تعزیر 608 میلیارد ریالی شرکت متخلف در کرمانشاه


تعزیر 608 میلیارد ریالی شرکت متخلف در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شعبه ششم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان کرمانشاه به پرونده قاچاق هزار و ۱۰۰ تن کود شیمیایی اوره گرانول رسیدگی کرد. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه...

تعزیر ۶۰۸ میلیارد ریالی شرکت متخلف در کرمانشاهبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شعبه ششم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان کرمانشاه به پرونده قاچاق هزار و ۱۰۰ تن کود شیمیایی اوره گرانول رسیدگی کرد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه بررسی کننده با توجه به محتویات پرونده و استعلام از سازمان صنعت، معدن، تجارت و جهاد کشاورزی، اتهام انتسابی را محرز اعلام و مدیرعامل شرکت را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت ۶۰۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: گشت مشترک مراجع نظارتی و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت این محموله را از یک شرکت نساجی که متعلق به صنایع پتروشیمی است کشف کردند.


منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


فکرشو نمی کردم که شوهرم آن موقع روز به خانه بیاد و مچم را هنگام...!