نقدی بر دیدگاه اقتصادی - اجتماعی ابوالحسن بنی صدر


نقدی بر دیدگاه اقتصادی - اجتماعی ابوالحسن بنی صدر

اس‍ت‍ث‍م‍ار ک‍ار و ک‍ارگ‍ر در ج‍ام‍ع‍ه طب‍ق‍ات‍ی‌ برگرفته از مقدمه نویسنده: آقای ابوالحسن بنی صدر در اسفند 1357 در چند جلسه متوالی درباره مسائل و موضوعات کارگری و در عین حال اقتصادی و اجتماعی برای کارگران سخنرانی کرد. این سخنرانی ها در رادیو پخش...

اس‍ت‍ث‍م‍ار ک‍ار و ک‍ارگ‍ر در ج‍ام‍ع‍ه طب‍ق‍ات‍ی‌

برگرفته از مقدمه نویسنده:
آقای ابوالحسن بنی صدر در اسفند 1357 در چند جلسه متوالی درباره مسائل و موضوعات کارگری و در عین حال اقتصادی و اجتماعی برای کارگران سخنرانی کرد. این سخنرانی ها در رادیو پخش شد و بعد به کوشش دانشجویان مسلمان دانشکده داروسازی دانشگاه تبریز بصورت کتابی به نام "کار و کارگر در اسلام" در ده هزار جلد منتشر گردید. آقای بنی صدر در این سخنرانی ها درباره مسائل گوناگونی مانند کار، مالکیت، استثمار، سود ویژه، خرید سهام کارخانه ها، مسکن، شورا، مالیات، ربا، سود سرمایه، آزادی کار، مزد و... گفتگو و اظهار نظر کرده است. آقای بنی صدر در زمان و شرایطی سخنرانی کرد که گروهی از سرمایه داران فرار کرده بودند و گروه دیگری از آنان را کارگران به کارخانه ها راه نمی دادند...

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه کتاب

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

تفاوت استقبال رونالدو در عربستان و ایران !!