عکس/ صفحه نخست روزنامه‌های سه‌شنبه 28 شهریور


منشا ژول سیاه تیرانا، غوغای فرودگاه‌ها، اروپا نقطه سر خط، رئیسی با ده‌ها برگ برنده وارد نیویورک شد، موضوعات مورد توجه روزنامه‌های سه‌شنبه ۲۸ شهریور است.بیشترین بازدید یک ساعت گذشته