غزل آب


غزل آب

غزل آب کنار چشمه نشستیم و آب را خواندیم هزار واژه این شعر ناب را خواندیم به آبگینه آرامش آه را گفتیم زچهر پر شکنش اضطراب را خواندیم سکون ذهن به آهنگ موج بشکستیم چو ازنسیم...

غزل آب
کنار چشمه نشستیم و آب را خواندیم هزار واژه این شعر ناب را خواندیم
به آبگینه آرامش آه را گفتیم زچهر پر شکنش اضطراب را خواندیم
سکون ذهن به آهنگ موج بشکستیم چو ازنسیم حوادث شتاب را خواندیم
به سنگریزه اعماق راه ها بردیم چو از کتاب مظاهر حباب را خواندیم
کجاست غایت آوارگی ؟ چو پرسیدیم زبیکران سکوتش جواب را خواندیم
کنار سایه موهوم آب بنشسته سرود معتبر آفتاب را خواندیم

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه شعرنو

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


آگهی متفاوت درخواست ازدواج در سطح شهر+عکس