ساماندهی محل بی دفاع شهری در مجاورت ایستگاه مترو تجریش


ساماندهی محل بی دفاع شهری در مجاورت ایستگاه مترو تجریش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون فنی و عمرانی منطقه یک تهران گفت: با توجه به طرح سازمان زیباسازی شهر تهران در خصوص ساماندهی سنگفرش و توسعه پیاده راه تجریش و بهسازی محیط‌های پیرامونی، پیاده رو ضلع جنوبی میدان قدس و مترو با تجهیز کارگاه...

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون فنی و عمرانی منطقه یک تهران گفت: با توجه به طرح سازمان زیباسازی شهر تهران در خصوص ساماندهی سنگفرش و توسعه پیاده راه تجریش و بهسازی محیط‌های پیرامونی، پیاده رو ضلع جنوبی میدان قدس و مترو با تجهیز کارگاه عملیاتی، همسطح سازی می‌شود.

ساماندهی محل بی دفاع شهری در مجاورت ایستگاه مترو تجریش

مجید افشاری افزود: این نقطه از منطقه به شکل محل بی دفاع و خاکستری شهری درآمده و دربرگیرنده معضلات اجتماعی از جمله حضور افراد متجاهر بوده که با عملیات اجرایی سازمان زیباسازی شهر تهران و نظارت معاونت فنی و عمرانی منطقه در حال ساماندهی است.


منتخب امروز


تنهایی، اضطراب و افسردگی؛ ارمغان اعتیاد دیجیتال