تحلیل تکنیکال رمزارز تتا - 29 آبان 1402


باتوجه‌به حرکتِ صعودیِ اخیرِ قیمت و شکستِ آخرین سقف از روندِ نزولی و باکسِ سبزرنگ؛ به‌عنوان خطی گردن از الگوی دو کف، احتمالِ ایجادِ یک روندِ صعودیِ بلندمدت افزایش‌یافته است.

تکنیک غالب در تحلیل انجام شده:

استفاده از خطوط کانال و خطوط آلفا، کانالِ PSP، تئوری برگشت روند داوجونز

تصویر شمارۀ ۱

تحلیل تکنیکال "رمزارز تتا" - 29 آبان 1402

شکل ۱ THETA

در تصویر بالا روندِ نزولی و بلندمدت رمزارزِ THETA، در تایم‌فریم روزانه مشخص شده است. برای روند نزولی، خطوطِ آلفای شمارۀ ۱ و ۲، با عناوینِ AL ۱ و AL ۲ از اهمیت زیادی برخوردار هستند. خطِ AL ۲ از قیمت بسته‌شدنِ پیوتِ دوم (Close Price) و روش STCP ترسیم شده است و خطِ AL ۲ از اکسترمم پیوتِ دوم ترسیم شده است. همان طور که در تصویر مشخص است با کراسِ صعودیِ قیمت از خطِ AL ۱ روند نزولی تبدیل به یک محدودۀ معاملۀ رونددار شده است، اما پس از کراسِ صعودیِ قیمت از خطِ AL ۲ به طور مشخص و واضح قیمت پس از ایجاد الگوی دو کف وارد یک فاز جدید شده است.

این فاز جدید دارای یک حرکتِ صعودیِ قدرتمند است که همراه با پولبک‌های شکست نرمال (اشاره به باکس‌های مشکی‌رنگ) ایجاد شده است. این فازِ جدید صعودی در صورتی تبدیل به یک روندِ صعودی قدرتمند خواهد شد که اینبار قیمت بتواند خود را بالای سقفِ اخیر خود ثبت نماید و پولبک شکستِ نرمالی را به این سطح ایجاد نماید (با کمترین نفوذ قیمت به این سطح). اهمیت ایجاد شکست و پولبک نرمال به این سطح زمانی مشخص می‌شود که پیش از این در رفتار قیمت، سابقۀ ایجاد چنین الگوی یافت نمی‌شود.

همان طور که در تصویر مشخص است پیش از این در روندِ نزولی، قیمت هربار که موفق به شکستِ سقفِ قبلی (سقفِ پایین‌تر در تلاش برای بازگشت روند) شده است، در ادامه ناکام از تثبیت قیمت و ایجادِ پولبکِ شکست به این ناحیه شده است. سقف‌های قیمت با عناوینِ LH و با شماره‌های ۱ تا ۳ در تصویر مشخص شده‌اند و همان طور که مشخص است قیمت هر بار به محدودۀ سقفِ آن‌ها که با باکس‌های قرمز‌رنگ مشخص شده‌اند نفوذ کرده و ادامۀ روندِ صعودی را نقض کرده است؛ بنابراین برای صدورِ سیگنالِ ایجادِ یک روندِ صعودیِ قدرتمند و پایدار لازم است که آخرین سقفِ ایجاد شده شکسته شده و پولبکِ بعدی در فضای بالایی از این سطح ایجاد شود، اما قبل از آن شاهدِ ایجادِ پولبکِ شکست به سقفِ قبلی از روندِ صعودی؛ مشخص شده با باکسِ سبزرنگ هستیم و این در حالی است که حرکتِ صعودی از قدرت بالایی برخوردار است.

از این رو با تثبیت پولبک به باکسِ سبزرنگ (ایجاد الگوی کندلیِ بازگشتی و قدرتمند)، سیگنالِ خرید قابل دریافت خواهد بود. در مدیریت معاملات، خطوطِ MCL ۱ و MCL ۲ نیز می‌توانند کمک شایانی نمایند، چراکه با کراسِ صعودیِ قیمت از خطِ MCL ۲ سیگنالِ خریدِ قدرتمندی در کوتاه‌مدت و با هدفِ سقفِ قبلی صادر خواهد شد که می‌تواند انرژی لازم برای شکستِ سقفِ قبلی را نیز فراهم نماید.

از طرفی در صورتِ کراسِ نزولیِ قیمت از MCL ۱ سیگنالِ فروش صادر خواهد شد که ممکن است قیمت را تا سطوحی پایین‌تر هدایت نماید، اما باید توجه داشت که این خط قابلیت تبدیل به خطِ آلفا را دارد و پس از کراسِ نزولیِ قیمت از این خط، احتمال دارد، حرکت ریزشی به سرعت نقض شده (طبق الگوی متناقض A contradictory pattern) و با کراسِ صعودیِ قیمت از MCL ۲، این خط تبدیل به خطِ آلفا شده و سیگنالِ خرید قدرتمندی صادر شود. در چنین شرایطی باکس مشکی‌رنگ با ضخامتِ بیشتر می‌تواند سطحِ تقاضای مناسبی را برای پولبک شکست ایجاد نماید. در انتها نیز باید به خطِ MCL ۳ اشاره کرد. در صورتی که قیمت موفق شود خود را بالای این خط تثبیت کند، شاهدِ ایجادِ روندِ صعودیِ بلندمدت رمزارز خواهیم بود.

در ادامه، مطالبِ آموزشی در خصوص نحوۀ شناسایی خطوطِ کانالِ MCL و خطوطِ آلفا (AL) در اختیار شما قرار داده شده است که توجه شما مخاطبِ محترم را به آن جلب می‌نمایم.

تعریف مفاهیم، عبارات اختصاری و الگو‌ها

تصویر آموزشی

در تصویر زیر مراحل شناسایی خطوطِ کانال به تصویر کشیده شده است. در مرحلۀ اول با اتصال دو سقف در روندِ صعودی (قسمت بالای تصویر) و دو کف در روندِ نزولی (قسمت پایینِ تصویر) خطِ کانالی با عنوانِ MCL قابل‌شناسایی است (A) که در ادامه شکستِ آن می‌تواند در جهتِ روند، سیگنالِ ادامه‌دهنده‌ای را صادر نماید (B)، اما با نقض‌شدن این شکست و بازگشتِ قیمت به فضای قبلی، نسبت به خطِ MCL ماهیتِ این خطِ تبدیل به خطِ آلفا شده و سیگنالی در جهتِ مخالف صادر می‌شود (C).

تحلیل تکنیکال "رمزارز تتا" - 29 آبان 1402

شکل ۳ تصویر آموزشی از مراحل ایجاد خطِ کانال و تبدیل آن به خطِ آلفا (Alpha Line)

در قسمت زیر مفاهیم و الگو‌های مورداستفاده تعریف شده‌اند.

Channel Line_MCL (خط کانال یا خط میکرو کانال): خطی است مورب که از اتصال سقف‌ها در روند صعودی و از اتصال کف‌ها در روندِ نزولی ایجاد می‌شود.

Exhuasting Gap/Extra jump: جهش اضافه یا گپ خستگی، در اثر هیجانات بازار و کمین و خلأ معاملاتی جناح مخالفِ روند بروی یک خطِ کانال ایجاد می‌شود. این جهش منجر به شکستِ موقتی خطِ کانال شده و قیمت در جهتِ روندِ آن خطِ کانال حرکت کرده و سیگنالی در راستای حرکتِ آن صادر می‌کند. این حرکت اغلب بسیار تندوُتیز بوده، اما پس از مدتی نقض شده و در جهتِ مخالف باز می‌گردد. به‌عنوان‌مثال در روندِ صعودی و در انتهای آن جهشی صعودی رخ‌داده و خطِ کانال به سمتِ بالا شکسته؛ اما پس از مدتی بازمی‌گردد.

Alphan Line (خط آلفا): زمانی که جهشِ اضافه‌ای از یک خطِ کانال ایجاد می‌شود، در صورتِ بازگشتِ قیمت به فضای قبلی، خطِ کانال نقض شده و تبدیل به خطِ آلفا می‌شود که در این صورت سیگنالی در جهتِ مخالف قابل‌شناسایی است، به‌عنوان‌مثال زمانی که جهشِ اضافه‌ای از خطِ کانالِ صعودی ایجاد می‌شود و قیمت به زیر این خطِ کانال باز می‌گردد، سیگنال فروش قابل‌شناسایی است که می‌توان در تأیید آن از دیگر نشانه‌های تکنیکی استفاده کرد.

Alpha Line Minor: خطِ آلفای مینور خطی است که نسبت به خطِ آلفای ماجور یا اصلی دارای شیب بیشتری است و یا در بازۀ زمانی کوتاه‌تری بروی نمودارِ قیمتی شناسایی شده است. این خط اغلب می‌تواند با خطِ آلفای اصلی یا دیگر هشدار‌های بازگشتی سیگنالی دارای هم‌پوشانی قابل‌قبولی را صادر نماید.

PSP _ Final Flag: اصلاحِ پرچم نهایی (Final Flag) به آخرین اصلاح از یک روندِ مشخص (روندِ قبلی) گفته می‌شود و اصطلاحِ PSP (Previous Swing Point) به کف یا سقفِ قبلی از این اصلاحِ گفته می‌شود که می‌تواند به‌عنوان یک سطحِ عرضه یا تقاضا یا سطحِ حمایتی یا مقاومتی ایفای نقش کرده و اغلب خطوطِ آلفا را می‌توان با مبدأ آن‌ها ترسیم نمود که در این صورت نامِ خطِ آلفا به Alpha PSP Line تغییر می‌کند.

PSP Channle: پس از ترسیم خطِ کانال با استفاده از پیوتِ PSP، با انتقالِ این خط به‌سوی دیگر روندِ قیمتی و به‌عنوانِ یک خطِ روند، می‌توان کانالِ قیمتی مشخصی را ترسیم نمود که با عنوانِ PSP Channel شناخته می‌شود. این کانال حتی اگر در محدودۀ خطِ روند، دارای نقاطِ برخوردِ کافی نباشد و فاقد اعتبار لازم به نظر بیاید، بازهم می‌توان سیگنالِ اتمام روند یا حرکتِ اصلاحی را با کراسِ قیمت از خطوطِ این کانال؛ با درصد احتمالِ بالای ۶۰ درصد شناسایی کرد.

نکته: در اغلب موارد در ترسیم خطوط روند یا خطوطِ کانال از قیمتِ بسته‌شدن پیوتِ دوم (Close Price) استفاده شده است.

خلاصۀ وضعیت:

باتوجه‌به حرکتِ صعودیِ اخیرِ قیمت و شکستِ آخرین سقف از روندِ نزولی و باکسِ سبزرنگ؛ به‌عنوان خطی گردن از الگوی دو کف، احتمالِ ایجادِ یک روندِ صعودیِ بلندمدت افزایش‌یافته است که لازمۀ آن کراسِ صعودیِ قیمت از خطوطِ MCL ۲، MCL ۳ و باکسِ زردرنگ است. از طرفی باتوجه‌به حرکتِ پارابولیکِ صعودیِ اخیر، این احتمال نیز می‌رود که کمی از لحاظ زمانی و قیمتی، اصلاحِ قیمت گسترش یابد و به سطوحِ مشکی رنگ امتداد یابد. در این حالت مدیریت معامله با خطِ MCL ۱ خواهد بود.

اشتراک گذاری :

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه ارز دیجیتال

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


جوک،متن و اس ام اس بی ادبی و زناشویی شب جمعه (18+)