فیلم/ آسیب‌های عدم اجرای نسخه الکترونیک


فیلم/ آسیب‌های عدم اجرای نسخه الکترونیک

بیمه‌ها مدعی هستند که قریب به ۹۹ درصد پزشکان در حال حاضر مشغول نسخه نویسی الکترونیکی هستند اما آنچه در مطب‌ها می بینیم خلاف این ادعا است.


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید
منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

فیلم رقص در مدرسه دخترانه با آهنگ دافی / برخورد قانونی با مدیر مدرسه کیمیای دانش کرمان !