فیلم/ لحظه رسیدن و برخورد دو دریا به یکدیگر


فیلم/ لحظه رسیدن و برخورد دو دریا به یکدیگر

دریای شمال و دریای بالتیک در اسکاگن شمالی‌ترین نقطه شبه جزیره یوتلند دانمارک به هم رسیدند.


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته