مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران - جلد 3


مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران - جلد 3

بخشی از پیشگفتار کتاب: درمتن این کتاب (مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران جلد سوم)، فصلی از آن به صدمات خسارات و پیامدهای جنگ جهانی اول است که نیروهای نظامی روس و انگلیس به مردم ایران تحمیل کردند و از بازپرداخت خسارت به ایران در جنگ...

بخشی از پیشگفتار کتاب:
درمتن این کتاب (مصدق، نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر ایران جلد سوم)، فصلی از آن به صدمات خسارات و پیامدهای جنگ جهانی اول است که نیروهای نظامی روس و انگلیس به مردم ایران تحمیل کردند و از بازپرداخت خسارت به ایران در جنگ شانه خالی نمودند، پرداخته ام و همچنین به عدم پرداخت بدهی و مال التجاره غارت اموال و احشام، اهانت و تخریب شخصیت و سوء استفاده، قتل و اسارت، تجاوز به عنف و قحطی که به ترتیب بیشترین سهم را نیروهای اشغالگر روس و انگلیس به خود اختصاص میداده اند، اشاره نموده ام.
محمدقلی مجد محقق ایرانی، در کتاب « قحطی بزرگ» که در این مجموعه قسمت عمده ای از آنرا آورده ام مینویسد: بی تردید قحطی بزرگ ۱۹۱۷ تا ۱۹۱۹ بزرگترین فاجعه تاریخ ایران و فراتر از تمامی وقایع پیش از آن است. در این پژوهش نشان می دهیم که چگونه نزدیک به ۴۰% از جمعیت ایران به سبب گرسنگی وسوء تغذیه و بیماریهای ناشی از آن از صحنه روزگار محو شدند. بی شک ایران بزرگترین قربانی جنگ جهانی اول است. هیچ کشوری خسارتی در این ابعاد را در نگاه مطلق و یا نسبی تحمل نکرده است. با اینکه قحطی بزرگ ایران از بزرگترین قحطیهای دوره معاصر و از بزرگ ترین نسل کشی های قرن بیستم است اما ناشناخته باقی مانده است. تاریخ ایران را در دوره جنگ جهانی اول، نمی توان بدون درک آنچه که در سال های ۱۹۱۷ - ۱۹۱۹ رخ داد دریافت. قطعاً برجسته ترین واقعیت ها درباره نسل کشی ایرانیان طی این سالها پنهان مانده است؛ واقعیتی که میتوان درباره اش چندین جلد نگاشت نتایج این پژوهش فراتر از ابعاد این تک نگاری است و در اینجا هدف، تنها ضبط وقایع بوده است.»...

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه کتاب

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


دانلود آهنگ خاص و بی نظیر اجتماعی سارینا از شاهین نجفی