تعامل در تجاهل


تعامل در تجاهل

ما همه با هم تعامل می کنیم خمره های. سرکه را مُل می کنیم مل که شد با هم تناوُل می کنیم از مقام خود تنازل می کنیم دعوی فخر و تفاضل می کنیم با سقوط...

ما همه با هم تعامل می کنیم
خمره های. سرکه را مُل می کنیم
مل که شد با هم تناوُل می کنیم
از مقام خود تنازل می کنیم
دعوی فخر و تفاضل می کنیم
با سقوط همدگر گل می کنیم
در حریم هم تداخل می کنیم
بر حقوق هم تطاوُل می کنیم
چون هلوعیم و جهول هول می کنیم
هستی هم را چپاول می کنیم
الغرض چون مست لایعقل شدیم
بندها را یک به یک شُل می کنیم
بند کفش و بند کیف و بند ناف
هرچه پا بند است را وِل می کنیم
گاه با قصد تقابل می کنیم
گاه از روی تغافل می کنیم
گاه، آگاهیم و از روی یقین
گاه، آگاه و تجاهل می کنیم
چون که می ترسیم از ترس پلیس
یک سخن چین را سر پل می کنیم
گاه چون طوطی سخن گو میشویم
گاه گاهی کار بلبل می کنیم
گاه بی حالیم و بیماریم و گاه
کار افراد خُل و مُل می کنیم
در خوراکیهای چون سالاد فصل
جای سیر و سرکه فلفل می کنیم
چون که فلفل باعث خارش شود
جای خاراندن، قِلقِل می کنیم
گاه شیداییم و شوخ و شنگ وخوش
گاه ناز و گاه، بامبول می کنیم
بچه میشیم کار شنگول می کنیم
بچه بازی عین منگول می کنیم
چون که دیگر قوّت تشخیص نیست
هرچه آسان است مشکل می کنیم
در مقام غیرت و مردانگی
صحبت از امر تساهل می کنیم
چون ز قید و بندها غافل شدیم
فکر مرتع ، فکر آغل می کنیم
گاه چون شیخ اجلّ ، شیخ شهاب
در میان شاعران گل می کنیم

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه شعرنو

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


خنده هایی از ته دل/ جدیدترین جوکهای خفن سال