
خواهری داد , خدا
تازه فهمَم این شد
شربتِ شهدِ عسل
که شیر مادر بود
خواهرم مینوشید
در, حسادت بودم
کار و بارم شده بود
حسرتش را خوردن
گریه ی زیر زیرکی
گاهی نیشگون چیدن
شد چنین تا که رسید
خواهرم سنِ کبیر
مادرم دیگه نبود....
بوی مادر میداد
جای نیشگون های من
خواهرم بوسه ی داغ
شربت مادرمان من
مهرِ خواهر شده بود
خواهرم مادری را
ارثی از مادرمان
حسرتم بیخودی بود
سهمِ من گشته کنون
مهرِ بسیاری از او....
سهمِ او گشته کنون
بوسه ی بسیارِ من
تا ندادید از دست
بوسه های بسیار....
سهم خود گردانید
رویِ ماهِ مادر
سهمِ مادر از ما
بوسه های بسیار.....
سهمِ ما از خواهرِ
بوسه, جای مادرتقدیم به : تمامِ خواهران دنیا

18 بهمن 1401 طبیب حافظ کریمی لسان الحالحتما بخوانید: سایر مطالب گروه شعرنو

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

نماد معاملاتی فولاد مبارکه در بورس تعلیق شد