وقتی حیوانات سوار مترو شوند هم جالب میشه ها !


وقتی حیوانات سوار مترو شوند هم جالب میشه ها !

وقتی دوست داشته باشی حیوانات در زندگی ما باشند حکایت این تصاویر است.

در سال 2002 متیو گرابلسکی با مدرک کارشناسی هنر و تاریخ هنر و لیسانس اخترفیزیک از دانشگاه رایس فارغ التحصیل شد. او می گوید: علم به من آموخت که چگونه جهان را مشاهده کنم، و هنر به من اجازه داد تا رابطه خود را با آن بیان کنم. این هنرمند نیویورکی با ترکیب بدن انسان با سر حیوانات، نقاشی های سورئال خلق می کند. در ادامه با هم این تصاویر را ببینیم .

وقتی حیوانات سوار مترو شوند هم جالب میشه ها !

وقتی حیوانات سوار مترو شوند هم جالب میشه ها !

وقتی حیوانات سوار مترو شوند هم جالب میشه ها !

وقتی حیوانات سوار مترو شوند هم جالب میشه ها !

وقتی حیوانات سوار مترو شوند هم جالب میشه ها !

وقتی حیوانات سوار مترو شوند هم جالب میشه ها !

وقتی حیوانات سوار مترو شوند هم جالب میشه ها !

وقتی حیوانات سوار مترو شوند هم جالب میشه ها !

وقتی حیوانات سوار مترو شوند هم جالب میشه ها !

وقتی حیوانات سوار مترو شوند هم جالب میشه ها !

وقتی حیوانات سوار مترو شوند هم جالب میشه ها !

وقتی حیوانات سوار مترو شوند هم جالب میشه ها !

وقتی حیوانات سوار مترو شوند هم جالب میشه ها !

وقتی حیوانات سوار مترو شوند هم جالب میشه ها !

وقتی حیوانات سوار مترو شوند هم جالب میشه ها !

وقتی حیوانات سوار مترو شوند هم جالب میشه ها !

وقتی حیوانات سوار مترو شوند هم جالب میشه ها !


حتما بخوانید: سایر مطالب گروه حیات وحش

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


معما / زیر 10 ثانیه نسبت فامیلی ما رو حدس بزنید !!