🍭 تعبیر خواب نبات از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


🍭 تعبیر خواب نبات از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب نبات 🍭 تعبیر دیدن نبات در خواب می‌تواند نشان دهنده این باشد که به زودی درجه و رتبه علمی، فرهنگی، اجتماعی و شغلی تان ارتقا یافته و صاحب شغل و درجه بالاتر می‌شوید، شما به مقام، رتبه و درجه بالاتری رسیده و صاحب جلال و شکوه زیادی...

تعبیر خواب نبات 🍭

تعبیر دیدن نبات در خواب می‌تواند نشان دهنده این باشد که به زودی درجه و رتبه علمی، فرهنگی، اجتماعی و شغلی تان ارتقا یافته و صاحب شغل و درجه بالاتر می‌شوید، شما به مقام، رتبه و درجه بالاتری رسیده و صاحب جلال و شکوه زیادی می‌شوید.

نبات در خواب تعابیر زیادی دارد که اغلب آنها خوب هستند، برای مثال نبات در خواب نمادی از فایده و بهره در زندگی می‌باشد و اینکه شما پول زیادی به دست می‌آورید و صاحب ثروت زیادی می‌شوید، به طوری که غنی و بی‌نیاز شده و از لحاظ مالی دیگر محتاج کسی نمی‌شوید.

نبات به خاطر مزه مطلوبی که دارد، در تعابیر مختلف از معبرین اسلامی و کهن، از آن به عنوان ثروت، دارایی، مبلغ زیاد، نوعی وسیله پرداخت بهای چیزی به ویژه به شکل قطعات فلزی یا قطعات کوچک کاغذی یاد می‌شود، پس اگر در خواب شاخه‌ای نبات یا کاسه‌ای که از نبات پر شده بود را دیدید، به آینده خوشبین و دلخوش باشید و بدانید که به مال و ثروت زیادی می‌رسید.

نبات در دنیای واقعی بیانگر شیرینی بوده و در مجالس و مراسم‌های خوش یمن از آن استفاده می‌شود، برای مثال در سفره عقد از نبات استفاده می‌کنند، به همین دلیل اکثر معبرین بر این باورند که دیدن نبات در خواب تعابیر خوب و نیکویی داشته و می‌تواند امیدوار کننده باشد، آنها معتقدند که نبات در خواب نمادی از مسائل پسندیده و نیک، پول و ثروتی که از راه‌های مشروع و حلال به دست آمده باشد، وسیله آسایش و راحتی، خوشی و خرمی می ‌باشد، البته ناگفته نماند که برخی معبرین اعتقاد دارند که این خوبی و نیکویی دوام زیادی نداشته و موقتی است به طوری که شخص بیننده خواب بعد از مدتی آن خوشی را از دست داده و زندگیش مانند قبل می‌شود البته باید بدانید که همه معبرین درباره این موضوع اشتراک نظر ندارند و اختلافاتی بر سر این موضوع وجود دارد.

حال برای مشاهده تعبیر خواب تکمیلی خود با تاروت رنگی همراه شوید.

در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

تعابیر بر اساس معبر

یوسف نبی (ع)

جابر مغربی

امام جعفر صادق (ع)

محمد ابن سیرین

منوچهر مطیعی تهرانی

تعابیر بر اساس موضوع

نبات سفید

نبات زرد

نبات شیرین

خوردن نبات

هدیه گرفتن نبات

در دست داشتن نبات

نبات گرفتن از مرده

نبات نذری

🍭 تعبیر خواب نبات از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب نبات بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر یوسف نبی (ع)

ایشان معتقدند که تعبیر دیدن نبات، شکر، عسل و شهد، گل و چیزهایی مانند آنها در خواب نمادی از آسایش، آرامش، محفوظ و در امان بودن از خطرات و بلایا می‌باشد.

اثر ایشان دیدن شیرینی در خواب می‌تواند نشانه‌ای از سلامتی و امنیت در زندگی باشد.

از نظر جابر مغربی

تعبیر دیدن نبات جلاب یا شربت جلاب (جلاب، معرب یا عربی شده گلاب است که در طرز تهیه آن معمولاً از نبات سفید و زعفران بیشتری استفاده می‌کنند) در خواب، به موارد زیر اشاره دارد:

 • گفتار و کلام نیکو و لذت بخش
 • اجازه دادن به کسی برای بوسیدن، به نشانه محبت و احترام
 • دارایی، ثروت، آنچه که کسی مالک آن باشد.
 • فرزند یا کودک انسان
 • فردی با رابطه صمیمی و نزدیک با شخص دیگر که معمولاً عضو خانواده هم نیستند، همراه، راهنما، دلسوز

از نظر امام جعفر صادق (ع)

ایشان معتقدند که تعبیر خواب نبات نیکو بوده و تعابیر زیر را برای این خواب در نظر گرفته اند:

 • تعبیر اول به مال، ثروت، دارایی اشاره دارد.
 • تعبیر دوم به جایگاه و مقام بزرگ و بلند مرتبه اشاره دارد.
 • تعبیر سوم به سود و منفعتی که از انجام کار درست و مشروع حاصل شده باشد اشاره دارد.
 • تعبیر چهارم به آبرو، عزت و احترام فراوان که حفظ آن واجب است، اشاره می کند.

ایشان معتقدند که تعابیر نبات به همین موارد مختصر و کلی، محدود نشده و می‌تواند معانی دیگری هم داشته باشد:

داشتن نبات در خانه:

چنانچه شخص در خواب مشاهده کند که نبات در خانه‌اش دارد، می‌تواند بیانگر این باشد که خانواده‌اش در امنیت و آسایش زندگی کرده و هیچ خطر و ناامنی آنها را تهدید نمی‌کند، آنها زندگی راحت و بی دغدغه ای داشته هر روز به راحتی و آسایش آنها افزوده می‌شود.

همچنین این خواب می‌تواند بدین معنی باشد، خداوند مسائلی که در وجود بیننده خواب پسندیده و نیک است را به او بخشیده و نعمت و رزق و روزی فراوانی به او عطا می‌کند.

ایشان معتقدند که تعبیر دیدن نبات در خواب به هر شکل و فرم نیک بوده و حامل خبرهای خوبی می‌باشد.

از نظر محمد ابن سیرین

ایشان بر این باورند که دیدن نبات در خواب خوب و نیکو بوده و می‌تواند نشانه‌ای از فراوانی و وفور نعمت و فرخندگی برای شما باشد.

نخ وسط نبات:

ایشان می‌فرمایند، اگر نبات را دیدید در حالی که وسطش نخ کلفتی بود، تعبیرش این است که در امور مالیتان موفق شده و سود و بهره زیادی به شما می‌رس

نبات تکه تکه شده:

ولی اگر نبات را در خواب دیدید در حالی که تکه تکه شده بود و دور قسمت میانی اش نخ نداشت، تعبیر این است که به مال و ثروتتان افزوده شده و مقام بالایی پیدا می‌کنید، البته میزان منفعتی که به شما می‌رسد با کلفتی و هلندی شاخه نبات رابطه مستقیم داشته و هرچه نبات باریک‌تر و کوتاه‌تر باشد یعنی آن سود و منفعت ناچیز می‌باشد.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

کاسه پر از نبات:

چنانچه در خوابتان کاسه‌ای پر از نبات را مشاهده کردید، باید بدانی که تعابیر گفته شده در قسمت قبل، معنی بسیار شدیدتر و قوی‌تری گرفته و معانی بسیار نیکویی دارد، برای مثال می‌تواند به ثروت فراوان اشاره کند.

اگر بلورهای درخشان و شفاف نبات را دیدید که به یکدیگر چسبیده بودند، یعنی پول و ثروتتان به مقدار انبوه رسیده و این خواب به انباشته شدن مال اشاره دارد، دیدن این خواب نیکو بوده و پر از انرژی‌های مثبت است.

تعبیر خواب نبات بر‌ اساس موضوع آن 📋

نبات سفید

معتقدند که دیدن نبات سفید در خواب شباهت زیادی به تعبیر خواب قند دارد، باید بدانید که تعابیر هر دو این خواب‌ها خوب و نیکو بوده و به مسائل امیدوار کننده اشاره دارد.

اگر بیننده خواب مشاهده کند که از نبات سفید استفاده می کند، بیانگر این است که بیننده خواب زندگانی خوب و نیکویی داشته و مدت زمان زیادی در این دنیا زندگی می‌کند، البته بیننده خواب باید بداند که قرار است با خوشی و خرمی زندگی کرده و لحظات خوبی را تجربه کند، همه به او احترام گذاشته و برای او ارزش قائل هستند.

خریدن نبات سفید:

اگر بیننده خواب مشاهده کند که نباتی به رنگ سفید را خریداری می‌کند، بیانگر این است که وی انسانی عاقل و اهل تفکر بوده و از فرصت‌های زندگیش بهترین استفاده را می‌کند و قدم در مسیرهای خوب و درستی می‌گذارد، به همین دلیل عاقبت بخیر شده و به مقصود خود می‌رسد.

فروختن نبات سفید:

خواب که در آن شخص بیننده مشاهده کند که نبات به رنگ سفید می‌فروشد، تعبیر آن نشان دهنده این است، او دست به اقدام‌های انسان دوستانه‌ای زده و به اشخاص بسیاری کمک می‌کند، او فرد مهربانی بوده و با خوبی‌هایش به افراد زیادی مدد می‌رساند.

خوردن نبات سفید:

چنانچه شخص بیننده خواب مشاهده کند که نبات سفید رنگی که بسیار شیرین است را می‌خورد، بیانگر این می‌باشد، او قدم در راهی می‌گذارد که سرانجامی جز خیر و نیکی نداشته، او سرانجام تلاش و پشتکارش را می‌بیند و اقدام‌هایش بهترین نتیجه را خواهند داشت.

نبات زرد

چنانچه بیننده خواب مشاهده کند که نباتی به رنگ زرد در دستش دارد، این گونه تعبیر می‌شود که پول و ثروت زیادی به دست آورده و در امور مالی و اقتصادی اش موفق خواهد شد، البته تعبیر این خواب چندان هم نیکو نبوده و بیننده خواب باید بداند که در قبال به دست آوردن این مال و ثروت، قرار است چیزهای مهمتر و با ارزش‌تر را از دست بدهد، این امور جنبه معنوی داشته و به مراتب ارزش بالاتری از پول و ثروت دارند، مانند آرامش، امنیت، خانواده، وفاداری، اتحاد و همبستگی و ….

هدیه گرفتن نبات زرد:

اگر بیننده خواب مشاهده کند که شخصی از روی محبت و دوستی به او نباتی زرد هدیه می‌دهد، می‌تواند بیانگر این موضوع باشد که به طور قانونی و شرعی از شخصی دیگر که ممکن است در قید حیات نباشد به شما مال و ثروتی به ارث می‌رسد، البته این فقط یک احتمال بوده و ممکن است این پول و ثروت از جای دیگری به شما برسد.

خریدن نبات زرد:

اگر شخصی در خواب ببیند که نبات به رنگ زرد خریداری می‌کند، تعبیر آن می‌تواند بیانگر این باشد که در مرحله‌ای از زندگی اش با شکست و ناکامی روبرو خواهد شد.

اگر کسی هستید که چنین خوابی را مشاهده کرده‌اید به شما سفارش می‌شود که تابع حرف دیگران نباشید و خودتان برای زندگیتان تصمیم گیری کنید، شما به نقاط ضعف و قوت خودتان بهتر از هر کس دیگری واقف هستید پس بهتر است با توجه به توانایی‌ها و ضعف‌هایتان و مسیری که پیش رویتان قرار دارد بهترین تصمیم را گرفته و در جهت آن برنامه‌ریزی نمایید، البته می‌توانید از دیگران مشورت گرفته و از آنها کمک بخواهید ولی باید تصمیم آخر را خودتان بگیرید، فقط حواستان باشد که تصمیم گیریتان از روی عقل و منطق بوده و از روی هیجان نباشد.

تقلید کردن از دیگران باعث می‌شود که توانایی‌هایتان سرکوب شده و شخصیتی وابسته داشته باشید ولی اگر سعی کنید که روی پای خودتان بایستید، تبدیل به فردی مستقل شده و می‌توانید مراحل بلوغ و تکامل را طی کنید.

دور انداختن نبات زرد:

چنانچه در خواب مشاهده کردید که نبات به رنگ زرد را دور می‌اندازید و آن را به سمتی دیگر پرت می‌کنید، تعبیر آن می تواند بیانگر این باشد که شما شخصی تنبل و راحت طلب بوده و دوست دارید کارهای بزرگ را خیلی زود به سرانجام برسانید ولی باید بدانید که چنین چیزی ممکن نبوده و کارهای بزرگ نیاز به زمان زیادی دارد، برای اینکه به نتیجه دلخواهتان برسید باید تلاش زیادی کنید و قدم در مسیر درستی بگذارید، تمام این مراحل نیاز به صبر و شکیبایی زیادی دارد و اگر عجول باشید نمی‌توانید به جایگاه مد نظرتان برسید فرصت‌های پیش روییتان را می‌سوزانید.

نبات شیرین

اگر نبات شیرین بوده و مزه ای مانند قند دارد، به خاطر شباهتی که در طعم و مزه قند و نبات وجود دارد، تعابیر آنها هم به یکدیگر نزدیک بوده و نمادی از فراوانی و وفور نعمت، زندگانی بسیار خوب و لذت بخش می‌باشد و به مال و ثروت و دارایی اشاره دارد.

اگر در خواب مشاهده کردید که در حال خوردن نبات هستید و آن نبات بیش از حد تصور شیرین بود، تعبیر آن یعنی شما توفیق رسیدن به موفقیت و شکوفایی را پیدا کرده و در مسیر درست قرار می‌گیرید، شما راه رسیدن به موفقیت را پیدا کرده و برای هرچه بهتر طی کردن آن تلاش و کوشش می‌کنید، این موقعیت بسیار طلایی بوده و می‌توانید با استفاده درست از آن و برنامه‌ریزی هوشمند به برنامه‌هایتان برسید.

این فرصت‌ها بسیار کمیاب بوده و برای هر کسی پیش نمی‌آید، پس آنها را غنیمت بشمارید و از آنها درست استفاده کنید تا موفق شوید.

خوردن نبات

اگر شخص بیننده خواب مشاهده کند که نبات را به صورت خالی و بدون اینکه با چیز دیگری مخلوط کند، میل کرده و می‌جود می‌تواند بیانگر این باشد که او انسانی عجول و کم طاقت بوده و بسیار کم حوصله می‌باشد در صورتی که باید برای رسیدن به هدفش اندکی صبر کند، همین کم طاقت بودن باعث می‌شود بسیاری از موقعیت‌هایش را از دست بدهد و این باعث ضرر و زیان او می‌شود.

شخص بیننده خواب، فردی است که در هر کاری عجله می‌کند، همه به او توصیه می‌کنند که اندکی تحمل کرده و راجع به اقداماتش بیشتر تفکر کند، رو باید تصمیمات بهتری برای زندگیش بگیرد و زمانی که دچار شک و دودلی شد با بزرگان خانواده یا کسانی که از خودش آگاه‌تر هستند، مشورت و گفتگو کند تا از شک و تردید رهایی یافته و با اطمینان خاطر بیشتری تصمیم گیری کند.

هدیه گرفتن نبات

چنانچه در خواب دیدید که شخصی از روی محبت و دوستی به شما نبات هدیه داد، تعبیرش این است که به عزت و جلال زیادی می‌رسید، شما احترام گذاشته و به شما توجه می‌نمایند، شما را الگوی خود قرار می‌دهند تا مانند شما رفتار کرده و تا حد توان شبیه شما شوند.

در دست داشتن نبات

اگر شخصی که خواب را می‌بیند، مشاهده کند که نباتی (یک عدد نبات) را در دستش نگه داشته است، تعبیرش این است که مال و ثروت فراوانی به او می‌رسد یا از جایی که فکرش را نمی‌کند دریچه‌ای به سوی رشد و منفعت به روی او باز می‌شود، البته او باید بداند که برای رسیدن به آن سود و منفعت باید تلاش کند و لازمه ی این کار برنامه‌ریزی درست می‌باشد.

ولی اگر شخصی که خواب را می‌بیند، مشاهده کند که چند عدد شاخه نبات را در دستش نگه داشته است، می‌توان اینگونه بیان کرد که او دست به اقدام‌ها و فعالیت‌هایی می‌زند که اندوخته و دارایی او را چندین برابر می‌کند و بر دولت و ثروت او به مقدار زیادی افزوده می‌شود.

نبات گرفتن از مرده

چنانچه در خوابتان مشاهده کردید از شخصی که فوت شده چیزی دریافت می‌کنید، تعبیرش خوب و نیکو بوده و خیر می‌باشد، البته باید بدانید چیزی که از مرده دریافت می‌کنید اهمیت خاصی نداشته و همین که در خواب ببینید مرده چیزی را به شما می‌دهد یعنی تعبیر خوابتان خوب است، ولی اگر مشاهده کردید که مرده چیزی را از شما می‌گیرد، بدون توجه به نوع چیزی که از شما دریافت می‌کند، تعبیر خوابتان خوب نبوده و بد یمن است، باید صدقه بدهید و از خداوند بخواهید که شر و بدی را از شما دور کند.

نبات نذری

تعبیر دیدن نبات نذری در خواب می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد که به آنها اشاره می‌کنیم:

 • اگر چنین خوابی دیده‌اید، یعنی سرانجام کارهایتان نیک بوده و عاقبت بخیر میشوید، زندگی بر وفق مرادتان خواهد گذشت.
 • چنین خوابی می‌تواند بدین معنی باشد که نیازها و احتیاجاتتان برطرف خواهد شد و خداوند حاجاتتان را برآورده خواهد کرد به گونه‌ای که راضی و خوشنود شوید.
 • یعنی رزق و روزی حلال به دست می‌آورید و برکت و فراوانی وارد زندگیتان می‌شود.
در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
🍭 تعبیر خواب نبات از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف 🍭 تعبیر خواب نبات از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف 🍭 تعبیر خواب نبات از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف 🍭 تعبیر خواب نبات از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف
تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه تعبیرخواب

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


جزئیات بازی سپاهان 1 الاتحاد عربستان 2 در لیگ قهرمانان آسیا