حضور اعضای نوجوان کانون خراسان رضوی در کمپین جستجوی سیارکی


حضور اعضای نوجوان کانون خراسان رضوی در کمپین جستجوی سیارکی

کاوشگران کانون در کمپین جستجوی سیارکی شرکت کرده و موفق به دریافت گواهینامه شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خراسان رضوی اعضای نوجوان عضو باشگاه نجوم کانون توانستند از NASA و IASC گواهینامه شرکت در کمپین جستجوی سیارکی را دریافت کنند.

کمپین جستجوی سیارکی یک پروژه علوم شهروندی جهانی است که از طرف IASC و زیر نظر سازمان NASA، رصدخانه پان استارز و پروژه مساحی آسمان کاتالینا برگزار می‌گردد. در این پروژه پژوهشگران با استفاده از داده‌های واقعی رصدخانه‌ها و به وسیله نرم‌افزار Astrometrica به بررسی تصاویر ارسالی می‌پردازند و اگر جرم متحرکی با توجه به پارامترهای تشخیص سیارک یافت شود آن را به عنوان سیارک جدید ثبت و گزارش آن را ارسال می‌کنند. علاوه بر کشف سیارک جدید، در این پروژه تایید و یا تکذیب داده‌های از قبل ثبت شده بعنوان سیارک نیز توسط شرکت‌کنندگان انجام می‌شود. پروژه حاضر نیاز به بررسی دقیق دارد چرا که برخی اجرام کم سو هستند و حرکت نامحسوس دارند و می‌بایست با ابزار Zoon In بررسی گردند. در نهایت در صورت تایید اجرام ثبت شده توسط اعضای شرکت‌کننده در کمپین، اجرام کشف شده به نام همان گروه یابنده نام‌گذاری می‌گردد.

کاوشگران کانون سید امیرمهدی غفوریان، روژان روشنی، مهذیار خطیب‌زاده پس از بارگزاری گزارش‌های تصاویر، در پایان کمپین جستجوی سیارکی، لیست اجرام تایید شده در مرحله اول برای تمامی گروه‌ها ارسال شد که گروه (کاوشگران کانون) جرمی را مشکوک به سیارک کشف نکرده‌اند. اما اجرام مشکوک به سیارک را تایید و یا تکذیب کرده که این امر موجب شد تا درک بهتری از خصوصیات اجرام سیارکی داشته باشند و در کمپین‌های بعدی استفاده کنند. اعضای کاوشگران کانون با انجام پژوهش‌های علمی در راستای جستجوی سیارکی موفق به دریافت گواهینامه شرکت در کمپین از جانب NASA و IASC شدند.


به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خراسان رضوی اعضای نوجوان عضو باشگاه نجوم کانون توانستند از NASA و IASC گواهینامه شرکت در کمپین جستجوی سیارکی را دریافت کنند.

کمپین جستجوی سیارکی یک پروژه علوم شهروندی جهانی است که از طرف IASC و زیر نظر سازمان NASA، رصدخانه پان استارز و پروژه مساحی آسمان کاتالینا برگزار می‌گردد. در این پروژه پژوهشگران با استفاده از داده‌های واقعی رصدخانه‌ها و به وسیله نرم‌افزار Astrometrica به بررسی تصاویر ارسالی می‌پردازند و اگر جرم متحرکی با توجه به پارامترهای تشخیص سیارک یافت شود آن را به عنوان سیارک جدید ثبت و گزارش آن را ارسال می‌کنند. علاوه بر کشف سیارک جدید، در این پروژه تایید و یا تکذیب داده‌های از قبل ثبت شده بعنوان سیارک نیز توسط شرکت‌کنندگان انجام می‌شود. پروژه حاضر نیاز به بررسی دقیق دارد چرا که برخی اجرام کم سو هستند و حرکت نامحسوس دارند و می‌بایست با ابزار Zoon In بررسی گردند. در نهایت در صورت تایید اجرام ثبت شده توسط اعضای شرکت‌کننده در کمپین، اجرام کشف شده به نام همان گروه یابنده نام‌گذاری می‌گردد.

کاوشگران کانون سید امیرمهدی غفوریان، روژان روشنی، مهذیار خطیب‌زاده پس از بارگزاری گزارش‌های تصاویر، در پایان کمپین جستجوی سیارکی، لیست اجرام تایید شده در مرحله اول برای تمامی گروه‌ها ارسال شد که گروه (کاوشگران کانون) جرمی را مشکوک به سیارک کشف نکرده‌اند. اما اجرام مشکوک به سیارک را تایید و یا تکذیب کرده که این امر موجب شد تا درک بهتری از خصوصیات اجرام سیارکی داشته باشند و در کمپین‌های بعدی استفاده کنند. اعضای کاوشگران کانون با انجام پژوهش‌های علمی در راستای جستجوی سیارکی موفق به دریافت گواهینامه شرکت در کمپین از جانب NASA و IASC شدند.

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه رسانه کودک

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

تفاوت استقبال رونالدو در عربستان و ایران !!