مرغ مینا


مرغ مینا

مرغ مینایی در قفسی زندانی نوک آن همچو منقاری پر آن به سیاهی کلاغی چشم آن به دنبال فرار از راهی آذوقه و آب فراوان بر در خانه اما ،،هنوز چشم آن به دنبال فراره کاش آگه بود آن که داشت...

مرغ مینایی در قفسی زندانی
نوک آن همچو منقاری
پر آن به سیاهی کلاغی
چشم آن به دنبال فرار از راهی
آذوقه و آب فراوان بر در خانه
اما ،،هنوز چشم آن به دنبال فراره
کاش آگه بود آن که داشت مینایی
رازش در چیست ؟؟؟ به دنبال چیست ؟؟
کیست آنکه مدعی است ؟؟حکمش چیست ؟؟
کاش آگه بود آن که داشت مینایی

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه شعرنو

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


آگهی متفاوت درخواست ازدواج در سطح شهر+عکس