استرداد متهم به قتل به کشور


به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس پلیس بین الملل فراجا گفت: بازگرداندن کسانی که برای آنان اعلان قرمز صادر شده در دستور کار پلیس است.سردار کریمی افزود: در یک سال گذشته ۱۰ متهم فراری به کشور بازگردانده...

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس پلیس بین الملل فراجا گفت: بازگرداندن کسانی که برای آنان اعلان قرمز صادر شده در دستور کار پلیس است.
سردار کریمی افزود: در یک سال گذشته ۱۰ متهم فراری به کشور بازگردانده شدند.


منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


عکس تاسف آورترین عروس وداماد جهان ! / عروس مادرخوانده داماد بود !