تاریخ بیمارستان ها در ایران 1950 - 550


تاریخ بیمارستان ها در ایران 1950 - 550

در این کتاب تاریخچه بسیار جالب و جامعی از تاسیس و نحوه فعالیت بیمارستان ها در ایران از زمان ساسانیان تا سال ۱۳۳۰ خورشیدی ارایه شده است. از مقدمه نویسنده: خواننده گرامی وقتی این کتاب را میخوانید در مییابید خط سیر آن از اولین شروع بیمارستانها در...

در این کتاب تاریخچه بسیار جالب و جامعی از تاسیس و نحوه فعالیت بیمارستان ها در ایران از زمان ساسانیان تا سال ۱۳۳۰ خورشیدی ارایه شده است.

از مقدمه نویسنده:
خواننده گرامی وقتی این کتاب را میخوانید در مییابید خط سیر آن از اولین شروع بیمارستانها در زمان ساسانیان تا اهمیت آن از قرن پنجم تا هفتم هجری، زمانی که پزشکانی مانند ابن سینا و رازی به هنر خود میپرداختند کشیده میشود. با این حال پس از قرن هفتم هجری بیمارستانها صرفاً به مهمانخانه هایی تبدیل شدند که فقط از زائران و مسافران پذیرایی می کردند. همچنین تعداد این نوع آسایشگاه ها بسیار کم بوده و بودجه و نیروی انسانی آنها نیز کافی نبود. در این وضعیت تا پایان قرن نوزدهم میلادی که بیمارستانهای مدرن توسط دولت بریتانیا و نیز توسط مبلغان انگلیسی و آمریکایی در ایران راه اندازی شدند تغییری رخ نداد. شرکت نفت انگلیس و ایران مدرن ترین بیمارستانهای خاورمیانه را در آبادان و مسجد سلیمان تأسیس کرد. نمونه این مسیر توسط دولت ایران و افراد خصوصی دنبال شد و آنها نیز بیمارستانهای مدرنی را در تعدادی از شهرها تأسیس کردند؛ با این حال علی رغم کیفیت بالای مراقبتهای ارائه شده در این بیمارستانها ایرانیان همچنان مراقبتهای پزشکی ارائه شده توسط درمان سنتی را ترجیح میدادند و تنها به عنوان آخرین راه حل به بیمارستان مراجعه میکردند. خوشبختانه با گذشت زمان به دلیل دسترسی بهتر به آموزش و اطلاعات تعداد فزاینده ای از ایرانیان متوجه شدند که بیمارستانها خدمات بهتری ارائه میدهند این موضوع توضیح میدهد که چرا اکنون ایرانیان بدون ترس و ،تردید مراقبت از بیمارستان را اولین انتخاب خود میدانند و نه آخرین...

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه کتاب

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

بیوگرافی و عکس های محمدحسین شهریار شاعر