نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات الهه محمدی


به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ براساس دستور قاضی، این جلسه دادگاه به صورت...
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ براساس دستور قاضی، این جلسه دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شد اما در اقدامی غیر قانونی، یکی از وکلای متهم اظهارات خلاف واقعی را در رابطه با جزییات جلسه دادگاه در مصاحبه با رسانه‌ها مطرح کرد. وکیل متهم در حالی مدعی...

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات الهه محمدیبه گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ براساس دستور قاضی، این جلسه دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شد اما در اقدامی غیر قانونی، یکی از وکلای متهم اظهارات خلاف واقعی را در رابطه با جزییات جلسه دادگاه در مصاحبه با رسانه‌ها مطرح کرد.
وکیل متهم در حالی مدعی شده است که اجازه دفاع از به وکلا داده نشده است که جلسه نخست دادگاه به قرائت کیفرخواست، تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات اولیه متهم اختصاص یافته است.
برهمین اساس، رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه داد و وکلا فرصت کافی برای ارائه دفاعیات خود خواهند شد.
در جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات الهه محمدی، در ابتدای جلسه کیفرخواست از سوی نماینده دادستان قرائت شد. پس از قرائت کیفرخواست متهم از سوی رئیس دادگاه تفهیم اتهام شد و قاضی سوالاتی را در رابطه با پرونده مطرح کرد. متهم نیز به سوالات قاضی پاسخ داد. رئیس دادگاه، پس از اخذ دفاعیات اولیه متهم، ضمن اعلام پایان جلسه اول، اعلام کرد زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.


بیشترین بازدید یک ساعت گذشته