انعقاد تفاهم نامه همکاری بین مرکز ملی تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور و کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های آزاد


انعقاد تفاهم نامه همکاری بین مرکز ملی تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور و کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های آزاد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی بین مرکز ملی تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور با کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی آموزشگاه‌های آزاد برای توانمندسازی و بهره مندی مهارتی مشاغل منعقد شد.در این جلسه امضاء...

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی مرکز ملی تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور و کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های آزادبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی بین مرکز ملی تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور با کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی آموزشگاه‌های آزاد برای توانمندسازی و بهره مندی مهارتی مشاغل منعقد شد.
در این جلسه امضاء تفاهم نامه همکاری، رئیس مرکز ملی تربیت مربی به وظایف و مسئولیت اجتماعی مرکز و کانون در ارائه آموزش‌های مهارتی اشاره کرد و گفت: ظرفیت‌های بخش خصوصی ارزشمند است و با توجه به روند رشد فنآوری و فناوری‌های نوین، آموزش‌ها باید به سرعت به سوی مشاغل آینده با هدف اشتغالزایی جوانان جویای مهارت حرکت کند.
آقای باجولوند از حضور بخش خصوصی در نهضت ملی مهارت آموزی استقبال کرد و افزود: در حال حاضر با مشارکت صنعت، هشت آکادمی تخصصی، تجهیز و در حال بهره برداری می‌باشد.
وی از ایجاد قطب هوشمند سازی کشور و آکادمی گوهر سنگ در مرکز ملی تربیت مربی خبر داد.
رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی آموزشگاه‌های آزاد نیز در این جلسه گفت: هدف از این همکاری، کیفیت بخشی به آموزش‌ها در حوزه آموزشگاه‌های آزاد است و در نظر داریم از خبرگان مهارتی، برای برنامه ریزی و اجرای آموزش‌ها بهره بگیریم.
آقای اکبری افزود: نیاز سنجی آموزشی بخش خصوص بسیار مهم است و از اولویت‌های این کانون می‌باشد.
منتخب امروز


فوری / کارت‌های امروز همستر کامبت 25 خرداد / 5 میلیون سکه رایگان بگیرید !