زبان فارسی - سال دوم نظام جدید آموزش متوسطه - سال 1382


زبان فارسی - سال دوم نظام جدید آموزش متوسطه - سال 1382

بر اساس طرح مصوب برنامه ی درسی جدید زبان و ادبیات فارسی به منظور تسهیل در آموزش هر یک از این دو مقوله «زبان» و «ادبیات»، محتوای کتابهای فارسی این دوره در قالب دو کتاب زبان فارسی و ادبیات فارسی تهیه و تنظیم شده است. البته این مرزبندی به معنی جدایی...

بر اساس طرح مصوب برنامه ی درسی جدید زبان و ادبیات فارسی به منظور تسهیل در آموزش هر یک از این دو مقوله «زبان» و «ادبیات»، محتوای کتابهای فارسی این دوره در قالب دو کتاب زبان فارسی و ادبیات فارسی تهیه و تنظیم شده است. البته این مرزبندی به معنی جدایی زبان از ادبیات نخواهد بود؛ زیرا گسستن و انفکاک این دو عملاً ممکن نیست اما برای آن که محدوده ی نسبی این دو در آموزش مشخص شود، رویکردی جداگانه برای هر کدام بایسته به نظر میرسید تقویت و به کارگیری مهارتهای زبانی موجب توفیق در فراگیری سایر علوم و معارف از جمله ادبیات خواهد بود و تعمیق و گسترش ادبیات نیز موجب باروری زبان می گردد.

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه کتاب

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

بیوگرافی و عکس های محمدحسین شهریار شاعر