شیران ایران


شیران ایران

هزاران می آیند هزاران بیآیند هزاران می روند هزاران بروند همانا هزاران و هزاران رفته اند اما ما می مانیم و باز مانده ایم شیران غران بیشه زاران ایرانیم در سایه درختان آرام خفته گانیم در قلمروی...

هزاران می آیند هزاران بیآیند
هزاران می روند هزاران بروند
همانا هزاران و هزاران رفته اند
اما ما می مانیم و باز مانده ایم
شیران غران بیشه زاران ایرانیم
در سایه درختان آرام خفته گانیم
در قلمروی فرمانروایان و شاهانیم
در پی شکار و شکارچیان جنگلانیم
یال بلند موی طلایی رنگ سلطانیم
چرت کوچک عصرم در هضم غزالیم
آرام ضربه با دم بازی مگس پرانیم
زیر چشمی به تماشای توله شیرانیم
زبان زبر لیسان پوست ماده شیرانیم
دراز کشیده با جفت زیر نور آفتابیم
به تماشای رسیدن یک غروب زیباییم
ناب ترین سروده ای از زبان شاهانیم
نشسته عقابی بر بلندای دشتستانیم

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه شعرنو

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

خودکشی یا قتل دانشجوی دختر دانشگاه تهران که به یک کشف بزرگ فیزیک رسیده بود؟