داغ و پخته


داغ و پخته

فرقِ داغ و پخته میدانی به چیست آن شود سرد و نگـردد این چو خام آنکه از داغـی سخن گوید چه سود پختـه را هـر جملـه زر بـاشد کـلام

فرقِ داغ و پخته میدانی به چیست
آن شود سرد و نگـردد این چو خام
آنکه از داغـی سخن گوید چه سود
پختـه را هـر جملـه زر بـاشد کـلام

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه شعرنو

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!بیشترین بازدید یک ساعت گذشته